Güncel Meseleler -1 | Şerafeddin Kalay - Muamelat Fıkhı 7. Bölüm

  görünümler 4,572

Siyer Tv

Şerafeddin Kalay'ın Ahlâk Medresesi kapsamında yapmış olduğu ve "faiz, düşük faiz, yüksek faiz, kredi, borsa, sigorta, kredi kartı" konularına değindiği Güncel Meseleler -1 başlıklı Muamelat Fıkhı programı. Kanalımıza ABONE olmak için: goo.gl/AbpiDa

Siyer Tv TRshow kanalımıza abone olup, kanal bildirimlerinizi açarak yayınlanan videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

YORUMLAR
Tahabne Yaman
Tahabne Yaman 25 gün önce
Şerafettin kalay hocam Rabbim ilminizden istifade eylesin bizleri
Changed the world
Changed the world Aylar önce
Hocam Peygamberimiz aleyhisselam bize herkesin faize bulaşacağı haberini veriyor ve bu haber beni çok fazla korkuttu hocam, kendim içinde ailem içinde faizden bankalardan kartlardan uzak durmaya ve uzak yaşamaya gayret ediyoruz. Lakin her halükarda bulaşacak haberi var ne yapacağız hocam ? Ben Rabbimin huzuruna faiz gibi bir haramla çıkmak istemiyorum, ne yapmalıyım hocam ?
Ď ī
Ď ī 2 aylar önce
Hocam çok güzel anlatıyorsunuz.. sağolun şu 20 senedir "başısecdeye gelen müslüman kardeşlerimizde" faizi kötülüyor.. zemmediyorlar.. ama icraatlarına bakınca tam tersi.. saraylar.. şatafatlar.. 3-5 maaşlılar.. birelleri yağda bir elleri balda.. tok ne bilir acın halinden.. ne dersiniz hocam.. Bu mudur Nebevî dindarlık..? Dindarlık görüntüsü altında dine en büyük darbeyi vurmuyorlarmı..? Ateizm.. deizm patlama yaptı hocam.. Bu ne perhiz bu ne lahana..? Herşeyde dibin dibine vurduk hocam.. hasılı kelam deve hesabı neremizi düzelteceğiz bilmiyorum.. Büsbütünde ümitsizde değilim.. M.Akiflerin.. Bediüzzamanların işaret ettiği, asrın idrakine açılacak KUR'AN HAKİKATLERİNE sizler gibi müdakkik alimlerin gayretiyle inşaallah şiddetle ihtiyaçımız var hocam. Allah.say'inizi artırsın. Selamlar..
Eva
Eva 3 aylar önce
Konu için teşekkür ederiz çok faydalı ve bilgilendirici oldu
Ali Abdulla
Ali Abdulla 3 aylar önce
Selamualeykum bu hocayı ilk defa gördüm kim bu hoca 🙂
Bir dua
Bir dua 3 aylar önce
🌹🌹🌹
İmran Söğüt
İmran Söğüt 3 aylar önce
Çok faydalıydı
Halit Zafer
Halit Zafer 3 aylar önce
Mevla razi olsun Allah (c.c) Sizin gibi hocalarimizin sayılarını hizmetlerini artırsın Çok faydalı bir program olmuş
Dilek
Dilek 3 aylar önce
Aleykümselam ve rahmetullahi ve barakatuh, Allah razı olsun hocam
Aykut Günel
Aykut Günel 3 aylar önce
Kasten Namaz kılmamak: Bir kimse, bir vakit namazı kasten terk ederse, onun cezası Cehennemde seksen hukbe miktarı yanmaktır. [1 hukbe 80 yıldır.] Alimler, Nebe’ suresinin 23. ayetinde, bazı rivayetlerde geçen ve cehennemliklerin “hukub”larca kalacağını ifade eden “ahkab” kelimesinin manası üzerinde durmuştur. Bu kelimenin tekili olan “hukub”un kırk, yetmiş, seksen, üç yüz altmış vs. yıllar anlamına geldiğini söylemişler. En fazla meşhur olan ise seksen yıldır. Namazı kılmamanın, terketmenin cezaları : Kasten [mazeretsiz] namaz kılmayanın diğer amellerini Allahü teâlâ kabul etmez. Tevbe edinceye kadar da Allah’ın himayesinden uzak olur.) [İsfehani] " Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler." (Bakara : 3) " Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin." (Bakara:43) " Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, huşû duyanların dışındakiler için ağır (bir yük)dır."