Teke Tek Özel - 8 Ekim 2017 (Bilimin Tarihi)

  görünümler 2,151,124

Habertürk TV

4 yıl önce

Haberturk TV TRshow Kanalına Abone Ol ➤ hbr.tk/QNhqSs

Türkiye'nin tek gerçek bilim programı Teke Tek Özel bilim konuşmaya, aklı konuşturmaya devam ediyor.

Antik yunan felsefecilerinin hangi fikirleri bilimin ve insanlığın bugünkü noktaya ulaşmasınıa katkı sundu? İlk çağ felsefesi ve o dönemki bilim çalışmaları arasında ne gibi paralellikler vardı?

Fatih Altaylı soruyor; Akademisyenler Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Ahmet Arslan Teke Tek Özel'de yanıtlıyor...YORUMLAR
Yusuf yy
Yusuf yy 3 gün önce
Hiç sıkılmadan izliyorum
Ahmet Emre
Ahmet Emre 3 gün önce
Arkadaşlar evrim teorisi Allah'ın yaratma sanatını belirli kanunlarla kurallarla değişimlerle yaptığını bilimin gozlemlemesi ise bunun İslam'a ters bir tarafı yoktur biz buna tegayur tebeddul ve tekamül diyoruz yani değişim gelişim tazelenme yenilenme ve mükemmele ulaşmak için meyil verilmiştir mesela bir elma çekirdeği toprağa düştüğünde Kader programı veya yazılımı gereği hudutları belirlenmiş olan ağaç olması çiçek açması ve meyve vermesine kadar geçen sürede oluşan değişimleri bilimin incelemesi gozlemlemesi doğrudur güzeldir ancak bilim bize bu elmayı bu odun yaptı derse yalan söylemiş olur çünkü bu elmanın oluşması için toprak su hava ve güneş olmak zorunda olduğu için bu sebeplerin hepsini yani toprağı suyu havayı ve güneşi kim yaptı ise bu elmayida onun yapmış olması gerekir demiii ancak eğer evrim teorisi bir türden başka bir tür oluştu derse bunu bilimsel olarak ispatlamak zorundadır bu güne kadar hiç bir kanıt gösterilemedi bir domuz dişinden çizimlerle sahtekarlık yaparak insanın atası olarak gösterilen kıllı mahluk sadece bir domuz dişinden çizimlerle üretildiği anlaşılmıştır ayrıca maymun kafatasına insan çenesi yerleştirip yıllarca bilimi yaniltiklari ortaya çıktı bu güne kadar hiç bir ara geçiş fosili bulunmadığı herkesin bildiği bir gerçektir buna rağmen böyle bir yalanın bilimsel olduğunu iddia etmek en azından bilime ihanettir demiiii ayrıca benzer olmanın aynı olmak anlamına gelmediğini birazcık aklı bulunan herkes bilir mesela portakal çekirdeği ile limon çekirdeği benzerdir biz gözümüzle onun hangisi portakal hangisi limon olduğunu secemeyiz ancak toprağa düştüğünde içindeki yazılım gereği birinden portakal diğerinden limon ağacı oluşur demiiii ayrıca bu güne kadar yaşamış olan hiç bir insanın parmak izinin birbirinin aynısı olmadığını bilim söylüyor bunun manası yaratıcı birbirine benzeyen insanı dâhi özel sifrelerle ayırmıştır ve kendi mührünü vurmuştur nasılki arabaların hangi firmaya ait olduğunu gösteren markalar mevcutsa yaratılan herşeye Allah kendi markasını vurmuştur yaratılan herşey madein Allah diyor biz buna alâmeti farika diyoruz yani farkı gösteren alamet delil diyoruz bizi hayvandan ayıran akıl ile düşünebilme kabiliyeti ve irademiz ile iş yapabilmemizdir eğer akıl durbununu yanlış kullanırsak herşeyi tersinden görürüz ve çok gülünç duruma düşeriz de bunun farkına bile varamayız mesela bilim kainatın sonradan oluştuğunu ve başlangıçta hiç bir şey bulunmadığını hatta zamanda yok derken böyle hayalî bir atomu kendi kendine oluşturup sonrada bütün canlıları tesadüflerle bu akılsız şuursuz iradesiz atoma yaptırmak zaman mevhumunuda katarak zamanın hiçbir şey yapma kabiliyeti yokken sanki zaman yapıyormuş gibi algılamak ve aklı olmayan atomun insana akıl verdiğini gözü olmayan atomun insana göz taktığını iradesi olmayan atomun insana irade verdiğini kabul etmek zorunda kalırız hâlbuki aklı bulunan her insan bilir ki kendimizde bulunmayan bir şeyi başkasına veremezsiniz demiiii nasıl gülünç duruma dustuklerinin farkında bile değiller mesela bizim yirmidokuz harfli alfabemiz vardır bütün kitaplar bu harflerle yazılır şimdi aptalın biri çıkıp bu kitapları bu alfabe yazıyor dese güleriz demii kitapların alfabedeki harflerle yazılmış olduğu doğrudur ancak o harfleri akıl ve irade sahibi birinin bir araya getirip tasarlayıp yazması gerektiğini