YORUMLAR
Elena Kpop
Elena Kpop Saatler önce
She's stunning
BLEKEDET BLEKJEK
BLEKEDET BLEKJEK Saatler önce
00:01 00:02 00:03 00:04 00:05 00:06 00:07 00:08 00:09 00:10 00:11 00:12 00:13 00:14 00:15 00:16 00:17 00:18 00:19 00:20 00:21 00:22 00:23 00:24 00:25 00:26 00:27 00:28 00:29 00:30 00:31 00:32 00:33 00:34 00:35 00:36 00:37 00:38 00:39 00:40 00:41 00:42 00:43 00:44 00:45 00:46 00:47 00:48 00:49 00:50 00:51 00:52 00:53 00:54 00:55 00:56 00:57 00:58 00:59 01:00 01:01 01:02 01:03 01:04 01:05 01:06 01:07 01:08 01:09 01:10 01:11 01:12 01:13 01:14 01:15 01:16 01:17 01:18 01:19 01:20 01:21 01:22 01:23 01:24 01:25 01:26 01:27 01:28 01:29 01:30 01:31 01:32 01:33 01:34 01:35 01:36 01:37 01:38 01:39 01:40 01:41 01:42 01:43 01:44 01:45 01:46 01:47 01:48 01:49 01:50 01:51 01:52 01:53 01:54 01:55 01:56 01:57 01:58 01:59 02:00 02:01 02:02 02:03 02:04 02:05 02:06 02:07 02:08 02:09 02:10 02:11 02:12 02:13 02:14 02:15 02:16 02:17 02:18 02:19 02:20 02:21 02:22 02:23 02:24 02:25 02:26 02:27 02:28 02:29 02:30 02:31 02:32 02:33 02:34 02:35 02:36 02:37 02:38 02:39 02:40 02:41 02:42 02:43 02:44 02:45 02:46 02:47 02:48 02:49 02:50 02:51 02:52 02:53 02:54 02:55 02:55 02:56 02:57 02:58 02:59 03:01 03:02 03:03 03:04 03:05 03:06 03:07 03:08 03:09 03:10 03:11 03:12 03:13 03:14 03:15 03:16 03:17 03:18 03:19 03:20 03:21 03:22 03:23 03:24 03:25 03:26 03:27 03:28 03:28 03:29 03:30 03:31 03:32 03:33 03:34 03:35 03:36 03:37 03:38 03:39 03:40 03:41 03:42 03:43 03:44 03:45 03:46 03:47 03:48 03:49 03:50 03:51 03:52 03:53 03:54 03:55 03:56 03:57 03:58 03:59 04:00 04:01 04:02 04:03 04:04 04:05 04:06 04:07 04:08 04:09 04:10 04:11 04:12 04:13 04:14 04:15 04:16 04:17 04:18 04:19 04:20 04:21 04:22 04:23 04:24 04:25 04:26 04:27 04:30 04:31 04:32 04:33 04:34 04:35 04:36 04:37 04:38 04:39 04:40 04:41 04:42 04:43 04:44 04:45 04:46
Paakkaboo
Paakkaboo Saatler önce
I feel like they had debuted for 5 years, it's like a comeback.
TOP 5
TOP 5 2 saatler önce
Love them ❤❤❤❤❤❤
marck GMR
marck GMR 2 saatler önce
Que gran forma de hacer un debut 😀😀😀
Gresta Lusi amarau
Gresta Lusi amarau 2 saatler önce
Wkwkkwkwkwkwkkw 😂
The WeirdO
The WeirdO 2 saatler önce
Oh so there are 8 girls in aespa
Mark Brenzuela
Mark Brenzuela 2 saatler önce
Now that's what you call a main vocal. From Taeyeon, to Luna, to Wendy, and now... NINGNING!
Ryan Hafidin
Ryan Hafidin 2 saatler önce
Serasa di tes buta warna ajg ajg ajg ajg
Mark Brenzuela
Mark Brenzuela 2 saatler önce
That's my bias!
kim chill
kim chill 2 saatler önce
mark my statement, "ONLY SM CAN DO THIS!!!"