(Bakara :45) Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biriniz uyuyakalır veya unutur da bir namazı vaktinde kılamaz ise, uyandığı veya hatırladığı vakit kılsın” (Buhârî, Mevâkît, 37; Müslim, Mesâcid, 314-316) buyurmuştur. Hz. Enes de şöyle anlatır: “Vefâtı esnâsında Resûlullah s.a. v. Efendimiz’in yanındaydık. Bize üç defâ: «-Namaz husûsunda Allah’tan korkun!»,«-Namaz husûsunda Allah’tan korkun!, «-Namaz husûsunda Allah’tan korkun! »dedi. Sonra da şöyle buyurdu: «-Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah’tan korkun, iki zayıf hakkında Allah’tan korkun: Dul kadın ve yetim çocuk. Namaz husûsunda Allah’tan korkun!» Sonra; «Namaz, namaz.» diye tekrar etmeye başladı. (Mübârek lisanları söylemez olunca bile) rûh-i mübârekleri çıkıncaya kadar, bunu içten içe tekrar edip durdular.” (Beyhakî, Şuab, VII, 477) (Beş vakit namazı terk eden, Allahü teâlânın hıfz ve emanından mahrum olur.) [İbni Mace] (Namaz kılmayanın Müslümanlığı, abdest almayanın namazı yoktur.) [Bezzar] Cabir İbn-i Abdullah (r.a.)’dan nakledilmiştir, Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Cennetin anahtarı namazdır, namazın anahtarı da abdesttir.” (Müsned) “Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. ” (Müslim, Tahâret 16) Namazı, kazaya bırakmak büyük günah olduğu gibi, kazasını geciktirmek de büyük günahtır. Bu büyük günah, kaza kılacak kadar zaman geçince, bir misli artar. Kaza etmeyi geciktirince de, tevbe etmek farz olur. (S. Ebediyye) Dürr-ül-müntekâ, İbni Âbidîn ve Kitâb-üs-salâtta deniyor ki: “Beş vakit namazı, özürsüz terk etmek ve vaktinde kılmamak, birbirinden ayrı iki büyük günahtır. Terk ettiği için kaza etmek, vaktinde kılmadığı için, hac veya tevbe etmek lazımdır.” Mektubat’taki bir hadis-i şerifte, (Bir namazı bile bile, vaktinde kılmayıp, kaza etmeyene, Cehennemde seksen hukbe azap edilecektir) buyuruluyor. (m. 266) Hz. Ebû Fâtıma radıyallahu anh’dan rivayet edilmiştir: Diyor ki; Peygam­ber s.a.v bana, “Ey Ebû Fâtıma! Sen eğer (ahirette) benimle bu­luşmak istiyorsan secdeleri çoğalt (yani bol bol namaz kıl.)” Müsned’i Ahmed (İman ile küfür arasındaki fark, namazı kılıp kılmamaktır.) [Tirmizi] (Namaz, imanın başı ve Cehennemden kurtarıcıdır.) [Miftah-ul-Cennet] (Namaz kılan, din binasını yapmıştır. Namaz kılmayan, dinini yıkmıştır. Namaz, müminin mirâcıdır)(Allah ile kul arasındaki perdeler, ancak namazda kaldırılır)(Mümin ile kâfiri ayıran fark, namazdır) buyuruldu. Yani, mümin namaz kılar, kâfir ise kılmaz. Münafıklar ise, bazen kılar, bazen kılmaz. "Onlar suçlulara sorarlar: Sizi Sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular şöyle cevap verirler: 'Biz namaz kılanlardan değildik.'" (el-Müddessir, 74/40-43). Ebu Hureyre (ra)’den rivayet edilmiştir: Rasulullah (sav) buyurdu ki: “Adem oğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman şeytan ağlayarak uzaklaşır ve şöyle der: Helak oldum. Adem oğlu secde etmekle emrolundu da secde etti ve cennet onun oldu. Halbuki ben de secde ile emrolunmuştum fakat ben secde etmekten yüz çevirdim. Artık ateş benim içindir.” (Sahih-i Müslim: 81 rivayet edilmiştir) "Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Fakat tövbe edip, iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır." (Meryem, 19/59, 60). "Vay o namaz kılanların haline ki, onlar kıldıkları namazdan habersizdirler." (el-Mâûn, 107/4-5). Hz. Peygamber (s.a.v)`de şöyle buyurmuştur: "Bilerek namazı terkeden kimseden Allah ve Resulunün zimmeti kalkar." (Ahmed b. Hanbel, IV, 238, VI, 461). "Kim ikindi namazını terkederse