biliriz aynen öylede kâinattaki canlıların aynı maddeden oluşması genlerinin benzer olması onların tesadüfen oluştuğunu göstermez bilâkis onları yapanın bir olduğuna işaret ve delil olur mesela bir araba fabrikasında otomobil otobüs kamyon traktör ve hatta uçak üretilir olsun kullanılan malzemeler aşağı yukarı aynı malzemelerdir hatta hepsinde gece görüşü için farlar bulunur ve hepsinde tekerlekler ve motor malzemeleri küçük şekil değişiklikleri olmakla birlikte aynıdır aptalın biri çıkıp bunların ihtiyaca göre değişiklikler geçirerek kendi kendine oluştuğunu soylese timarhanelik olduğunu herkes söyler demiiii çünkü bunların aklı bulunan bilim sahibi irade ve güç sahibi biri tarafından tasarlanıp yapıldığı hakikati her aklı bulunan insanın kabul etmesi gereken bir gerçekliktir aynen öylede kâinattaki canlıların çok çeşitli olmaları daha kompleks bulunmaları onları yapan tasarlayan akıl irade ve güç sahibi birinin bulunmasını gerektirir ve hatta şart kılar demiiii bunun başka bir izahı olamaz bilimi yalanlarına alet eden felsefecilerin yalanları ile bilimi ayırmak herkesin insanı ve vicdani bir görevi olmalıdır teşekkürler
Ahmet Emre
Ahmet Emre 3 gün önce
Bir iğne ustasiz olmaz bir köy muhtarsiz olmaz bir memleket yoneticisiz olamaz öylede nasıl olurda koskoca kâinat yaratıcısız ve yoneticisiz olsun demiiii
Ahmet Emre
Ahmet Emre 3 gün önce
Bir memlekette memurlar görev tanımına uygun olarak verilen görevleri devlet gücüne dayanarak yaparlarsa kainatta görevli Allah'ın memurları olan atomlarda kendilerine tanımlanan görevlerini Allah'ın gücü ve iradesi ile yaparlar
Ahmet Emre
Ahmet Emre 3 gün önce
Gölge oyununu izleyen aklı başında her insan bilir ki perdenin arkasında akıllı şuurlu bilinçli irade sahibi biri tarafından oyun idare edilmektedir aynen öylede kâinattaki olayları inceleyen aklı başında her insan bilir ki perdenin arkasında olayları yaratan ve yöneten Allah'tır
Ahmet Emre
Ahmet Emre 3 gün önce
Çok harika bir fabrikayı veya makinayı yapan mühendis onun çalışma sistemini kullama kılavuzunda yazar hatta bir ustabaşı tayin eder aynen öylede kâinat fabrikasını ve insan makinesini yapan Allah Kur'an kitapçığı ile Hz Muhammed sav ustabasisini tayin etmiştir demiiii
Ahmet Emre
Ahmet Emre 3 gün önce
Allah'ın yarattığı mülkünde Allah'ın yarattığı hayatı Allah'a düşmanlıkta sarfedenlere elbette intikamı çok şiddetli olacaktır mühlet vermiş olması unutmuş anlamına gelmez ölümden kaçış yok
Ahmet Emre
Ahmet Emre 3 gün önce
Dünyanın başlangıcında canlı bulunmadığını bilim söylerken sıfır noktasından canlılığı akılsız şuursuz iradesiz hayali bir atomla başlatmak nasıl ilmi ve aklî olabilir demiiii
Ahmet Emre
Ahmet Emre 3 gün önce
Olayların oluşum aşamalarını anlatmak asla kim yaptı sorusuna cevap vermek olamaz bir binanın yapımı süresi binanın ustası değildir demiiii
Ahmet Emre
Ahmet Emre 3 gün önce
Süleymaniye camisini inceleyen aklı başında her insan mimar Sinan'ın harika mimarlık dehasını anlar ve Selimiye camisini görmesede onu yapabileceğine inanır aynen öylede kâinat sarayını inceleyen aklı başında her insan bilir ki bunu yapabilen Allah'ın ikinci bir sarayı rahatlıkla yapabileceğine inanır
Ahmet Emre
Ahmet Emre 3 gün önce
Bin altın kiymetinde göz kulak gibi çeşitli cihazlarla akıl irade ve çeşitli duygularla donanıtilarak dünya sarayına gönderilen insan nasıl olurda on altın kiymetindeki maymun gibi bir atadan geldiğini söyler demiiii
Ahmet Emre
Ahmet Emre 3 gün önce
İdam sehpası karşısında kurulmuş ölüm sırasını bekleyen insana hangi oyuncaklar teselli verebilir imansız bir insanın dünyadaki durumu böyledir ölüm ona göre yokluk olduğu için her an ölme ihtimali bulunduğu ve ölümden kurtuluş olmadığını bilerek yaşamak zorundadır
Ahmet Emre
Ahmet Emre 3 gün önce
Cennet ucuz değil cehennem dahi lüzumsuz değildir
Ahmet Emre
Ahmet Emre 3 gün önce
İslamiyet güneş gibidir uflemekle sonmez gözünü kapatan kendine gece yapar
İdris Cebeci
İdris Cebeci 4 gün önce
Bin yıllık malzemeyi yok sayıp. On yılda yeni bir millet yarattık diyenlere ne dersiniz.
