Aile Ahlâkı -2 | Şerafeddin Kalay - Muamelat Fıkhı 12. Bölüm

  görünümler 2,747

Siyer Tv

Şerafeddin Kalay'ın Ahlâk Medresesi kapsamında yapmış olduğu ve "boşanma, menfaat için boşanma, iddet, uzun süre görüşmeyen eşlerin durumu" konularına değindiği Aile Ahlâkı -2 başlıklı Muamelat Fıkhı programı. Kanalımıza ABONE olmak için: goo.gl/AbpiDa

Siyer Tv TRshow kanalımıza abone olup, kanal bildirimlerinizi açarak yayınlanan videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

YORUMLAR
Nurhafız
Nurhafız 23 gün önce
Allah razı olsun hocam
Elif Akgün
Elif Akgün 2 aylar önce
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Abdullah
Abdullah 2 aylar önce
Allah razı olsun.
Hatice EKİN
Hatice EKİN 2 aylar önce
Bu kanala hem destek olalım hemde böyle güzel bir kanalın böyle güzel sohbetlerin daha çok kitlelere ulaşmasına vesile olalım inşaallah
Hatice EKİN
Hatice EKİN 2 aylar önce
Kanala destek olalım
Hatice EKİN
Hatice EKİN 2 aylar önce
Allah sizden razı olsun hocam
Hatice EKİN
Hatice EKİN 2 aylar önce
Selamü aleyküm hayırlı günler hayırlı cumalar cümleten
Muhammed EMIN
Muhammed EMIN 2 aylar önce
Ameller Niyetlere göredir, Hadisler : Şimdi niyetin ne olduğunu görelim: Niyet, bir işi Allah rızâsı için yapmayı kalbden geçirmektir. İş ya kalble, ya dille veya diğer organlarla yapılır. Kalbimizle yaptığımız işler, niyet ve düşüncelerimizdir. Dilimizle yaptıklarımız konuşmalarımızdır. Organlarımızla yaptığımız işler de fiil ve davranışlarımızdır. Sözler ve davranışlar çoğu zaman niyete bağlı olduğu için, iyi niyet bazan başlı başına bir ibadet olur. Mü’minlerin emîri Hz. Ömer r.a., Resûlullah’ı S.a.v. şöyle buyururken dinledim, dedi: “Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah’a ve Resûlü’ne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah’a ve Resûlü’ne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir.” (Buhârî, Bed’ü’l-vahy 1, Îmân 41, Nikâh 5, Menâkıbu’l-ensâr 45, İtk 6, Eymân 23, Hiyel 1; Müslim, İmâret 155. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Talâk 11; Tirmizî, Fezâilü’l-cihâd 16; Nesâî, Tahâret 60; Talâk 24, Eymân 19; İbni Mâce, Zühd 26) Resulullah S.a.v buyurmuş : “Mü’minin niyeti amelinden üstündür.“ Taberânî, Kebîr, 5942. Hz. Peygamber S.a.v. şöyle buyurmuştur: “Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa, Allah kendi katında o kimse için tam bir iyilik sevâbı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa on iyilik sevâbı yazar ve bu sevâbı yedi yüze ve daha fazlasına kadar çıkarır. Ve eğer fenâlık yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse, Allah onun için tam bir iyilik sevâbı yazar. Eğer kötü işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa, Allah o kimse için bir günah yazar.” Buhârî, 6491. Resulullah S.a.v.buyurmuş: Allah, sizin suretlerinize ve mallarınıza değil kalplerinize ve halinize bakar (Müslim, Birr, 34.) Amellerin ruhu ihlas ve samimiyette gizlidir. Niyet ise kulun hangi kasıt ve iradeyle o ameli işlediğini ifade eder. Allah, ameline niyetindeki ihlasa ve samimiyete göre değer verir. Ameliyle Rabbine kulluğa niyet ettiyse