jisoo hehehe
jisoo hehehe 2 saatler önce
ÆSPA
jisoo hehehe
jisoo hehehe 2 saatler önce
æ
A Dinda Try Andini
A Dinda Try Andini 2 saatler önce
Insane
A Dinda Try Andini
A Dinda Try Andini 2 saatler önce
So beautiful
A Dinda Try Andini
A Dinda Try Andini 2 saatler önce
So beautiful
A Dinda Try Andini
A Dinda Try Andini 2 saatler önce
Iloveyou
A Dinda Try Andini
A Dinda Try Andini 2 saatler önce
Hwaiting
A Dinda Try Andini
A Dinda Try Andini 2 saatler önce
Fighting
A Dinda Try Andini
A Dinda Try Andini 2 saatler önce
Fighting
A Dinda Try Andini
A Dinda Try Andini 2 saatler önce
C'mon make this 3M
皮安娜
皮安娜 2 saatler önce
The fact that they can all do that drop and kick in the chorus so perfectly is just magical to me
faeze sh
faeze sh 2 saatler önce
new goal for MYs this stage and official MV of black mamba should reach: debut stage:10M MV:60M just until the end of this week we can easily reach it so everyone is ready like or comment it..FIGHTING
Taylor S
Taylor S 2 saatler önce
Ningning is my bias!!! Her vocals are insane.
윰팡팡
윰팡팡 2 saatler önce
우리 초절정 기요미 깜직이 윈터를.....ㅜ
Clonic vibes
Clonic vibes 2 saatler önce
I can see their future. It is very bright. Mark my words
あこ
あこ 2 saatler önce
ニンニンちゃんの声まじでディズニープリンセスなんだが!たまらん🥺💕💕 Her voice is like a Disney princess!✨
samsri cat
samsri cat 2 saatler önce
Karina is so sweet and beautiful.
헤헷 헤헷
헤헷 헤헷 2 saatler önce
ai 목소리 왜 저래
Adriana nesia
Adriana nesia 2 saatler önce
SM aku masih menunggu dance practice nya, katanya kalau mv 50M dapat dance practice
Diana Nadine
Diana Nadine 2 saatler önce
We want AESPA'S daily content!!
yeji'nin kedi gözleri
yeji'nin kedi gözleri 2 saatler önce
We want Black Mamba's dance practice video
Biboy Lumbres
Biboy Lumbres 2 saatler önce
This is Cool
aesthetic uwu
aesthetic uwu 2 saatler önce
Vamos aespa bañan llegar muy lejos las amooo 🖤🖤🖤🖤🖤
죄를 회개하고 예수님을 구세주로 영접하세요
죄를 회개하고 예수님을 구세주로 영접하세요 2 saatler önce
trshow.info/watch/089ps58n6KI/video.html [일루미나티 케이팝]에스파의 블랙맘바, 아바타를 가장한 귀신들림과 사탄숭배 m.blog.naver.com/esedae/222147434940 trshow.info/watch/PaTzk4Djo9k/video.html trshow.info/watch/piCGaOnKblE/video.html trshow.info/watch/WSF7KM1u0Bc/video.html m.blog.naver.com/esedae/220112254768 m.blog.naver.com/esedae/220120575353 m.blog.naver.com/esedae/90179204243 m.blog.naver.com/esedae/222003389225 trshow.info/watch/_YVCCOLwIHU/video.html 할로윈에서 동지까지 이어져 온 유명 연예인들의 안타까운 소식들 m.blog.naver.com/esedae/222124984904 trshow.info/watch/J-P1oVU4YJo/video.html trshow.info/watch/Auy093H63vI/video.html trshow.info/watch/h343oMMb71M/video.html trshow.info/watch/OT2KwE23CmY/video.html trshow.info/watch/EvNY2UKK01M/video.html trshow.info/watch/7GbHWr8Kkh4/video.html trshow.info/watch/ymbYcMa3Gds/video.html trshow.info/watch/fqj52PMZWRU/video.html trshow.info/watch/cAI4F2UDi7I/video.html trshow.info/watch/qnzvJEGoIpU/video.html trshow.info/watch/nEN0P8mcQaU/video.html trshow.info/watch/zyPn7uFrz9U/video.html trshow.info/watch/2ffmMvBt50o/video.html trshow.info/watch/1htAbrkUv8w/video.html trshow.info/watch/GZkcWRoWUb0/video.html 불편한 진실 m.blog.naver.com/esedae/222137835384 2090년 미래 계급 전망? m.blog.naver.com/esedae/222145391846 본격적인 식인의 시대가 도래할 것인가? m.blog.naver.com/esedae/222151897016 세월을 아끼라 때가 악하니라 - 에베소서 5잘 16절 말씀 - trshow.info/watch/M7jvb2bWi84/video.html trshow.info/watch/p6UHgpblZOM/video.html trshow.info/watch/Xjpkvbec1BU/video.html 저가 모든 자 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 빈궁한 자나 자유한 자나 종들로 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고, 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어 보라. 