İdris Cebeci
İdris Cebeci 4 gün önce
Düşmanlarimizi met etmeyi birakin Bin yıl dünyanın hakimi olmuş. Devletsiz kalmamış türkün düşünce sistematiğini anlatın.
İdris Cebeci
İdris Cebeci 7 gün önce
İRADE VE TABİAT KANUNLARİ. Ateş odunu yakar,uzay cisimleri kendi yörüngesinde döner. Su yüz derecede kaynar vb. Her hangi bir elementin. özelliklerini bilirsek .hangi şartlarda ,nasıl davranacağını biliriz. Fizik, kimya gibi ilimler. bu yasaları işler. Fakat sosyal hadiseler,canlıların davranışları Standart değildir. Yani aynı hadise karşısında .onlarca insanın her biri farklı davranır Bir kimseye birşey sorduğunuz zaman . Ne cevab verecegini bilemezsiniz. Bazı ihtimalleri değerlendirip Tahmin etseniz bile. Hangısını tercih edeceğini bilemezsiniz. Neden? -İnsan irade sahibidirde ondan. Peki .insanı yaratan. insana irade vermışte Kendisinde yokmudur.! Muhakkak bize irade veren .ezeli ve ebedi İrade sahibi Allahu tealadır. Onun için .o dilerse mucize yaratır.Dilerse dualar kabul olur. O dilerse bize göre olmayacak şeyler olur. Ve zaten olmaktadir.
İdris Cebeci
İdris Cebeci 8 gün önce
Celâl şengör. Samimi isen .islam ve islam alimlerini tanımadığı ve islamın cahili olduğunu. Güçün kuvvetin esiri oldugunuda itiraf etse.
Yalcin Celebi
Yalcin Celebi 11 gün önce
Bilinen kainatın büyüklüğüne bakıp, Cenab - ı Allah 'ın yüceliğini ve kudretini tefekkür etmek yerine; dünya dışında yaratılmış varlıklar için israf kelimesini kullanmak, bir çocuğun oynadığı çelik çomağı dünya, vatan, millet meselelerinden daha mühim görmesinden çok çok daha tuhaf bir durum. Allah, sıfatlarının tecellesini sadece insanların etki etttikleri, etkilendikleri ve bilgilerinin olduğu bir mekanda gerçekleştirmeye mecbur mu ki!
Hasan Cerim
Hasan Cerim 12 gün önce
Yökdil e girmeden 7 saat önce kafam dağılsın diye izlediğim bu programda anlatılan bir konudan soru çıktı 😀
Akif Aslan
Akif Aslan 13 gün önce
Bilgi orgazmı yaşıyorum şuan. Video biter bitmez hocamın kitaplarını alıyorum.
S OR
S OR 15 gün önce
CHRISTIAN PRINCE ON TRshow SHOW THE PURE TRUTH ABOUT ISLAM
Efecan Şaşmaz
Efecan Şaşmaz 19 gün önce
İoııııııııpıııı
Efecan Şaşmaz
Efecan Şaşmaz 19 gün önce
Oooooof ııııı
Efecan Şaşmaz
Efecan Şaşmaz 19 gün önce
Oıoııııııı ı
Selçuk
Selçuk 24 gün önce
Fatih Altaylı, bir dönem Levent Kırca'nın da eleştirdiği gibi iktidar yalakalığı yapmasaydı 10 numara televizyoncu ve gazeteci gerçekten en azından şu Teke Tek programı bile televizyonda tek faydalı program. Böyle kaliteli bir insan bir dönem neden otoriteye boyun eğdi, zorba iktidara ve onun havuz medyasına uşaklık etti anlamıyorum. Her şeye rağmen yine de kaliteli bir gazeteci ve kaliteli işler yapıyor.
pervine zeren
pervine zeren 28 gün önce
3:04:15 :)))) Celal hocanın inşallah demesi... çok müthiş adam keyifle izliyorum .
Mehmet Öztek
Mehmet Öztek 28 gün önce
Şivene kurban
Vecihi Salman
Vecihi Salman 29 gün önce
18:20 her bok var diyor, çaktırmadan...