amelin azlığına ve çokluğuna bakmaz Yüce Yaradan. Çünkü Rabbimiz dini sadece O’na has kılarak kulluk etmemizi emrediyor. (Beyyine, 98/5.) Niyetin mahalli kalptir. Hz. Peygamberin (s.a.s.) Allah, sizin suretlerinize ve mallarınıza değil kalplerinize ve halinize bakar (Müslim, Birr, 34.) buyururken kastettiği mana da budur. Kişi önce kalbiyle niyet eder sonra o ameli işler. Bu niyet Rabbimizce malumdur. Çünkü o kalplerin en derinlerinde saklı olan niyetlerimizi dahi bilir. Ondan gizli hiçbir şey yoktur. O gizlinin gizlisini dahi bilendir. (Taha, 20/7.) İmam Gazali tüm ibadetlerde kalbe itibar edildiğini, kalpte her neye eğilim ve irade doğarsa bedenin de ona muvafakat gösterdiğini ve böylece o sıfatın kalpte sağlamlaştığını söyler. Mesela kalpte tevazu meydana gelse başı yere koymakla kalpteki tevazu kuvvetlenir. Bütün ibadetlerin niyeti iyilik istemektir. Yani dünyadan yüz çevirip ahirete yüz tutmaktır. Bu niyetle amel etmek de istek ve iradeyi kuvvetlendirir.(Gazali, Kimyayı Saadet, Ataç Yayınları, İstanbul 2019, s. 637.) Cenab-ı Allah bizden amelimizde sadık ve ihlaslı olmamızı istemektedir. İhlas, sadece Rabbimizin rızasına talip olmaktır. İhlasın zıddı olan riya ise insanları memnun etme niyetini içinde barındırır. Kul dikkatli ve uyanık bir şekilde kendisini murakabe ettiğinde niyetleri bulandıran riya tehlikesini görebilir. Sevgili Peygamberimizin S.a.v. gizli şirk olarak tarif ettiği riya, (Müsned, VI, 124.) amelin Allah’ın rızasını kazanmak için değil insanların beğenisini, takdirini kazanmak için yapılmasıdır. Kişi öncelikle kalbinde neden bu işi yaptığını yoklarsa riya tehlikesinden kendisini koruyabilir. Amelin ihlaslı olması bu sorgulamaya bağlıdır. Çünkü Allah, sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder.(Nesai, Cihad, 24.) İmâm Nevevî de: “Niyet, kalbin kesin karar vermesidir.” demiştir. Niyet, ibâdetleri alelade yaptığımız şeylerden ayırır. Niyetin düzgünlüğü ise en kısa tarifiyle “her şeyi Allah Teala’nın rızası için yapmaktır.” Müslüman’ın tüm eylem ve söylemlerinde bundan başka bir niyetinin, bundan başka bir ülküsünün olmaması gerekir. Niyetin yeri kalptir. Farz olan niyet kalple yapılandır. Niyetin dil ile söylenmesi ise âlimlerimizce müstehab sayılmıştır.
Aykut Günel
Aykut Günel 2 aylar önce
Cuma Gününün Fazileti: NOT:(Cuma gecesi, Perşembe akşam Namazında başlar, Cuma akşam Namazına kadar sürer) Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırılınca Allah'ı anmaya (namaza) koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca yeryüzüne yayılın da Allah'ın lutfunu arayın ve Allah'ı çok çok anın ki felah bulasınız" (el-Cum'a 62/9-10). Ebu Hureyre r.a. şöyle dedi: “Rasulullah s.a.v.: ‘İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür! Adem o günde yaratıldı, o günde cennete girdirildi, o günde oradan çıkartıldı ve o günde kıyamet kopacaktır! O günde öyle bir saat var ki, Müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah’tan hayırlı bir şey isterse, Allah onun isteğini verir’ buyurdu.” İbnu’l-Munzir el-Evsad 1714, Müslim 854/1717, Ebu Davud 1046, Tirmizi 491, İbni Hibban 2772 Ebû Hüreyre’den r.a. rivayet edildiğine göre Resûlullah s.a.v. şöyle buyurdu: “Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. ” (Müslim, Tahâret 16) Ebû Hüreyre r.a.