그 수는 사람의 수니 육백 육십 륙이니라. - 요한계시록 13장 16~18절 말씀 - m.blog.naver.com/esedae/222153879120 www.bitchute.com/video/2EDykMBJkG0G/ trshow.info/watch/xMbe-PZcc40/video.html 나는 선한 목자다 나는 내 양을 알고, 내 양은 나를 안다 그것은 마치, 아버지께서 나를 아시고, 내가 아버지를 아는 것과 같다 나는 양들을 위하여 내 목숨을 버린다 - 요한복음 10장 14, 15절 말씀 - 회개하라!! 천국이 가까웠다!!!!! - 마태복음 4장 17절 말씀 - trshow.info/watch/1miBjXxyhOg/video.html trshow.info/watch/ki9sCnRssLA/video.html trshow.info/watch/4GzAHRwotDk/video.html trshow.info/watch/T-HY1TFDL3s/video.html trshow.info/watch/ABKK2xnCr58/video.html trshow.info/watch/8LoGPskUPyQ/video.html trshow.info/watch/8xXa4_onkzI/video.html 오직 예수님을 믿음으로 죄를 회개하고 주님께 구원 휴거되시기를 바랍니다. trshow.info/watch/f8Ph3nuhTic/video.html (거듭남의 비밀) "예수님, 내게 긍휼을 베푸소서. 나는 죄인입니다. 이제 나를 구원하소서. 나는 당신을 나의 구세주로 영접합니다." "누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원에 이르느니라." - 로마서 10장 13절 말씀 - 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 누구든지 자랑치 못하게 함이니라 - 에베소서 2장 8~9절 말씀 - m.blog.naver.com/leolik/221609985996 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 - 요한복음 3장 16절 말씀 - 그런즉 믿음 소망 사랑 이 세가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라 - 고린도전서 13장 13절 말씀 - trshow.info/watch/pXKA3rg-k-w/video.html <출처 : 유튜브 채널「이세대가가기전에」와 블로그 복음만화 저장소 블로그 그리고 김태화 유튜브 채널>
Scott Scotty
Scott Scotty 3 saatler önce
The best MV from not only kpop but any artist. Well done young ladies, well done to everyone behind the scenes.
Gi Ae
Gi Ae 3 saatler önce
Ningning is Jennie's shadow
Adriana nesia
Adriana nesia 2 saatler önce
Wow you love aespa so much that you check all aespa mvs right? Thank you for loving NingNing. Yes, you are correct, She is beautiful and her vocal is amazing.
Jeon Kevin
Jeon Kevin 3 saatler önce
So amazing performance
Ami A
Ami A 3 saatler önce
SM is really spending money damn. Still think the AI stuff is stupid tho
Foodie cool
Foodie cool 3 saatler önce
Karina fighting
Foodie cool
Foodie cool 3 saatler önce
Queen karina
Core
Core 3 saatler önce
You need this 0:46
맵칼어묵떡볶이.
맵칼어묵떡볶이. 3 saatler önce
언니 사랑해야
pd az
pd az 3 saatler önce
닝닝 먹튀 언제할까??? 2년뒤쯤 하려나? 아니면 좀더 인기 모으고 하려나?? 분명 먹튀하긴 할텐데 중국인이라
Elliana Yi
Elliana Yi 3 saatler önce
I’m sorry, the camera work is just awesome
Ayu Sapitri
Ayu Sapitri 3 saatler önce
Indah bat tu suaraaa💜
Friskah Miranda
Friskah Miranda 3 saatler önce
Ma ma ma mama terngiang2
fighting aespa!
fighting aespa! 3 saatler önce
ningning is so amazing!
fighting aespa!
fighting aespa! 3 saatler önce
Giselle, rap nya nagih banget
Valos Johnson
Valos Johnson 3 saatler önce
The avatars remind me of g-idle concept And the avatar on the right side , the one with a bangs kinda look like lisa tho?! The custom
pizzahutmakeitgreat
pizzahutmakeitgreat 2 saatler önce
@Valos Johnson oh i dont really stan aespa, i just like them but not entirely STAN them.. and im both a blink and a midzy
Valos Johnson
Valos Johnson 3 saatler önce
@pizzahutmakeitgreat I'm not hating on them. I like it tho. Aside from this group what else did u stan?
pizzahutmakeitgreat
pizzahutmakeitgreat 3 saatler önce
idk but i hope ur not saying that they copied g-idle's concept.. lets keep peace within fandoms
Rebecca Anastasya
Rebecca Anastasya 3 saatler önce
Wow Gisel 😚♥️♥️
Jovanna Sigrid Verastegui Quispe
Jovanna Sigrid Verastegui Quispe 3 saatler önce
Hermosas💖💖💖😊
mari sensei ♫
mari sensei ♫ 3 saatler önce
for me it is impossible to see this stage just once...