ameli boşa gitmiş olur." (Buhârî, Mevâkît,13, 34; Nesâî, Salât,15). "Kim, önemsemeyerek üç cuma namazını terkederse, Allah Teâlâ onun kalbine mühür vurur." (Nesâî, Cumâ, 2; Tirmizî, Cuma 7; Ibn Mâce, Ikâme, 93). İbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor: Rasulullah s.a.v. şöyle buyurdu; “Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.” (Mecmâü’l-Evsat, 3:154, (2313.) İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir) “Allahu Teâlâ’nın bir kula iki rek’at namaz kılması için tevfik vermesinden daha üstün bir şey yoktur. Kul namazla meşgul olduğu sürece başı üzerine iyilikler ve hayırlar saçılır.” (Müsned) Ebû Hureyre (r.a)`ın naklettiği bir hadiste de şöyle buyurulur: "Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği şey farz namazdır. Eğer bu namazı tam olarak yerine getirmişse ne güzel. Aksi halde şöyle denilir: 'Bakın bakalım, bunun nafile namazı var mıdır?' Eğer nafile namazları varsa, farzların eksiği bu nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer farzlar için de aynı şeyler yapılır." (Tirmizî, Salât, 188; Ebû Dâvûd, Salât, 145; Nesaî, Salât, 9, Tahrîm, 2; Ibn Mâce, Ikame, 202). Namaz, uyuyakalmak, unutmak ve baş ile de olsa îma ile kılamayacak kadar hasta olmak gibi meşru bir mazeret bulunmadıkça kazaya bırakılamaz, ve bırakmak büyük günah dır. H.z. Ebû Be sözleri : Hz. Ebubekir'in Sözleri - " Huzur bulmak isteyenler, ezan okununca dirilsinler. Namaz ile yaşasınlar. " H.z. Ömerin sözleri : Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır. Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sadık niyetidir. H.z.Alinin sözleri : Savaştayken "Namazı sonra kılalım" diyenlere, Hz. Ali'nin (r.a.) şu cevabı vermiştir: Uğruna savaştığımız değerleri ihmal ederek savaşmanın hiçbir anlamı yoktur. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.
ALLAH'ın Bir Kulu
ALLAH'ın Bir Kulu 3 aylar önce
Allah razı olsun hocam
Ayse Avcı
Ayse Avcı 3 aylar önce
Dogru soyluyirsunuz fakat ne yapabiliriz ne yapmaliyiz. Bunlari bilmek bilgi olarak mi kalacak sadece. Ben evinde oturan ev kadiniyim. Bunlari bilmek bizim ne isimize yarayacak
Hâdimu İlm
Hâdimu İlm 3 aylar önce
bu bozuk çarkın dişlilerinin altında ezilmemek için bu bilgileri öğrenmemiz gerekiyor.
Nazik Güdükoğlu
Nazik Güdükoğlu 3 aylar önce
Allah razı olsun hocam
Azerty Treza
Azerty Treza 3 aylar önce
Rabbim ebeden razı olsun hocam rabbim dilinize isabet kuvvet versin
Muhammed Sevilen
Muhammed Sevilen 3 aylar önce
Allah Teâlâ sizden razı olsun Hocam.
Hâdimu İlm
Hâdimu İlm 3 aylar önce
Hocamın mübarek suretini görmek yetiyor maşaallah ❤️
AC Y
AC Y 3 aylar önce
.
meltem başer
meltem başer 3 aylar önce
ALLAH razı olsun🤲
neriman yildirim
neriman yildirim 3 aylar önce
Allah razi olsun hocam hayırlaravesile olsun inşaallah emeyinize sağlık
İbrahim Gokce
İbrahim Gokce 3 aylar önce
Emeğine yüreğine sağlık hocam hayırlı akşamlar
Çağatay Yılmaz
Çağatay Yılmaz 3 aylar önce
Allah razı olsun Hocam
yusuf daşıyan
yusuf daşıyan 3 aylar önce
ALLAH RAZI OLSUN
Aile Ahlâkı - Hayata Dair 2. Bölüm
1:22:49
Siyer TV
görünümler 21 B
Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Eylül 2021 Cuma
2:13:22
Müge Anlı ile Tatlı Sert
görünümler 662 B
iPhone 13 Pro Max kutu açılışı! - Fransa'ya gittik!
20:00
ITZY “LOCO” M/V
3:53
JYP Entertainment
görünümler 19 Mn
ITZY “LOCO” M/V Teaser 2
0:16
JYP Entertainment
görünümler 4,1 Mn
DAMADI DÖVMEME CHALLENGE l DÜĞÜN VLOGU
29:19