Efsail İnan
Efsail İnan Aylar önce
.
Erin Deniz
Erin Deniz Aylar önce
Ilber Ortayli, Ahmet Arslan ve Celal Sengor'u birlikte izleyebilsek ne guzel olurdu. Eski programlari tekrar tekrar izledik. Ozellikle Ahmet Hoca sag olsun felsefeyi cok guzel anlatiyor, konular cok guzel akiyor.
murat kara
murat kara Aylar önce
celal hoca tövbe edip imana geliyor 1:45:20
iskender Dara
iskender Dara Aylar önce
Bu gecede uykusuz kaldım ama zevkle merakla kaldım. Fatih celal hoca sayesinde kendini sevdirdin.. programın kalitesi gökyüzündeki yıldızlar kadar..👏👏👏
barbaros parlakulas
barbaros parlakulas Aylar önce
Ama hocam aslinda israf deyil herşeyi gören geçmişi olduğu gibi geleceğide bilen ve düzenleyen yaratan bazi hesaplarida insanliğin gelişmesi ve geleceğini gözetmiş olarak düzenlemiş olmali ki diyer gezegenleride dünya ile ayni özelliklerle düzenlemiş olsaydi bir düşünün insanlik kaçini batirmiş olurdu?
Yusuf Konuralp EKŞİOĞLU
Yusuf Konuralp EKŞİOĞLU Aylar önce
Sizin aklınıza sıçayım. Bunlar kitap yüklü merkep. Bildiğinin faydası olmayan ahmaklar
Abdullah Kılıç
Abdullah Kılıç Aylar önce
Bu programı farklı zamanlarda 3 kere izledim . Ahmet Arslan gibi değerli hocayı bizlerle tanıştırdığı için Fatih Altaylı’ya teşekkür Ederim.
Me Yil
Me Yil Aylar önce
bu kadar ger....... bir araya nasıl gelmiş. birde prof muşlar. bunlar insanlığa ne öğretebilir. bunlar birileri tarafından Müslümanlara öğretici olarak gagalamışlar
ugur uysaloglu
ugur uysaloglu Aylar önce
Sahte ,bir bilimsel hava estiriliyor ya.süpersiniz valla.bu adama en son levent kırca haddini bildirmişti.
Erkan TAN
Erkan TAN Aylar önce
her bölümde bir kitap katlama huyu var fatih abinin sağolsun
Samet Goksu
Samet Goksu Aylar önce
İlham verici bir proğramdı
THE WISE CAT
THE WISE CAT Aylar önce
Hayalimdeki Ütopik Türkiye , Cumhurbaşkanı: Celal Şengör (Düşünen primatlar partisi) Cumhurbaşkanı yardımcısı: Yalın Alpay (Post-Truth Partisi) Hazine ve Maliye bakanı : Özgür Demirtaş ( Akademisyen TRshowrlar Partisi ) Adalet bakanı: Ersan Şen (Adil Türkiye Partisi) Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı : Cem Toker (Liberal Demokrat Partisi) Çevre ve şehircilik bakanı : Fatih Mehmet Maçoglu (Türkiye Komünist Partisi) Ticaret Bakanı : Behçet Yalın Özkara /Akademik Link ( Akademisyen TRshowrlar Partisi) Milli Eğitim bakanı : Çağrı Mert Bakırcı / Evrim Ağacı ( Tek Yol Evrim Partisi) Aile ve sosyal Hizmetler bakanı : Haluk Levent ( Türkiye Yardımlaşma Partisi) Gençlik ve Spor Bakanı : Rıza Kayaalp ( Türkiye Hareket Partisi) Milli Savunma Bakanı : Selçuk Bayraktar ( Muhafazakar Anadolu Partisi) Enerji ve Tabii kaynaklar bakanı : Emin Çapa ( Medya Partisi) İçişleri bakanı: Ahmet Bozkuş (Özgür Medya Partisi) Dışişleri Bakanı : İlker Canikligil ( Flu Frankafon parti) Çevre ve şehircilik bakanı : Haluk Tatar ( Herbokolog Akedemisyenler Partisi) Sanayi ve teknoloji bakanı : Ayhan Tarakçı ( Kaynak Linkte Partisi) Kültür ve turizm bakanı : Emre Durmuş (Gezen Bilir Partisi) Sağlık bakanı : Ömer Özkan (Protezsiz Türkiye Partisi ) Tarım ve Orman bakanı : Tülin Akın ( Neden tek kadın bakan benim Partisi) Ulaştırma ve altyapı bakanı : Barış Özcan ( Marslı Türkler Partisi) Tüm bakanları eleştiren OLACAK BU KADAR programını yapan Mahsun Karaca/Röportaj Adam (Adanalı TRshowrlar Derneği) Türkiye'nin tüm çeşitliliği ,zenginliği ve faklı fikirleri bir arada olsa güzel olurdu sanki. Çünkü , herkes aynı fikirdeyse bir sorun vardır.
