De verdeling van de vermogens in Vlaanderen

  görünümler 53,301

Groen

7 yıl önce

Uit een onderzoek van iVOX in opdracht van Groen blijkt dat er een enorme kloof gaapt tussen wat de Vlaming denkt over de verdeling van vermogens en de werkelijkheid. Bovendien blijkt dat de Vlaming voorstander is van een veel correctere bijdrage van de grootste vermogens.

Meer op www.groen.be/nieuws/vlaming-vr...

YORUMLAR
Tullin
Tullin 6 yıl önce
sorry dat ik het zeg maar ik hoop dat het idee van groot brabantium gaat groeien zeker als die staat een duitse nationaal-socialistische staat is
It's Me
It's Me 6 yıl önce
Alleen jammer dat de Vlaming niet economisch maar cultureel stemt, en net daar wringt het schoentje. Vlaanderen stemt progressief, niet islamistisch repressief, beste Groenen. De groeten van een ex-Groene.
Patrick Van der Veken
Patrick Van der Veken 6 yıl önce
Waarom de belastingen op arbeid en vermogen niet vervangen door 1 progressieve belasting op inkomen. Waarom moet een inkomen uit arbeid hoger belast worden dan een inkomen uit vermogen.
IrHupke
IrHupke 6 yıl önce
Toch werkelijk belachelijk om te zien, 'wat de vlaming wil' toont toch alleen aan dat de deelnemers aan deze enquete gatachterlijk waren.
Dirk T
Dirk T 6 yıl önce
Weinigen weten dat bij Groen de eerste schijf 'vermogen' belast wordt vanaf de mediaan, zijnde nu 250.000 euro, huis inbegrepen. Heb je je huis afbetaald, kan je gaan 'rijkentax' betalen.... Rijk? In het filmpje lijkt het of je moet pas betalen vanaf 1 miljoen, niet dus.
icfree2
icfree2 6 yıl önce
Bij de onderste grafiek bezit de rijkste groep (blauw) minder dan de 3de groep (geel). Dat is gewoon niet mogelijk. Moest dat zo zijn zou de gele groep de blauwe groep worden etc.. Als er zo'n kemel instaat is mijn vertrouwen in de juistheid van de rest van de grafieken ook geheel weg.
Thomas Vandamme
Thomas Vandamme 6 yıl önce
Ik stel me bij deze video de nodige vragen; a) waarom zouden de rijken een belasting(vermogensbelasting) moeten betalen die er voor de middenstand en voor de armen niet is? Als je links en progressief wil denken doe het dan tenminste voor iedereen! b) waarom zou een persoon die 25 jaar (kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs en uiteindelijk hogere studies) van zijn leven spendeert aan studeren maar evenveel mogen verdienen als een persoon die bv maar 18 jaar van zijn leven studeert? Met zo'n systeem ontmoedig je de mensen om verder te studeren en zo komt er bijgevolg ook een gebrek aan hoogopgeleiden, wat op lange termijn leidt tot het wegtrekken van bedrijven naar plaatsen waar de hooggeschoolden makkelijker vindbaar zijn. Wat leidt tot minder jobs voor zowel de hoog- als laaggeschoolden. Daarnaast moet men er ook mee rekening houden dat de persoon die 18 jaar studeert al zeven jaar langer heeft kunnen werken dan de persoon die 25 jaar heeft gestudeerd.
81charlz
81charlz 6 yıl önce
Mag ik er even op wijzen dat, indien de armste 20% van de bevolking bijna even veel bezit als de 20% rijkste, dat ze dan eigenlijk bijna even rijk zijn. Daarenboven blijkt dat de middenklasse hier volgens 'wat de vlaming wilt', rijker is dan armste 20% (wat idd logisch is) maar ook rijker dan de rijkste 20% van de bevolking (idd, u denkt het ook... oink?). Maw, volgens 'de vlaming' moet technisch gezien iedereen bijna even rijk zijn? Ik denk het niet. Graag misschien die onderste balk weghalen aub.
BurningPinguin
BurningPinguin 6 yıl önce
Niet alleen is deze video bena letterlijk en klakkeloos overgekopierd van de amerikaanse versie, hij klopt ook nog eens helemaal niet! In de eerste afbeelding 'wat de vlaming wil', heeft de rijkste 20% (donkergroen) minder dan de middenklasse. Dat is een contradictio in terminis, want dat betekend dat de middenklasse het rijkst is. Als je met nummertjes wilt goochelen, doe het dan tenminste geloofwaardig. En als je plagieert, zorg dan eerst dat get het zelf gesnopen hebt. slimmerik!
icfree2
icfree2 6 yıl önce
@BurningPinguin inderdaad. Vreemd dat bijna niemand dit meteen ziet!