şöyle dedi: Resulullah s.a.v.: “Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir. ” Resulullah s.a.v. o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi. (Buhârî, Cuma 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim, Müsâfirîn 166, 167, Cuma 13-15) Ebû Bürde İbni Ebû Mûsâ el-Eşarî r.a. şöyle dedi: Bir gün Abdullah İbni Ömer r.a. bana: - Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah s.a.v. bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de: - Evet, duydum. Babam, Resûlullah’ı s.a.v. şöyle buyururken işittiğini söyledi: “O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. ” (Müslim, Cuma, 16) Resulullah s.a.v.buyurmuş: "Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur." (bk. et-Terğıbü ve't-Terhib, Kitabu'l-Cuma, 1/512-513) buyurmaktadır. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56) Evs İbni Evs’ten r.a. şöyle dedi: Resulullah s.a.v : “Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zira sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur. ” (Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26) Bir gün Rasûlullah s.a.v. “-Cuma günü bana çok salevât getirin! Zira o gün, meleklerin hazır ve şâhid olduğu bir gündür.O gün bir kişi bana salât ettiğinde onun salâtı mutlakâ bana arz edilir. Salevât getirmeyi bırakıncaya kadar bu durum böyle devam eder.” buyurdular. Ben: “-Vefâtınızdan sonra da mı?” diye sordum. Efendimiz s.a.v.: “Evet, vefâtımdan sonra da! Allah Teâlâ peygamberlerin vücutlarını yemeyi yeryüzüne haram kılmıştır. Allâh’ın Nebîsi hayattadır ve dâimâ rızıklandırılır.” buyurdular. (İbn-i Mâce, Cenâiz, 65. Bkz. Ebû Dâvûd, Salât 201/1047, Vitir 26) Seferi olana Cuma kılmak farz değildir, kılarsa farz sevabını alır. (Hindiyye) Hazret-i Ebû Bekir Sıddîk r.a. şöyle buyurur: “Hazret-i Peygamber s.a.v.:(ihlâsla) salevât getirmek; günahları, suyun ateşi söndürmesinden daha çabuk yok eder. Ona (muhabbetle) selâm göndermek, pek çok köle âzâd etmekten daha fazîletlidir. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i sevmek ise canların özünden ve Allah yolunda kılıç vurmaktan daha üstündür.” (Hatîb el-Bağdâdî, Târihu Bağdâd, Beyrut 1422, VIII, 39) Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: (Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.) [Ramuz] Rasûlûllah (s.a.v. ) şöyle buyurur: "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez: 1- Receb`in ilk cuma gecesi (Regâib gecesi) 2- Şabanın onbeşinci gecesi (Beraat gecesi) 3- Cuma gecesi 4- Ramazan bayramı gecesi 5- Kurban bayramı gecesi ". Kadir gecesi: Ramazan ayının 27. gecesidir. Fakat başka gecelerde olduğu da rivayet edilmiştir. (Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.) [Deylemi] (Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir.) [Riyadun-nasıhin] (358) Ebu Hureyre r.a. şöyle dedi: “Rasulullah s.a.v. Cuma gününü anlattı ve: (2) Cuma Günü Müslümanlar İçin Özel Bir