Büyük Adam
Büyük Adam Aylar önce
Bunlarda güya bilim adamiymis, güldürmeyin beni
Alien Energy
Alien Energy Aylar önce
Ben ftansizlarla turkiyede calistim iyileride vardi ama biz puclugu bunlardan ogrenmisiz tanzimat da derdim.anlasilmazliklarina boyle bir kilif uydurmustum.demek hakliymisim.adamlarda bir tuhafluk vardi diger milletlerle de calistim ama fransizlarda bir anormallik vardi
Abdullah Kılıç
Abdullah Kılıç Aylar önce
Futbol hakkaten boş iş
Victory
Victory Aylar önce
Şu yorumu yazalı 3 gün mü olmuş vay anasını zaman hakkaten su gibi akıyor.
Selçuk
Selçuk Aylar önce
Futbol spor olmaktan çıktı fanatiklik, holiganlık haline geldi. Bu bakımdan Celal Şengör'e yüzde 100 katılıyorum.
Victory
Victory Aylar önce
Seyir zevki olan bir şey fanatiklik olarak diyorsanız olabilir.
abdurrahim bulut
abdurrahim bulut Aylar önce
.
Van Pir
Van Pir Aylar önce
Ateist aklı 1. Bu kadar din var. Hangisi doğru? En iyisi hiç bir dine inanmamak. Cevab: 2+2= "Milyarlarca sayı var. Hangisi doğru? En iyisi hiç sayı seçmemek. Hocaya 2+2= (Boş) olarak vermek." Ki boş matematiksel karşılığı sıfırdır (0). Yani seçmesende seçiyorsun. Ateistler diyorlar ya dinim yok diye.. Dinleri var herkesin dini var ama 2+2 gibi çok fazla batıl ama sadece bir doğru din var. Islam hakk dinidir. Bunları ben ahmak olarak görüyor. Kesinikle Allah bizi yarattı ve biz ona dönecez. Kanıtlar çok ama ateistler istedikleri kanıt Allahı görmek yada onun meleklerini görmek ki bu olacak ama imtihan bitince yani ölünce. Eğer şimdi olsaydı zaten imtihan olmazdı, cennette gitmek için imtihandan geçmek lazım, geçmek istemeyen içinde cehnem yaratılmıştır. Allah elçileri ile insanliğa bildirmiştir. Tekrar ediyorum. Bu Celal Şengör evrim teorisine inaniyor ama bu teori kesinikle ispatlanmamıştır. Islam evrimi tümdende red etmez. Sakin bunların din konusunda inanmayın. Islam hakktır, Allah vardır.
Van Pir
Van Pir Aylar önce
@ATATÜRKÇÜ ATATÜRK Sen Tanrıya kendi koşulun ile inanıyorsun, ki o Allah sende kul olsun. O en güçlü sen en zayıf.. Yani sen Allaha Onun koşulları ile inanmalısın. Kitabını red et, elçilerini inkar et, hükümlerini yok say.. Ondan sonra ben Allaha inanıyorum demek samimyetsizliktir. Islamda inanmanın 6 şartı var ve uygulamanın 5 şartı mevcut. Yaratılmış Yaratana şart koşmaz. Kul Rabbe şart koşmaz. Cehneme mi gidicen?. Allah inanmak yeterli değilmi? Bir çok kişi bu hatayı yapıyor, Allah inanıp ve bilerek yada bilmeyerek ona ortak/ortaklar veriyorlar. Onun için Allaha şirk koşarak inanan ve bu şekilde ölen herkes cehneme gidecektir .
ATATÜRKÇÜ ATATÜRK
ATATÜRKÇÜ ATATÜRK Aylar önce
Ben tanrıya inanıyorum sadece adı cehenneme mi gidicem
Ebru Bunsuz
Ebru Bunsuz Aylar önce
İ
T. S.
T. S. Aylar önce
Bu adamların da 1 oy hakkı var, çomar ve cahil hırsızların da 1 oy hakkı var.
Hasan Zeki Şahin
Hasan Zeki Şahin Aylar önce
Muthis 3 kere izledim umarım tekrarını yaparsınız
mac ont
mac ont Aylar önce
İyi de şekerim ben burda sanat yapıyorum. 26:00
Orhan Çoban
Orhan Çoban Aylar önce
siyaset döneklerin işidir :d
Holreden
Holreden Aylar önce
aynen celal hocam futbol dünyadaki en boş iştir.
Holreden
Holreden Aylar önce
Hocam çok haklısınız döneklikten bu kadar korkmak çok saçma Türk milletinin en büyük olduğu eksik oysaki kabullenmeyi öğrenseler çok daha farklı yerlerdeydik.