19alexander95
19alexander95 6 yıl önce
Je kunt toch niet verwachten van mensen die niet werken dat ze enigszins vermogen hebben?
Marty McFly
Marty McFly 6 yıl önce
Klopt, en ik weet meteen waar het illustratie idee vandaan komt. Wat hier wel niet verteld word is hoe de creatie van geld werkt in het hedendaagse 'fiat money' fractioneel bankier systeem & hoe elke mens dagdagelijks armer word omwille van dit corrupt systeem. Monetaire hervorming is de basis van het alles, zolang mensen de perversheid van dit systeem niet kennen, zijn statistieken zoals dit gewoon indicatoren van feiten zonder systematische origine? E=mc2
Marc Maene
Marc Maene 6 yıl önce
Concentratie van geld wordt ook veroorzaakt door ongelijke belastinglasten.Hoe meer je verdient hoe minder je belast wordt,vanaf een bepaald niveau uiteraard.Zolang je niet bij de gegoeden bent,zolang verarm je.Vooral adel en topbankiers genieten van deze optie.Hetgeen hierboven staat is een illustratie/tekenfilmpje ,die in grafiek stijl enkele cijfers weergeeft,die zoals u zegt ,niet ALLES weergeven.
Gunther D'hondt
Gunther D'hondt 6 yıl önce
Ik vind het een knappe prestatie dat de top 20% zulk een vermogen kan vergaren gezien de Belgische belastingdruk. Toch straf dat de term 'vermogen' niet wordt verduidelijkt. Onder vermogen wordt niet (enkel) verstaan geld op een bankrekening, een villa of sportwagen. Het allergrootste deel van dit vermogen bestaat uit bedrijven die werk en inkomen verschaffen voor werknemers en overheid. Omega Pharma heeft een vermogen nodig van meer dan een miljard euro om aan 2000 mensen een job te kunnen geven. Als je dat gaat vergelijken met het nettoloon en bezittingen van werknemers dan kan je moeilijk de juiste conclusies trekken. Indien het vermogen van 61,2% enkele percenten minder zou zijn dan zou dit enkele (tien)duizenden jobs minder betekenen.
Jelle Harnisfeger
Jelle Harnisfeger 6 yıl önce
www.demorgen.be/nieuws/belgie-heeft-geen-budgettair-maar-een-fiscaal-probleem-a2115003/
Jelle Harnisfeger
Jelle Harnisfeger 6 yıl önce
Geen belastingsdruk voor vermogendheden, makker
Dieter
Dieter 6 yıl önce
Ik vind het een zeer interessante video, daar niet van... Maar wat ontbreekt in het verhaal is hoe de inkomensbelastingen op dit moment verdeeld zijn. In decielen: (rood) : -1% (oranje): 1% (geel): 11% (groen): 22% (blauw): 67% De 20% grootste inkomens financieren 2/3e van de gehele inkomensbelasting. De laagste 40% krijgen haast evenveel terug als ze betalen. De rijkste 5% betalen 32.6%. Iedereen die iets verdient (geel en hoger) verzorgt het systeem. Iedereen die iets beter verdient, groen+blauw, zorgen samen voor 89% van de inkomensbelasting. Wat deze cijfers vooral aangeven is dat de sociale correcties van vandaag al ENORM zijn.. De tegenkanting tegen verdere sociale correcties is dus niet geheel ongegrond. Ze betalen de rekening! De rijkste 20% doet dat 225 keer meer dan de armste 40% tesamen (minder kan je niet vergelijken, omdat je niet door 0 kan delen). Maar deze presentatie toont aan dat onze huidige sociale correcties mensen niet in de weg staan om enorme vermogens te vergaren. Moeten we vermogens nu gaan afnemen (wat een vermogensbelasting eigenlijk is) om het toch maar op te kuisen? Moeten we bij belastingen nu gaan rekenen met een eerlijke bijdrage (wat nu al gebeurt)... of met wat we fair vinden dat mensen overhouden? Want teveel is trop? Het lijkt mij alvast niet zo simpel...
Dieter
Dieter 6 yıl önce
@***** Terechte opmerking over de minieme kloof tussen de lage en hogere middenklasse. Door de belastingen is zelfs de kloof tussen middenklasse en lagere klasse zeer klein. Het probleem waar ik op duid situeert zich meer rond de top 5%, en zelfs binnen de top 1% van de inkomens en vermogens. Daarbinnen klimmen de verschillen zo snel op dat een procentuele berekening de verschillen niet opvangen. Het resultaat is de vermogensverdeling zoals hier afgebeeld.
