AHMET ATAJANOW : “Ata Watan Ýyldyzlary” show gepleşiginde -2021

  görünümler 15,484

Atavatan Tv

Aylar önce

Ahmet Atajanowyň gelninden gizleýän syry barmy? Ahmet Söhbet Kasymow barada nämeler diýdi? Almagözel aýdymy kimiňki, Söhbetiňkimi ýa-da Ahmediň? Ahmet gözi daňylgy wagtlary nämeleri “tanap’ bilýär ?
Şeýlede Ahmediň ýürekden aýdan sözleri . Bularyň hemmesi "Ata Watan Ýyldyzlary" show gepleşiginiň täze sanynda.. “Atavatan TV` You Tube kanalymyza geliň we bir-birinden gyzykly wideolara tomaşa ediň, agza boluň we kommentleriňizi bize ýetiriň!.

“Ata Watan Ýyldyzlary” gepleşiginiň täze sany ýaýlymda! Ýyldyzymyz Ahmet Atajanow! Ahmet Atajanowyň Söhbet Kasymow barada aýdanlaryna has gowy düşünmek üçin show gepleşigimiziň ilknjinji sanynyň myhmany bolan Söhbet Kasymowyň Ahmet barada aýdanlaryna tomaşa etmek maslahat berilýär!
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň täze show gepleşigi Ata Watan Ýyldyzlary gepleşigininiň birinji sanynda myhmanymyz Söhbet Kasymow bolan bolsa, bu gezekki myhmanymyz Ahmet Atajanow! Indiki sanymyzda bolsa Kerim Hally bizde myhmançylykda bolar!
Pälwan Muhyýewiň alyp barmagynda geçirilýän Ata Watan Ýyldyzlary gepleşini Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň we Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) Applikasyýasynyň sponsorlygynda geçirilýär!
www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna girilýän habarlary aňsatlyk bilen okamak üçin Google Plaý Marketden “Atavatan Turkmenistan” Applikasyýasyny mugt ýükläp alyň we Instagram hasabymyzy @atavatanturkmen yzarlaň!
Çagalaryna Iňlis we Rus dillerini öwretmek isleýänler www.makulsozluk.com saýtyndan peýdalanyp biler we Google Plaý Marketden “Makul Sözlük” Applikasyýasyny mugt ýükläp alyp bilerler! Makul Sözlük Türkmen we Iňlis dilinde “gepleýän” ilkinji Akylly Sözlükdir!
Resminamalaryň terjimesi üçin show gepleşigimiziň sponsory Makul Hyzmat Terjime Merkezi Siziň hyzmatyňyzda! Habarlaşmak üçin +993 63 78 96 73, makulhyzmat@gmail.com

Bizi yzarlamaga dowam ediň!
@atavatanturkmen
@turkmenlawyer
@makulhyzmat
@palwanmuhyyew
@ahmet_atajanow
@profilm_production.tm

YORUMLAR
Begenc Bekiyew
Begenc Bekiyew 15 saatler önce
Ùstùnlik arzuw etyan
Begenc Bekiyew
Begenc Bekiyew 15 saatler önce
Pàlwan agam gepleśigiñ gaty gowy bolupdyr
Zoya Zara
Zoya Zara 3 gün önce
Ahmet Atajanov sesine sahlyk tuveleme sizin kibi talantly adamlarymyz kan bolsun.Zulpuñ seniñ aydymyñ nahili govy hezil edip dinleýas
Mekan Gylyjow
Mekan Gylyjow 8 gün önce
Bet
RESUL GELDI
RESUL GELDI 14 gün önce
DAS🤘👍👍
Чистый 😛🥳
Чистый 😛🥳 19 gün önce
In gyzykly geplesik bez falshshyz otkrovenny gaty gowy dowamy howri kop Bolsyn seyle gyzykly geplesikler
Гелди Худайберенов
Гелди Худайберенов 20 gün önce
Ee sho haywan alajagozenem dal suwulganam dal hazzygam dal hazzyga menzesh yione gaty kichi ondanam herri diyilya sho haywana
Гелди Худайберенов
Гелди Худайберенов 17 gün önce
@Atavatan Tv dogry dogry.. borla o zatlar gyzykly dal esasy indiki gepleshigin hachan gelyanini bilesim gelya. 35 sorag dalde yene kopeltmeli ay bir 100 srg etmeli
Atavatan Tv
Atavatan Tv 19 gün önce
Kitap dilini bilemzok...menem oba oglan ..biziñ obada hem şeý diyilyardi))
Гелди Худайберенов
Гелди Худайберенов 19 gün önce
@Atavatan Tv edil kitap dilinde shey diyilyan bolmagy mumkin ay biz bir oba yerin chagasy bolanymyzdan son obada shey diyilyadi
Atavatan Tv
Atavatan Tv 19 gün önce
Paşlak diýilýâr.....hem
Ayperi Toymyradowa
Ayperi Toymyradowa 21 gün önce
Molodesss😘😘
Annagul Hojalyyewa
Annagul Hojalyyewa 22 gün önce
👍👏
Atavatan Tv
Atavatan Tv 22 gün önce
Sagbolun
Cool man
Cool man 23 gün önce
Oran gyzykly bolupdyr Hajy yazmamemmodowam cagyrayyñ !