For Aespa
For Aespa 3 saatler önce
I keep on coming back here everyyy dayyyy
Jovanna Sigrid Verastegui Quispe
Jovanna Sigrid Verastegui Quispe 3 saatler önce
She is beautiful💖💕💕💕
For Aespa
For Aespa 3 saatler önce
I love her so much and you don't understand
ce _lbrit
ce _lbrit 3 saatler önce
Amazingly 😵😵😵😵😵the way she moves woaaa, fluid and with rhythm 💜💜💜💜💜💜💜 I'm in love with her and the whole group 💘💘
For Aespa
For Aespa 3 saatler önce
3m
성이름
성이름 3 saatler önce
문제라 해도 데뷔는 성공적인듯 스엠에서 nct 로 투자할건 충분한거 같고 레벨이 승완이 사고나 멤버 구설수 아니었으면 커리어 하이찍고 있을 거였고 , 그러면서 에스파 데뷔하는 그림인데 ...... 레벨은 이미 결과 낼게 없어 보이니 신인 미는게 당연하지, 멤버 논란? 법적 문제만 아니면 스엠은 상관안한다. 몇년에 걸친 계획이 이미 있고 큰 자본이 투자된 프로젝트 성공 시켜야하는 기업 이자나.
Faleha Afairah
Faleha Afairah 3 saatler önce
Teh ningning uu soo beautifulll
Faleha Afairah
Faleha Afairah 3 saatler önce
Ular mamba hitam
Faleha Afairah
Faleha Afairah 3 saatler önce
Otak ku cuma kepikiran ulerr hmm:"))
wiwin ibrahim
wiwin ibrahim 3 saatler önce
giselle looks like crystal☺️☺️
Faleha Afairah
Faleha Afairah 3 saatler önce
Aespa MY akan selalu mendukung kalian. Semangattt<3
성이름
성이름 3 saatler önce
게이머들 많은 나라에서 어지간한 퀄리티 아니면 만족 못할텐데 하청 외주 업체 갈리는 소리난다 쟤도 이거 촬영 하면서 뭐지 싶겠네
Faleha Afairah
Faleha Afairah 3 saatler önce
Neng musim dingin (winter) cantikk bangett
inchi_chan
inchi_chan 3 saatler önce
I don't feel this was their debut stage. It looks like this was their comeback after a long break. So cool! I stan aespa!
Faleha Afairah
Faleha Afairah 3 saatler önce
Mereka sangatt powerfull
Faleha Afairah
Faleha Afairah 3 saatler önce
Aespaa semangatt MY MYNE semangatttt
Faleha Afairah
Faleha Afairah 3 saatler önce
Karina giselle winter ningning mereka punya semuanya talent oke visual oke attitude jg oke
Faleha Afairah
Faleha Afairah 3 saatler önce
Kerennn bgtt
죄를 회개하고 예수님을 구세주로 영접하세요
죄를 회개하고 예수님을 구세주로 영접하세요 3 saatler önce
trshow.info/watch/089ps58n6KI/video.html [일루미나티 케이팝]에스파의 블랙맘바, 아바타를 가장한 귀신들림과 사탄숭배 m.blog.naver.com/esedae/222147434940 trshow.info/watch/PaTzk4Djo9k/video.html trshow.info/watch/piCGaOnKblE/video.html trshow.info/watch/WSF7KM1u0Bc/video.html m.blog.naver.com/esedae/220112254768 m.blog.naver.com/esedae/220120575353 m.blog.naver.com/esedae/90179204243 m.blog.naver.com/esedae/222003389225 trshow.info/watch/_YVCCOLwIHU/video.html 할로윈에서 동지까지 이어져 온 유명 연예인들의 안타까운 소식들 m.blog.naver.com/esedae/222124984904 trshow.info/watch/J-P1oVU4YJo/video.html trshow.info/watch/Auy093H63vI/video.html trshow.info/watch/h343oMMb71M/video.html trshow.info/watch/OT2KwE23CmY/video.html trshow.info/watch/EvNY2UKK01M/video.html trshow.info/watch/7GbHWr8Kkh4/video.html trshow.info/watch/ymbYcMa3Gds/video.html