Gündür! (359) Ebu Hureyre, Ribiyyibni Hıraş ve Huzeyfe r.a. şöyle dediler: “Rasûlullah s.a.v. buyurdu: ‘Allah-u Teâlâ bizden önceki kimselere Cuma gününü kaybettirdi. Dolayısıyla Yahudilerin özel günü Cumartesi, Hristiyanların özel günü Pazar oldu. Derken bizi dünyaya getirdi ve Cuma gününü Allah bize hidayet etti, gösterdi. Böylece Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini ibadet günü kılmış oldu. İşte bunun gibi kıyamet gününde de onlar bize ittiba edecektir. Biz dünya ehlinin sonuncularıyız, kıyamet gününde ise herkesten önce lehine hüküm verilenlerin ilkleri biz olacağız’ buyurdu.” Müslim 856/22, Nesei 1367, İbni Mace 1083, Albânî Cami 1017 (360) Abdullah ibni Abbas r.a. şöyle dedi: “Rasûlullah s.a.v.: ‘Şüphesiz ki bugün bayramdır! Allah bu günü Müslümanlar için bayram yapmıştır! Cuma’ya gelen kimseler yıkansın! Eğer güzel kokusu varsa ondan sürünsün! Misvaka ise, iltizam gösteriniz!’ buyurdu.” İbni Mace 1098, Tabarani Mucemu’s-Sağir 1/1291/269 (4) Cuma Günahların Bağışlanmasına Vesiledir (361) Ebu Hureyre r.a. şöyle dedi Rasulullah s.a.v.: ‘Büyük günahları işlemedikçe beş vakit namaz ve Cuma, öbür Cuma’ya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir’ buyurdu.” Müslim 233/14, Ebu Avane 2/20, Tirmizi 214, İbni Mace 1086, İbni Huzeyme 314, İbni Hibban 1733, Tayalisi 2470, Beyhaki 2/467, Begavi 345, Ahmed 2/484 (5) Cuma Namazını Terketmenin Cezası! (362) Abdullah ibni Mesud r.a. şöyle dedi: “Nebi s.a.v. Cuma namazına gelmeyen kimseler için: ‘Yemin olsun ki; birisine emredeyim insanlara namaz kıldırsın, sonra Cuma namazına gelmeyen kimselerin evlerini kendileri orada iken yakıvereyim istedim’ buyurdu.” Müslim 652/254, Ahmed 3743, 3816, 4007, 4295, 4398, Albânî Cami 5142 (363) Abdullah ibni Ömer ve Ebu Hureyre r.a.şöyle dediler: “Rasulullah s.a.v. ’i şöyle derken işittik: ‘Bir takım insanlar Cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah onların kalplerini muhakkak mühürleyecek de kendileri gafillerden olacaklardır!’ buyuruyordu.” Müslim 865/40, Nesei 3/88, İbni Hibban 2785, Begavi 1054, Ahmed 2132 (364) Ebi’l-Cağd ed-Damuri r.a. şöyle dedi: “Rasulullah s.a.v. : ‘Kim, küçümseyerek üç Cumayı peş peşe terkederse, Allah onun kalbini mühürler!’ buyurdu.” Ebu Davud 1052, Nesei 1368, Tirmizi 500, İbni Mace 1125 (6) Cuma Namazının Vakti (365) Sehl bin Sa’d r.a. şöyle dedi: “Rasulullah s.a.v. ’in zamanında biz Cuma namazını kılmadan ne kaylule yapardık ne de yemek yerdik.” Müslim 859/30, Buhari 899 (7) Cuma Namazının Vacip Olmadığı Kimseler (367) Tarık bin Şihab r.a. şöyle dedi: “Nebi s.a.v : ‘Cuma namazı haktır ve her Müslümana cemaatle onu eda etmesi farzdır! Dört kişi müstesnadır: 1) Köle veya 2) Kadın veya 3) Çocuk veya 4) Hastadır’ buyurmuştur.” Ebu Davud 1067, Darekutni 2/3, Hâkim 1/288, Beyhaki 3/183, Albânî İrva 592 (8) Cuma Günü İçin Gusül Abdestinin Vucubiyeti! (369) Ebu Said el-Hudri r.a. şöyle dedi: “Rasulullah s.a.v. : ‘Cuma günü gusletmek, buluğ çağına gelen herkese vacibtir!’ buyurmuştur.” Buhari 895, Müslim 846/5, Ebu Davud 341, Nesei 3/93, Darimi 1/361, İbni Mace 1089, Malik 1/122/4, İbni Huzeyme 1742, Begavi 331, Beyhaki 1/294, Ahmed 3/60, Albânî İrva 143 (370) Abdullah ibni Ömer r.a. şöyle dedi: “Rasulullah s.a.v.: ‘Herhangi biriniz Cumaya gideceği vakit gusül etsin!’ buyurdu.” Buhari 851, Müslim 844/1, Nesei 1375, Malik 1/102/5, Begavi 332, Albânî Cami 458 Ebu Hureyre r.a.şöyle dedi: “Rasûlullah s.a.v.: ‘Her yedi günde bir gün gusül edip başını ve bütün vücudunu yıkamak, Cuma’ya giden her Müslüman üzerine Allah’ın bir hakkıdır!’ buyurdu.” Müslim 849/9, Buhari 865, Abdurrezzak 5298, İbni Huzeyme 1761, Begavi 337 Ebu Hureyre r.a. şöyle dedi: “Nebi s.a.v. : ‘Cuma günü mescidin kapılarından her kapının önünde melekler ilk gelenleri yazarlar. İmam minbere çıkıp oturunca, yazdıkları sayfaları dürer ve hutbeyi dinlerler. İlk gelen deve kurban eden kimse gibidir. Bundan sonra gelen, sığır kurban eden gibidir’ buyurdu. Ebu Hureyre r.a. şöyle dedi: Rasulullah s.a.v., tavuk ve yumurtaya varana kadar zikretti.” Buhari 890, Müslim 850/25 H.z. Osmanın sözleri : "Cuma günü imam hutbeye çıkınca su­sun ve hutbeyi dinleyin! Susan kimse dinlemese de, dinleyen kadar sevap kazanır. Namaz için kâmet getirilince safları düzeltin, omuzla­rınız bir hizâya gelsin. Zira safların düzgün tutulması namazı tamamlayan bir unsurdur." Bu günü iyi idrak edelim. Unutmayalım ki, bu dünyada Amel var, Ceza yok, öldükten sonra Amel yok, Ceza var!!! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin..
M. B.  M. B.
M. B. M. B. 2 aylar önce
Allah razı olsun
Muhammed EMIN
Muhammed EMIN 2 aylar önce
Allah razı olsun
Nazdar Kaya
Nazdar Kaya 2 aylar önce
💗🤲
Nuray Kose
Nuray Kose 2 aylar önce
Amin 🤲🏻 Allah razı olsun hocam
ismail cifci
ismail cifci 2 aylar önce
Allah'razı olsun hocam 🤲🏻
Zebik Bahadur
Zebik Bahadur 2 aylar önce
Allah razi olsun hocam
meltem başer
meltem başer 2 aylar önce
Amin ecmain 🤲
Mevlüde Demir
Mevlüde Demir 2 aylar önce
Allah razı olsun hocam 🌹
Bir sabah gelecek kardan Aydınlık
Bir sabah gelecek kardan Aydınlık 2 aylar önce
Allah razı olsun hocam
Ayguzel Purtul
Ayguzel Purtul 2 aylar önce
💐💐💐
Gizem Duran
Gizem Duran 2 aylar önce
Allah razı olsun 🌺
Yasin Eren
Yasin Eren 2 aylar önce
Bu bir destek yorumudur
yusuf daşıyan
yusuf daşıyan 2 aylar önce
ALLAHU AKBAR
Abdullah
Abdullah 2 aylar önce
Akbar uygun olmaz
Abdullah
Abdullah 2 aylar önce
Allahü Ekber olmalı
yusuf daşıyan
yusuf daşıyan 2 aylar önce
ALLAH RAZI OLSUN
Evlilik Hakkında Her Şey 2. Bölüm 2. Fragmanı
0:49
Evlilik Hakkında Her Şey
görünümler 696 B
Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Eylül 2021 Perşembe
2:12:35
Müge Anlı ile Tatlı Sert
görünümler 723 B
Aile Ahlâkı - Hayata Dair 2. Bölüm
1:22:49
Siyer TV
görünümler 21 B
Evlilik Hakkında Her Şey 2. Bölüm 2. Fragmanı
0:49
Evlilik Hakkında Her Şey
görünümler 696 B
Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Eylül 2021 Perşembe
2:12:35
Müge Anlı ile Tatlı Sert
görünümler 723 B
PARAYI SEVEN KIZLARIN İSİMLERİ!
0:14
Berk Coşkun
görünümler 488 B
İçimizden Biri 3. Bölüm 2. Fragman
1:00
İçimizden Biri
görünümler 195 B
10 Katı Yunanistan  |  Bi Bakıp Çıkıcaz
50:22
Noluyo Ya ¿
görünümler 653 B