Yusuf Emre
Yusuf Emre Aylar önce
2:32:54 ne boş bi soru bu ya
Hikmet Çatal
Hikmet Çatal Aylar önce
1.12.29 da Celal hocam ne güzel cehalet diyo
gerçekyıldız ueberwinder
gerçekyıldız ueberwinder Aylar önce
ZATEN ISA MESIH BEN BU DÜNYADAN DEĞİLİM DER... ÇÜNKÜ TANRISALDIR
serkan mutlu
serkan mutlu 2 aylar önce
1:30:41 anlatamadın hocam. Hayret, ortadan kaldırıldı bu kültürde. "Bunların hepsi kuran'da yazıyor". Bak nasıl ortadan kalktı hayret.
Oguzhan Polat
Oguzhan Polat 2 aylar önce
Ahmet hocanın dediği Beyin Kitabı David Eagleman'nın yazdığı nörobilim üzerine yazılan harika bir kitap. İncognito ve Yaratıcı tür ile birlikte bir seri. Harika bir kitap, insan beyninin düşünme kapasitesini bu kadar iyi anlatan bir seri olamaz, okuyun ve kesin aşık olacaksınız , hem kitaba hem beyninize. Ben Beyin kitabını 2 ay önce tekrardan aldım ilkini hediye ettiğim için, Avrupaya sipariş ettirdim ( Türkiye de değilim ) ( yani sipariş de mümkün demek istiyorum ) ve 19. baskısı çıkmış bile. Şimdiden iyi eğlenceler :)
Arifoglu Residence
Arifoglu Residence 2 aylar önce
Erzurum atatürk üniversitesi demek istediniz fatih bey evet biz insanlariz
Arifoglu Residence
Arifoglu Residence 2 aylar önce
Helal olsun murat bardakçı hakkında birşey soylemediniz bu dostluğumi dayanıyor yoksa bilgiyemi
Arifoglu Residence
Arifoglu Residence 2 aylar önce
Birde fatih bey ihsan şenocak hocayla bir araya gelebilir misin geçmişi boş verip şöyle bir yüzleşmek her türlü kötü sözü egoyu bir tarafa bırakıp ne o lurki abi
Arifoglu Residence
Arifoglu Residence 2 aylar önce
Ulen kabul et celal beyin herseyini kabul etmeyin doğrucu davut ama sizden fatih bey cübbeli hocayı bekliyorum ama bu programdan felsefe ve dinden sorular sormani istiyorum
Arifoglu Residence
Arifoglu Residence 2 aylar önce
Cübbeli hocaninda fikrinide alabilirmiyiz fatih bey felsefe ve din konusunda cunku baya derin konusmalar oldu özellikle davet ettiğiniz zaman bu programdan da sorular sorarsanız çok sevinirim
Apollon
Apollon 2 aylar önce
1:33:58
Məryəm Qənbərova
Məryəm Qənbərova 2 aylar önce
pi gününde izliyor olmam güzel tesadüf oldu.
Güneş Müzik
Güneş Müzik 2 aylar önce
Çok cahiliz çok bilgisiziz iyiki denk geldim süper program hep izlerdim bu sever web de denk geldim böyle Bilim adamlarina daha çok yer verilmeli
Güneş Müzik
Güneş Müzik 2 aylar önce
Çok mükemmel program bu iki kültürlü adamlarla yaşamak lazım süper
Çalıkuşu
Çalıkuşu 2 aylar önce
Celal Şengör'ün hocaya hayranlık beslemesi, yaşına ve bilgi birikimine rağmen zevkle hocayı dinliyorum bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum demesi çok güzel, bilgiye bu kadar önem veren böyle adamların sayıları artar umarım.
Faruk Umur
Faruk Umur 2 aylar önce
0ööö
Kibirensevdiğimgünah 89
Kibirensevdiğimgünah 89 2 aylar önce
28:38 de diyor ya, akıllı insan döner, döneklik Iyidir diye... kendimi akıllı ve aydın bir adam olarak gördüm 😎😎😎 23-24 yaşına kadar komünist idim. 30 yaşına kadar kemalist, şuan 32 yaşındayım kendimi hicbir ideoloji ve görüşe indirgemeyen demokrat ve özgürlükçü olarak görüyorum.