trshow.info/watch/fqj52PMZWRU/video.html trshow.info/watch/cAI4F2UDi7I/video.html trshow.info/watch/qnzvJEGoIpU/video.html trshow.info/watch/nEN0P8mcQaU/video.html trshow.info/watch/zyPn7uFrz9U/video.html trshow.info/watch/2ffmMvBt50o/video.html trshow.info/watch/1htAbrkUv8w/video.html trshow.info/watch/GZkcWRoWUb0/video.html 불편한 진실 m.blog.naver.com/esedae/222137835384 2090년 미래 계급 전망? m.blog.naver.com/esedae/222145391846 본격적인 식인의 시대가 도래할 것인가? m.blog.naver.com/esedae/222151897016 세월을 아끼라 때가 악하니라 - 에베소서 5잘 16절 말씀 - trshow.info/watch/M7jvb2bWi84/video.html trshow.info/watch/p6UHgpblZOM/video.html trshow.info/watch/Xjpkvbec1BU/video.html 저가 모든 자 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 빈궁한 자나 자유한 자나 종들로 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고, 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어 보라. 그 수는 사람의 수니 육백 육십 륙이니라. - 요한계시록 13장 16~18절 말씀 - m.blog.naver.com/esedae/222153879120 www.bitchute.com/video/2EDykMBJkG0G/ trshow.info/watch/xMbe-PZcc40/video.html 나는 선한 목자다 나는 내 양을 알고, 내 양은 나를 안다 그것은 마치, 아버지께서 나를 아시고, 내가 아버지를 아는 것과 같다 나는 양들을 위하여 내 목숨을 버린다 - 요한복음 10장 14, 15절 말씀 - 회개하라!! 천국이 가까웠다!!!!! - 마태복음 4장 17절 말씀 - trshow.info/watch/1miBjXxyhOg/video.html trshow.info/watch/ki9sCnRssLA/video.html trshow.info/watch/4GzAHRwotDk/video.html trshow.info/watch/T-HY1TFDL3s/video.html trshow.info/watch/ABKK2xnCr58/video.html trshow.info/watch/8LoGPskUPyQ/video.html trshow.info/watch/8xXa4_onkzI/video.html 오직 예수님을 믿음으로 죄를 회개하고 주님께 구원 휴거되시기를 바랍니다. trshow.info/watch/f8Ph3nuhTic/video.html (거듭남의 비밀) "예수님, 내게 긍휼을 베푸소서. 나는 죄인입니다. 이제 나를 구원하소서. 나는 당신을 나의 구세주로 영접합니다." "누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원에 이르느니라." - 로마서 10장 13절 말씀 - 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 누구든지 자랑치 못하게 함이니라 - 에베소서 2장 8~9절 말씀 - m.blog.naver.com/leolik/221609985996 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 - 요한복음 3장 16절 말씀 - 그런즉 믿음 소망 사랑 이 세가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라 - 고린도전서 13장 13절 말씀 - trshow.info/watch/pXKA3rg-k-w/video.html <출처 : 유튜브 채널「이세대가가기전에」와 블로그 복음만화 저장소 블로그 그리고 김태화 유튜브 채널>
성이름
성이름 4 saatler önce
외모도 제일 이쁜데 노래 까지 잘한다 시원하네 쭉쭉 뻗는 소리 가창력은 최고일듯 사기캐릭터네
성이름
성이름 4 saatler önce
컨텐츠 사업 대폭 키우려는 건가
Gi Ae
Gi Ae 4 saatler önce
ningning is jennie's shadow
Pâmela Silva
Pâmela Silva 4 saatler önce
OMG!
Gi Ae
Gi Ae 4 saatler önce
ningning is jennie's shadow
Gi Ae
Gi Ae 4 saatler önce
ningning is jennie's shadow
Orang Biasa
Orang Biasa 4 saatler önce
❤️ INDONESIA HADIR, 🎉 FOLLOWERS BLACK MAMBA 👍👍👍 DUKUNG CHANEL SAYA JUGA YA 🙏🙏🙏 SUKSES SELALU UNTUK BLACK MAMBA DAN SEMUA PENGGEMAR NYA.🎉🎉🎉🎉