Dieter
Dieter 6 yıl önce
Terecht @Magnus Willekens , de basis van het probleem lijkt mij ook de extreme loonkloof. Ik zal zeker jouw referentie eens checken.
Magnus W
Magnus W 6 yıl önce
@Dieter S Uiteindelijk is er maar 1 oplossing op het hele probleem. Het inkomen van de laagste groep moet naar boven, het inkomen van de hoogste groep moet naar beneden. Dan kunnen de belastings aanslagvoeten respectievelijk stijgen en dalen. Het zou volgens mij veel rechtvaardiger aanvoelen voor BEIDE groepen wanneer hun inkomens gewoon dichter bij elkaar liggen. Het sociale correctie systeem mist eigenlijk efficiëntie en doeltreffendheid. Zo krijgt de laagste 20% ongeveer 22% van alle sociale uitgaven door de overheid en de hoogste 20% ongeveer 18% van de uitgaven. We vergeten maar al te snel dat onderwijs en andere culturele uitgaven voornamelijk gebruikt worden door de betere vermogende klassen. www.centrumvoorsociaalbeleid.be/index.php?q=node/718
Dieter
Dieter 6 yıl önce
Bron is de Federale overheid financiën. Die brengen een rapport uit over hoeveel inkomstenbelastingen geïnd zijn. statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/fisc/ Kijk naar de belastingen die betaald zijn, neem er de "terugbetalingen" van af en je krijgt de cijfers per deciel. Betrouwbaar genoeg? De studie van Groen bewijst het tegendeel helemaal niet. Tenzij de studie meer beschrijft dan deze video? Er is een verschil tussen "wie heeft vermogen" (wat de video zegt) en "wie betaalt de factuur" (wat de inkomensbelastingen aantonen... exclusief consumptie en vermogens). De 50% laagste inkomens, jawel de helft van de werkende bevolking, dragen in totaal weinig bij. De laagste 20% draaien bijna een 0 operatie. En dit is op inkomsten alleen (sociale zekerheid niet meegeteld) Als je geen geld hebt, kan je ook geen factuur betalen. Daarmee beweer ik niet dat alles ok is. Neen.. Mijn stelling is anders: de sociale correctie op het vergaren van vermogen, ondanks de proporties, heeft niet tot een verbeterde verdeling van vermogens geleid. Een concreet voorbeeld. Stel dat Mark Coucke 50% belasting had betaald op de verkoop van zijn bedrijf... Zou die arme 10% plots vermogender zijn, en hij plots minder? Zou het enige impact hebben op de grafieken in de video? Ik denk het niet. Net daarom lijkt het mij het voorstel van Groen interessant. Ons huidig stelsel bouwt op het betalen van de factuur, niet op het oplossen van de situatie. Er moet een andere piste bewandeld worden, al kom ik tot die conclusie via een heel andere route. Ik stel er mij ook heel wat ethische vragen bij.. Maar die discussie punten hou ik liever voor een terrasje.
jean-claude van soest
jean-claude van soest 6 yıl önce
Ik vind nergens staving van je cijfers en interptretatie. De studie van Groen wijst op het tegendeel. Het gezond verstand ook. Kijk maar om je heen in de steden, scholen, armenbuurten etcetera en vertel me waar je het haalt om ons wijs te maken dat de sociale correcties vandaag al ENORM zijn. Ik zie vooral achterstelling, verpaupering en werkloosheid. De nieuwe orde zal deze enormiteit alleen maar doen toenemen. Lees de krant: elke dag is er wel een maatregel van een N-VA of MR minister om de achterstelling nog op te drijven.
Onyx Enator
Onyx Enator 6 yıl önce
En daarmee is weer eens aangetoond dat je met cijfers alles kan bewijzen. Haal eens die vermogens weg uit Belgie en kijk wat er dan gebeurt met staatsinkomsten uit arbeid en consumptie. Ruwweg de helft van de inkomsten uit arbeid wordt trouwens rechtstreeks betaald als sociale last door de vennoostchappen en zelfstandigen en de andere helft onrechtstreeks eigenlijk ook.
Machteld Sohier
Machteld Sohier 6 yıl önce
Dat is daarmee helemaal niet aangetoond. Wat jouw antwoord wel aantoont, is dat je met dooddoeners zelfs de meest duidelijke en logische uitleg kunt afwimpelen.