Atavatan Tv
Atavatan Tv 22 gün önce
Nesip bolsa Hajyda
merjen berdimyradova
merjen berdimyradova 25 gün önce
Oran gyzykly gepleshik bolupdr.💥
Atavatan Tv
Atavatan Tv 22 gün önce
Minnetdar
Palwan Guwanjow
Palwan Guwanjow 26 gün önce
Ahmet seyle kicigowunli bagsy eken malaksi brat
Гелдиш Атайев
Гелдиш Атайев 27 gün önce
Ахмет яман гулкинч екени гулип хезил етдим йоне чалт гутарды узаграт алмалы сиомканы 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Atavatan Tv
Atavatan Tv 27 gün önce
Sagbolun...30 minut...ondan köp bolsa hem.ýadap bilrr diyip pikir etttik..indikilerem gyzykly bolar.nesip bolsa sugyn hem taze gepleskk goyarys
Şanur Çaryýew
Şanur Çaryýew 28 gün önce
Çöllek meýdanda dag bolýanyny 1 ji gezek eştdim nirde baraý göreli bizem şonýaly ýerleri?!😁
Muhammet Agamyradov
Muhammet Agamyradov 28 gün önce
Gepleshiginiz diysen gowy ustunlik ishlerinizde 👍👍 uytgeshik gyzykly we bashga gepleshiklerden tapawutly ozune chekijiligi bn dowam edin goldayan 👏👏👏
Pälwan Muhyýew
Pälwan Muhyýew 28 gün önce
Köpp sag boluň
Женнет Вепаева
Женнет Вепаева 28 gün önce
Ahmet Atajanowyñ "Roza" aydymy internetde hic yok.
Мурат Бердиев
Мурат Бердиев 28 gün önce
👍👍👍
Рахымберди Гундогдыева
Рахымберди Гундогдыева 29 gün önce
Alajagozen dal how
Berdi Berdiyew
Berdi Berdiyew 29 gün önce
Agam soraglaryn pirkol tutyan yaly badyndaky
Мердан Илов
Мердан Илов 29 gün önce
Маладес агам ахмет яман дегишжен оглан екны созйок 👍👍👍👍
Resul Adyyew
Resul Adyyew 29 gün önce
Palwan dost. Meshur bolanson yitiren dostlan barmy
Resul Adyyew
Resul Adyyew 27 gün önce
))) sen yitdin ya dostlan yitdimi
Pälwan Muhyýew
Pälwan Muhyýew 29 gün önce
Bar )
meryem
meryem 29 gün önce
Eziz türkmenistanim seni gaty göresim geldi yolar acilsa gidip topragyñi öpsem enne watanym 😢😢🇹🇲
Kabe Atayewa
Kabe Atayewa 29 gün önce
Gulup hezil etdik gaty gowy
Pälwan Muhyýew
Pälwan Muhyýew 29 gün önce
Sag boluň
Ogultach Vellayeva
Ogultach Vellayeva 29 gün önce
Gowy bolupdyr!