Kibirensevdiğimgünah 89
Kibirensevdiğimgünah 89 Aylar önce
@Victory eyw
Victory
Victory Aylar önce
"Benim gelişme dediğime onlar sözünden dönme diyorlardı."(Jean Paul Sartre)
Azər
Azər 2 aylar önce
reklam ücün 👎
Taygun Erten
Taygun Erten 2 aylar önce
Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj hnn jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjbjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj j jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj j jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjbjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjk jj
Alyurt36 Alyurt36
Alyurt36 Alyurt36 2 aylar önce
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Cagdas Atay
Cagdas Atay 2 aylar önce
0pp090ppp00990ööö00ö9999990090ppop9p00p0ppopppopo9ppppppppp00pppp9pp090p0pöp0poo0p0pppop00009ppöppp9o09opoopppop990p0p00o09pppp000p0p00op900oöp0po00pppppop0opoopoöopo9pppppp0p00oppppp0ppp0oop90pppopp0opoo0poppoopp0pppp00opp00ooppp0000opppp00ooopopppo0po0öp0p0opopö9opp0pppo0o00pppppppppppppppllppppppplpplppplpplppppplpllpppppplpppplplpppllpplplpplpplppllplpplpplpppplpppllplplppplppplpllpplplppppllpppppplllpllllpplplplplpllpllplpplpllplpppllpplllpllpplppllppplpplppplppplplplplplplpppppllllpllplpplllplppplppplpplpp
Aziz Tok
Aziz Tok 2 aylar önce
"Niye ya kadim bilgi" Fatih ALTAYLI
Etibar Qasimov
Etibar Qasimov 2 aylar önce
2:42:33 Ateist Celal Sengorun,istem disi musluman oldugu an.Yarabbi,sen nelere kadirsin.İnsan diliyle inkar etsede,ruh inkar etmez
Umut Takmaz
Umut Takmaz 2 aylar önce
Sayın Ahmet hocanın da dediği gibi doğayı değiştirmeye lim zaten kendi değişimi yeterde artar bile. Kendilerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Cavit Kursun
Cavit Kursun 2 aylar önce
C.Şengör milleti bilgilendirmiyor,eģlendiriyor . Celal hocaya kör ve sağır olmayan insan asla inanmamalı.Şengör bilime araştırmadan,yalan bile olsa inanıyor,ama dinin söylediklerine hakikat bile olsa karşı çıkıyor tuhaf birisi.Kendisi bence Şarlatan .
meral gultekin
meral gultekin 2 aylar önce
Cilt cilt duran kitabın adı nedir acil yardım edinbilen var mı?
esmer kız
esmer kız 2 aylar önce
Celal hocamın Allah'ım yarabbim deyişi çok iyiydi 🤭🤭😂😂
EMRE TELLİ
EMRE TELLİ 2 aylar önce
1:44:44 den sonra Ahmet hocamız çakma profesöre dersini verir kapak olsun sana Ahmet hocaya da selam olsun helal olsun Ahmet hocama. taslaman dersine hiç çalışmadan soru sorarsan Türkiye ye rezil olursun böyle NOKTA.
Rewal Rozvera
Rewal Rozvera 2 aylar önce
Bırak adam koşsun..!
Rewal Rozvera
Rewal Rozvera 2 aylar önce
Celal boş konuşuyorsun..!
cüneyt efe
cüneyt efe 2 aylar önce
Bu amcam ateist değilmi allahın yarabim diyor emme 😁😁
Hasan Kapan
Hasan Kapan 2 aylar önce
Q!!!!!01a1a1a¹
zigi zigi
zigi zigi 2 aylar önce
Tanri degil hakiki tek gercek allah vardie !!!bunu tek haytdan anlaAman asil cahildir
Nurettin CAN
Nurettin CAN 2 aylar önce
Ovünme hastasi ego küpünu alip alim diye yutturacaklar mk
hasan binici
hasan binici 2 aylar önce
Bikaç defa beğenme hakkım olsa keşke
Orhan Yılmaz
Orhan Yılmaz 2 aylar önce
Râzî (Farsça: الرازي, Latince: Rhazes) ya da tam adıyla Ebû Bekir Muhammed bin Zekeriyyâ er-Râzî (865, Rey - 925, Rey), Fars simyacı, kimyager, hekim ve filozof.[1] Gençlik yıllarında edebiyat ve musiki ile ilgilenmiştir ve geçimini kuyumculuk yaparak sağlamıştır. Râzî doğduğu şehir olan Rey'de felsefe, matematik, doğa bilimleri ve astronomi eğitimi aldıktan sonra Bağdat ve başka İslam şehirlerinde öğrenimini tamamladı. Daha sonrasında da tıp öğrenimi gördü. Rey ve Bağdat hastanelerinde başhekim olarak çalışan Râzî'nin eserlerinin hemen hemen hepsi Latinceye çevrilmiştir. Tıp alanında yazdığı Hâvî adlı ansiklopedi 17. yüzyıl'a kadar alanında en önemli başvuru kaynağı olmuştur. Râzî'nin tıp bilimine yaptığı en önemli katkılardan biri de ilk defa kimyayı tıbbın hizmetine sunmuş olmasıdır.