Gymnor Gymnoris
Gymnor Gymnoris 6 yıl önce
Ik had me die bedenking al gemaakt, maar toch... De verdeling die de Vlaming als "ideaal" beschouwt,, is gewoon onmogelijk. Als de gele 20% meer zou bezitten dan nde blauwe 20%, dan is de gele 20% rijker dan de blauwe 20% en klopt je indeling niet meer. Dat is basis logica. Wat niet wegneemt dat de ongelijkheid die we hier zien, echt te groot is. En jammer genoeg doen we het vergeleken met de rest van de wereld zelfs niet eens zo slecht...
Yannick Verdyck
Yannick Verdyck 7 yıl önce
In de Sovjet-Unie had iedereen evenveel, een lelijk huis en een basisinkomen van een armeluis. De ziekenhuizen waren er vies en vuil. De overheid was er corrupt en de geheime politie stond steeds klaar om iemand naar de goelag te brengen (of te executeren) als je iets verkeerd durfde te zeggen over de partij. Socialisme is geweldig, iedereen arm, joepie!
Yannick Verdyck
Yannick Verdyck 6 yıl önce
@Sneezy 54% van al wat er in België aan welvaart gegenereerd wordt, wordt vandaag al herverdeeld. Dusja, klagen over de toestand die een gevolg is van de huidige gang van zaken... Hoeveel herverdeling is genoeg? 60%, 70%, 80%, 90% of 100% In welke mate is België communistisch?
Sneezy
Sneezy 6 yıl önce
En elke nationalist is een neo-nazi, duh!
Gymnor Gymnoris
Gymnor Gymnoris 6 yıl önce
@Yannick Verdyck Eh... dat is zelfs niet waar. Iedereen met echt geld wordt door deze regering uit de wind gezet. Winst op aandelen worden nog steeds niet belast in Belgie. In tegenstelling tot ongeveer elk ander land ter wereld, inclusief de VS: time.com/money/2794895/do-i-pay-taxes-when-i-profit-from-a-stock-sale/ En de notionele intrestaftrek (goed voor 6 miljard belastingsvermindering in 2013, waarvan 10% voor onze KMO's en de rest voor multinationals en postbusbedrijven) is ook niet meteen een maatregel die de mensen met echt geld raakt. Het lijkt me een goed idee dat je toch eerst eens wat feiten checkt voor je jezelf verder belachelijk maakt op het internnet.
Simon P
Simon P 6 yıl önce
@Gymnor Gymnoris Toch een overeenkomst dan :p
Gymnor Gymnoris
Gymnor Gymnoris 6 yıl önce
@tabsofmydreams meh, daar kan over gediscussieerd worden natuurlijk, (de strawman is in dit geval het communisme in de Sovjet-Unie als antwoord op de vraag naar meer sociale rechtvaardigheid), maar ik denk dat we het eens zijn over de waarde van de uitspraken van Yannick ;)
Sander De Roeck
Sander De Roeck 7 yıl önce
Niet bepaald origineel... Bovendien zijn dit eigenlijk belachelijk goede cijfers in vergelijking met andere Westerse landen. Even vergelijken met Amerika? Wealth Inequality in America
Vital D'haveloose
Vital D'haveloose 7 yıl önce
bronvermedling aub
Vital D'haveloose
Vital D'haveloose 7 yıl önce
@Groen Alright, thx!
Groen
Groen 7 yıl önce
Lees meer op www.groen.be/nieuws/vlaming-vraagt-meer-correcte-bijdrage-van-de-grootste-vermogens
2021 BMW Alpina XB7 - Revs + Walkaround in 4k
16:40
Frank Automotive
görünümler 1 Mn
BİRBİRİMİZE HİSLERİMİZİ İTİRAF ETTİK ?!
12:34
LISA - 'LALISA' M/V
3:27
BLACKPINK
görünümler 167 Mn
Life Lessons From 100-Year-Olds
13:30
LifeHunters
görünümler 23 Mn
Paul D'Hoore over de rijkste Belgen
7:48
Vacature.com
görünümler 37 B
Kan je rijk worden met één aandeel?
13:10
Universiteit van Vlaanderen
görünümler 19 B
Documentaire: Nederland in Armoede
24:48
Anne Mare
görünümler 19 B
€100 per maand beleggen - Van €100 p/m naar €550.000 vermogen
9:03
LangzaamRijker - Beleggen \u0026 Financiën
görünümler 105 B
BİRBİRİMİZE HİSLERİMİZİ İTİRAF ETTİK ?!
12:34
LISA - 'LALISA' M/V
3:27
BLACKPINK
görünümler 167 Mn
Var Olduğuna İnanamayacağınız 20 GERÇEK Tasarım
6:02
Yoksa Duymadın Mı?
görünümler 133 B
Çok Güzel Hareketler 2 - 90.Bölüm
2:3:26
Çok Güzel Hareketler
görünümler 2 Mn