Rahman Orazow
Rahman Orazow Aylar önce
👌👌👌
Devlet Artikov
Devlet Artikov Aylar önce
Bizem gulup wagtumyzy gowy gecirdik usdunlik size
Shatlyk Shatlyk
Shatlyk Shatlyk Aylar önce
Haźyk gorkyanyn ahmet
Yonekey Tm
Yonekey Tm Aylar önce
Molodes yasamachylyk yok ) Indiki gepleshiklerin shular Diri emotsiyaly bolsa goreris hokman ) TRshow da gorilmelerem artar 👍🤘🏻
Gunça Kakageldiyewa
Gunça Kakageldiyewa Aylar önce
👍👍👍👍👍
Diyar orazgeldıyew
Diyar orazgeldıyew Aylar önce
ısınızde ustunlık
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Sagbolun
Myrat Arslanow
Myrat Arslanow Aylar önce
Ahmetjan dashhhh
Rejep Mamiyew
Rejep Mamiyew Aylar önce
Minnetdar gaty gowy bolupdur gulup hezil etdik janynyz sag bolsun
Jennet Purliyewa
Jennet Purliyewa Aylar önce
😄😃👍
Dovran Orazmedov
Dovran Orazmedov Aylar önce
Ömriñize beket agalar
Akpamyk Babayeva
Akpamyk Babayeva Aylar önce
Gowy cykarypsynyz dowamyna garashyas👏👏👏👏
Elen Lol
Elen Lol Aylar önce
trshow.info/watch/0OqSlQLItZs/video.html Gorayda
Sheker Odekowa
Sheker Odekowa Aylar önce
Salam indiki geplesiklernizde sahydursun hojakowany cagyrmagynyzy hayyst etyarn cagyrsanyz gaty begenerdim isinizde ustunlik
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Nesip bolsa
Kerim Arslanow
Kerim Arslanow Aylar önce
Bet
Kerim Arslanow
Kerim Arslanow Aylar önce
Bet palwan agam
Atash Atash
Atash Atash Aylar önce
Hay gelnejem oldirow seni gizleyan zadn kop bolsa genaaaa
Atash Atash
Atash Atash Aylar önce
Saolaaa genaaaaa
Seýdille Abdyllaýewiç
Seýdille Abdyllaýewiç Aylar önce
Aý berekella Palwanjan sen iň gowy alyp baryjylaň birisiň brat. Ahmet Atajanowam sadalyk bn, hiç bir boş çişmeler bolmandyr(käbir boş aýdymçylar ýaly)arassa hakykylygy görkezipdir Ahmet, umuman gaty gowy gyzykly gepleşik bolupdyr sözüm ýok size berekella !!!👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Pälwan Muhyýew
Pälwan Muhyýew Aylar önce
Köp sag boluň 🙏🙏🙏
Dortguly Masadow
Dortguly Masadow Aylar önce
Hemra Rejepow cagyryn 🌟🌟🌟
Guwanch Amanow
Guwanch Amanow Aylar önce
Agam gaty gowy Allajan uly ustinlik ishinizdeee
Gulus Agajanowa
Gulus Agajanowa Aylar önce
Palwan jañyña gelyan Ahmedin haysy aydymy??
Pälwan Muhyýew
Pälwan Muhyýew Aylar önce
Kalbymyň namasy
Myrat Berdiyew
Myrat Berdiyew Aylar önce
Geplesik gaty gyzykly boldy isinizde ustunlik indiki sanlarynda mundanam has gyzykly bolar diyip umyt etyas geplesigin indiki sanlaryna tikgi cepbe yaly artistlary cagyrsanyz has gyzykly bolardy yada yagsyny myrat molla solary cagyrayyn
ANNAMYRAT Hezretow
ANNAMYRAT Hezretow Aylar önce
Malades palwan agam sinaryana belentlikler redaksianyza yar bolsyn sbs
Kakys Kakalyyew
Kakys Kakalyyew Aylar önce
Taze yazgy najinju etyaniz her sanynda
ProFilm Videostudio
ProFilm Videostudio Aylar önce
@Kakys Kakalyyew salam. Shon un podpisatsa edyaniz we janjagaza basyanyz. Shonda ilkinji habarlylan biri bolarsynyz😉
Kakys Kakalyyew
Kakys Kakalyyew Aylar önce
Taze sanynyz cyksrsanyz habardar edayin eger mumkin bolsa sebap juda govy eken geplesik
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Ýagdaýa ğöra belli güni ýok entrk
Kakys Kakalyyew
Kakys Kakalyyew Aylar önce
Yazgy gecireninizde haysy gun yazgy etyaniz
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Dusunmedik
akyvewagul Gulakyvewa
akyvewagul Gulakyvewa Aylar önce
Atajan alajagózene meñzeŷàn ekenà edil òzi boldy
Elen Lol
Elen Lol Aylar önce
trshow.info/watch/0OqSlQLItZs/video.html
akyvewagul Gulakyvewa
akyvewagul Gulakyvewa Aylar önce
Parahat jigim Gulśirin Hanowa bn gepleśik tayarlamagyñyzy sizden hayś edŷàn indiki sanlarynda góz óñine tutayda
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Gülşirin Hanowa bilen yazmaca geplesik ucin geplesdik..