caner ermis
caner ermis 2 aylar önce
SENI ONCELERI IZLERDIM SIMDI SEDAT PEKERI IZLIYORDUM BITTI OTOMOTIK OLARAK FATIH ALTAYLI SEN CIKTIN COOOK ONCELERI IZLERDIM SENI AMA SEN ADTILMIS OLDUGUN ICIN, YONETIM NEYSE SEN DE DANSOZ GIBI KIVIRDIGIN ICIN ALLAH SENIN BELANI VERSIN DIYORUM VE IZLEMIYORUM SATILMIS GAZETECI VE TELEVIZYONCU YUHHH SANA ALTAYLI KESKE BIR KISILIGINN OLSA DA SENI TAKIP ETSEK YA BI GIT BITMEDINIZ YAAAA SATILMIS ADI SENI ALTAYLI SEN KENDINLE GURUR DUYUYORMUSUN ALLAH ASKINNA SATILMIS INSAN G....TUNDEN KORKUYORSUN VE BUTUN TURKIYE GIBI BEN DE IZLEMIYORUM SENI, BAK SECIMLER OLACAK VE SENIN PARTININ SANSI YOK SEN YINE DANSOZ GIBI KIVIRACAN SENI DANSOZ ALLAH BELANI VERSIN O ZAMAN SEN HAAKKETTIGIGINI BULACAN, INAN IZLERDIM SENI SEVE SEVE AMA SUAN TURKIYE DE OLE YAPIYOR SENDEN NEFRET EDIYOIRUM SENI IZLEMIYORUMM OTOMOTIK OLARAK CIKIYOR BAZEN VE SANA COK KOTU KUFUR EDEIYORUM VE IZLEMIYORUM CUNKU DANSOZLERLE ISIM OLMAZ OLSA DA ALIRIM 1 SAAT SONRA ISIM BITER S.......RIMM VE GONDERIRIM SEN DE OLESIN AMA SENINLA ASLA BI BITIN YA DANSOZ SENI
Black Raven
Black Raven 2 aylar önce
Zaman kaybı gibi görmeden vakit geçirilebilecek nadir program. Sizden ricam “Kara Atena” kitabı savını tartışan bir program yapsanız
Ali H. Şahpaz
Ali H. Şahpaz 2 aylar önce
01:24 Bu kadar iyi bir adamdan nasıl böyle bir kötü adam gülüşü çıkar😂😂😂
Щелиян Атанасов
Щелиян Атанасов 2 aylar önce
Haydi ateşiniz bol olsun dinsiz köpekler op hayvanlar gücenmesin
Çilem Cevahiroglu
Çilem Cevahiroglu 2 aylar önce
Muhteşem hocalar uzun zamandır bu kadar düzgün insanlar göremediğim için zevkle seyrettim ağzınıza yüreğinize sağlık saygıylar hocalarım ve fatih bey lütfen kalitenin devamını diliyor sizede başarılar diliyorum…..👌👏
goblin32
goblin32 2 aylar önce
Aristolres en iyi tasi bende babbyler
Fatih Akarslan
Fatih Akarslan 2 aylar önce
Kitabı büktün yine Fatih
iremkgh `
iremkgh ` 3 aylar önce
2:20:13 kitabın adını yazabilecek var mı
tövbekar 34
tövbekar 34 3 aylar önce
ALLAH cc birdir esi benzeri yoktur sirk kosan cennet yüzü göremez kafir ve münafiklarin varacagi yer cehennemdir
Ahmed TURGUT
Ahmed TURGUT 3 aylar önce
Murat Bardakçı mikrobu ahahaha :)
Xeredin BERQ
Xeredin BERQ 3 aylar önce
Dk 27:00: , 59:30 ,
Yüksek gerilim hattı!⚡ - Aşk Mantık İntikam 13. Bölüm
6:09
Aşığım sana! 💕 - Aşk Mantık İntikam 13. Bölüm
4:19
Aşk Mantık İntikam
görünümler 1,9 Mn
Beslenme Rutinim - Günlük Alışkanlıklarım
28:46
Duygu Özaslan
görünümler 111 B
Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Eylül 2021 Pazartesi
2:15:20
Müge Anlı ile Tatlı Sert
görünümler 777 B
Habertürk TV Canlı Yayın ᴴᴰ
Habertürk TV
görünümler 3 B
Teke Tek - Cübbeli Ahmet Hoca / 2 Ağustos 2009
5:05:38
Yüksek gerilim hattı!⚡ - Aşk Mantık İntikam 13. Bölüm
6:09
Aşığım sana! 💕 - Aşk Mantık İntikam 13. Bölüm
4:19
Aşk Mantık İntikam
görünümler 1,9 Mn
Beslenme Rutinim - Günlük Alışkanlıklarım
28:46
Duygu Özaslan
görünümler 111 B
Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Eylül 2021 Pazartesi
2:15:20
Müge Anlı ile Tatlı Sert
görünümler 777 B
Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Eylül 2021 Pazartesi
2:15:20
Müge Anlı ile Tatlı Sert
görünümler 777 B
Yakın Arkadaş Belgeseli (91.Bölüm) - Çok Güzel Hareketler 2
23:08
EŞYALI YENİ EV TURU!
22:13
Meryem Can
görünümler 819 B