Kakys Kakalyyew
Kakys Kakalyyew Aylar önce
Kerim hally bn yazgy hacan cykya
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Indiki 1.nji gün
Kanagat 0404
Kanagat 0404 Aylar önce
Paliwan Hajyny Azady jagyrsana
Pälwan Muhyýew
Pälwan Muhyýew Aylar önce
nesip bolsa
Orazmyrat Weyisow
Orazmyrat Weyisow Aylar önce
Maladesbro
MURAT ATEŞ
MURAT ATEŞ Aylar önce
Söhbet Kasymow senem adam bolup gitdiñay 🤣🤣🤣🤣 maña gaharlanma ine kârdeşin aydyp dura🤣🤣🤣
Jennedim Myradowa
Jennedim Myradowa Aylar önce
🥰😘gaty gowy bolupdyr
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Sagol
Zylyha Bayramova
Zylyha Bayramova Aylar önce
Bizem gulup hezil etdik beyleki gyzykly geplesiklerede garashyas 🥰🥰🥰
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Sagbolun
Shakul Hakyyev
Shakul Hakyyev Aylar önce
Agam Essalamaleykim. Eldar Ahmedowy cagyrayynda
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Nesip bolsa
Baýram Gurbannazarov
Baýram Gurbannazarov Aylar önce
İşiňizde üstünlük agam
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Sagbolun
Mulkaman Şagylyjow
Mulkaman Şagylyjow Aylar önce
Malades sada bagsy Ahmet Atajanow oran gyzykly gecipdir . Paliwan sana islende ustinlik dileyan .
Gadam atayew
Gadam atayew Aylar önce
Indiki geplesige kim gelyaka?
Pälwan Muhyýew
Pälwan Muhyýew Aylar önce
Kerim Hallyyew
Mekan Futbolist
Mekan Futbolist Aylar önce
Işiñizde üstünlik Pälwan Ahmet! Myhmanlañ halaýan we halamaýan naharlaryny haýwanlaryny häsiýetlerini kärlerini we ş.m. soraglary berseñiz hasda gyzykly bolardy
Kemal Turkmen
Kemal Turkmen Aylar önce
Ahmet agam dine one muhym sanada istunlik
ORIGINAL MEDIA
ORIGINAL MEDIA Aylar önce
👍
Gulus Agajanowa
Gulus Agajanowa Aylar önce
👏👏👍
Yhlas Yowbasarow
Yhlas Yowbasarow Aylar önce
Yagsy Gosunow gaty gyzykly gecen toy gormegi maslahat beryarin..... trshow.info/watch/Tp3nlqTCfA4/video.html trshow.info/watch/Tp3nlqTCfA4/video.html
Sohrat Geldiyev
Sohrat Geldiyev Aylar önce
Gowy bolan soz yok Palwan Muhyyew gyzyklyja alyp baryan Ahmet Atajanow super 👍👍 indiki sanlarynda Eldar Ahmedow ya bolmasada Sohbet Jumayew cagyrayda Ustunlik islerinizde
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Nesip..bolsa..sagbolun....
Aziz Novruzov
Aziz Novruzov Aylar önce
Paliwan agam alajagozon dal hulugan yada haźźyk
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Minnnetdar
Toyly Orazgulyyew
Toyly Orazgulyyew Aylar önce
Gaty gowy guzykly bolupdyr tuweleme
Seha Annamuhammedow
Seha Annamuhammedow Aylar önce
Onki yaylyma berilyan ahli turkmen gepleshiklerden 2 3 basgancak kamil , yenekilerede garashyass agamm🔥🔥👏🏻👏🏻💣💣🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Sagbol.....ensalla
Акгул Джумаева
Акгул Джумаева Aylar önce
❤️❤️
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Sagbolun
Selbi Muhyyewa
Selbi Muhyyewa Aylar önce
Gaytalap goryan dowamynda garashyassss
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Minnetdar
Selbi Muhyyewa
Selbi Muhyyewa Aylar önce
Palwan Muhyyew siz gaty gyzykly alyp baryanyz.Ishinizde ustunlik
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Familýadaşyñyz zordyr)
SERDAR SERDAROW
SERDAR SERDAROW Aylar önce
Palwan we Ahmet ikinizinem isinizde masgalanyzda ustinlik
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Sagbolun
Sapa Pigamow
Sapa Pigamow Aylar önce
Dovamyna garasyas gaty gowy bolupdyr
Aşyr Rejepow
Aşyr Rejepow Aylar önce
Jelili cagyrayyn agam
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Ensalla
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Nesip bolsa
Ejesh Orazgylyjowa
Ejesh Orazgylyjowa Aylar önce
bizem gülüp hezil etdik..)) üstünlikler arzuw edyas.. dowamyna da sabyrsyzlyk bilen garaşyas!
Elen Lol
Elen Lol Aylar önce
trshow.info/watch/0OqSlQLItZs/video.html
Маиса Сахатмурадова
Маиса Сахатмурадова Aylar önce
Ребята Молодцы👍 Ведуший шикарный👍👍❤️
Ejesh Orazgylyjowa
Ejesh Orazgylyjowa Aylar önce
balgaymaaakkkkk)))
Ejesh Orazgylyjowa
Ejesh Orazgylyjowa Aylar önce
@Atavatan Tv elbetdeee… kiçirak makala da yazypdym balgaymagyn yasalşy barada..)) saytdan okap bilersiniz 😁
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Bilýânmi sen..nâme zat)
Nazik Kakajanow
Nazik Kakajanow Aylar önce
👍👏👏👏
Elen Lol
Elen Lol Aylar önce
trshow.info/watch/0OqSlQLItZs/video.html Gulup hezil etdim
Selbi Annameredowa
Selbi Annameredowa Aylar önce
azat donmezi cagyrayyn geplesige
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Nesip bolsa....obicna interwiy alypdykAzat bilen www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda bar..emma bu show ücin hem edrris
Toyly Orazgulyyew
Toyly Orazgulyyew Aylar önce
Alana Gözen dal Ahmedim diyyan haywani suwly gan diyilya ono
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Howa..menem şéýle bilýârdim..suwulgan başgarak aslynda paşlak...diyilyar
Altyn Nurmuhammedowa
Altyn Nurmuhammedowa Aylar önce
😂😂😂😂😂😂😂
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Haladyñyzmy..tankyt yokmy
Rasul Abbasov
Rasul Abbasov Aylar önce
Dowam et sohbet jumayewi geplesik eday
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Nesip bolsa
Cary Yyldyz
Cary Yyldyz Aylar önce
Maldes gaty gowy
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Sagbolun
Yusup Hanalyyev
Yusup Hanalyyev Aylar önce
gaty gowy dash bolupdyr
maks makasim
maks makasim Aylar önce
Alajagozen dalde sulugan bolmaly🤩
Masha Masha
Masha Masha Aylar önce
As diysenem bolya asam diyilya sona
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Paşlak dâlmi suwulgan has basgarak dâlmi
Atas Nazarmamedow
Atas Nazarmamedow Aylar önce
Geplesik gaty gyzykly boldy.Indiki geplesege Sohbet Jumayew jagyrsanyn bet bolardy agam
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Nesip bolsa sagbolun
Jennet Amanova
Jennet Amanova Aylar önce
Berekella rubrikany ùytgedeniñiz un has gyzykly bolupdyr 👍👍👍👍
Soltan Halykberdiyewna
Soltan Halykberdiyewna Aylar önce
Tuweleme gowy bolypdyr ahlinize ustunlik yar bolsun.Ahmet Atajanow egerde siz durmusda ozunize menzesh adam gorjek bolsanyz onda Ahal w.Tejen etr.B.Amanow d/b.-ne gelin sonda gorersiniz.Ol seyle bir size menzesh welin bir almany 2 bolen yaly
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Sagbolin
Turkmenistan Habar
Turkmenistan Habar Aylar önce
Minnetdar
Elen Lol
Elen Lol Aylar önce
trshow.info/watch/0OqSlQLItZs/video.html
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Sagboljn
Atavatan APP
Atavatan APP Aylar önce
Gül ýaly
Dr.Dowran Orazgylyjow
Dr.Dowran Orazgylyjow Aylar önce
Gowy
İsmail orazgilicow
İsmail orazgilicow Aylar önce
Dowamly bolupdyr
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Ensalla
Gayratly Kafe
Gayratly Kafe Aylar önce
15:00 -dan bashlap has gulkunch
Elen Lol
Elen Lol Aylar önce
Gulup hezil etdimtrshow.info/watch/0OqSlQLItZs/video.html
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Howa..gülki dozajy artyar
İsmail orazgilicow
İsmail orazgilicow Aylar önce
Gowy. Geplesik
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Sagbol
Owez Berdiyew
Owez Berdiyew Aylar önce
Sps gaty gowy bolupdyr
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Minnetdar
Gayratly Kafe
Gayratly Kafe Aylar önce
Bu gezek hasam gyzykly bolupdyr berekella hemmanize Haywanly yerinde gulup yykyllym🤣
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Indikilerde hasam gyzykly bolar..sizin teklip we garayys seyle hem.pozitiw tankytlarynyz bilem
Merdan Shukurov
Merdan Shukurov Aylar önce
👍👏👏
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Sagboluñ
Akmyrat Rusdemow
Akmyrat Rusdemow Aylar önce
👍👍👍gowy geplesik bolupdyr
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Minnetdar
Atavatan Tv
Atavatan Tv Aylar önce
Ata Watan Ýyldyzlary show gepleşiginiñ bu sanyndaky myhmanymyz Ahmet Atajanowyñ içgin beýanlaryny hem özünde jemleýân söhbetdeşligimizi halan bolsañyz, like goýmagyñyzy, kanalymyzy yzarlamagyñyzy we jañjagazy açmagyñyzy haýyş edýâris. Biz Siziñ pozitiw ýagny gepleşiğin indiki sanlarynyñ has gowy bolmagy ugrundaky tankytlaryñyza garaşýarys..
Serdar Goçyýew
Serdar Goçyýew 26 gün önce
Pàlwan agam sesiñ gaty owadan.Allajan sesiñe guwan.
maks makasim
maks makasim Aylar önce
Tuweleme gaty gowy geplesik.👌👌👌 Dowamyna sabyrsyzlyk bilen garaşyarys. 👍👍👍
Atajan Hojamyradow
Atajan Hojamyradow Aylar önce
Iniki sanynda mundanam gyzykly soraglara garashyas✌✌✌❤❤❤
Rasul Abbasov
Rasul Abbasov Aylar önce
Kerim hally su wagta cenli nace gosgy duzdi su soragy beray palwan
Pälwan Muhyýew
Pälwan Muhyýew Aylar önce
Hemme tomaşa edyän dostlarymyza minnetdardyryn...🙏🙏🙏 Gepleşigiň indiki Sany Kerim Hally bilen. Kerime nahili soraglaryňyz bar?
Aýdaly Orazgül Abasowa (Ozzy eje) bilen.
24:19
Merdan official
görünümler 31 B
Sadakatsiz 36. Bölüm Fragmanı
0:50
Sadakatsiz
görünümler 1,5 Mn
Konuşanlar 38. Bölüm Shot
10:25
Konuşanlar
görünümler 313 B
Emrullah Sürmeli - Baba (Bedel)
3:07
netd müzik
görünümler 3,5 Mn
Sada söz bilen - Ýagşy Goşunow
3:57
Ada Production
görünümler 14 B
Taze yyl filmi - MENZILLER
53:12
Guymenje
görünümler 5 B
Sadakatsiz 36. Bölüm Fragmanı
0:50
Sadakatsiz
görünümler 1,5 Mn
Konuşanlar 38. Bölüm Shot
10:25
Konuşanlar
görünümler 313 B
Emrullah Sürmeli - Baba (Bedel)
3:07
netd müzik
görünümler 3,5 Mn
Gönül Dağı 37. Bölüm
2:26:16
Gönül Dağı
görünümler 1 Mn
Ozan, Çağla'yı kovuyor.. - Aşk Mantık İntikam 18. Bölüm
2:48
White vs red ice cream challenge #Shorts
0:59
A harfini kim icat etti?
9:33
Barış Özcan
görünümler 447 B