블랙핑크(BLACKPINK) - How You Like That 교차편집(Stage mix)

  görünümler 4,521,821

3 aylar önce

#블랙핑크#BLACKPINK#HowYouLikeThat
블랙핑크 BLACKPINK How You Like That 교차편집 Stagemix

YORUMLAR
슬아
슬아 3 aylar önce
난 저 한복이 이쁘더라
•p a r k d o n a•
•p a r k d o n a• 13 saatler önce
@Alham Shawa والله مدري شعوذة🌚
그린란드
그린란드 5 gün önce
와 ㅁㅊ 누르니깐 5천됨 ㅈㄴ 쾌감
V
V 7 gün önce
@Eylül Ateşli Bende
Rupa Sangma
Rupa Sangma 7 gün önce
ㅎㅐㅐㅇ 👍 👌 👌 💜
엄소현
엄소현 13 gün önce
ㅇㅈ이요!
ᄌᄉ
ᄌᄉ 27 dakika önce
치츄 썸넬 미쳤다 와ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 누나ㅏㅏ
Twenty X_X
Twenty X_X 2 saatler önce
2:24 로제가 입고있는 바지 진짜 이쁘다.. 바진데 치마같애
새우젓갈
새우젓갈 15 saatler önce
내가 장담하는데 지수는 황금색으로 염색 시키고 렌즈도 호랑이 눈색으로 하면 진짜 다 조짐 아무도 범접 못 함 썸넬에다가 상상 해보삼
SN Sneha
SN Sneha 23 saatler önce
When you make blackpink lovesick girl sbs stage mix . I can not wait for this sbs stage mix . Please do it 😭😭😭😭
리레
리레 2 gün önce
💕♥♥♥♥♥💕💕♥♥♥💕💕♥💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕♥
diah indriati
diah indriati 3 gün önce
UwU so cool........... i think is real *_*
chanhee
chanhee 3 gün önce
ozz siren 닉네임에서 바꿔왔어요 ㅎ 탱님 영상 대박 안날거라하시더니 이것도 조회수 말그대로 대박 터져버렷네요 ㅎ.ㅎㅎㅎㅎ
Sleam Alawtey
Sleam Alawtey 4 gün önce
واو
제이행복
제이행복 4 gün önce
파워풀한 노래에 많은 에너지를 얻을 수 있는 것 같습니다... 처음 이 노래를 들었을 때에는 솔직히 영어가 넘 많고 관용구가 대부분인 것 같아서 뭔소리인지 잘 해석이 안되어 공감도 잘 되지 않았는데 듣다 보니 계속 생각나고 역시 블랙핑크는 망할 노래는 들고 오지 않는다는 것을 깨닫게 되는 것 같네요...ㅎㅎㅎ
Ayseexol Aimmj
Ayseexol Aimmj 4 gün önce
Jisoo's outfits are so good.
Levi
Levi 4 gün önce
Oh yeah Jichuuu
쵸쵸우쵸쵸우
쵸쵸우쵸쵸우 4 gün önce
로제는 여제
Arwa Ahmed
Arwa Ahmed 4 gün önce
I Love you black pink
Lục Tiểu Ly
Lục Tiểu Ly 5 gün önce
Jennie a~~~
Мээрим Мир
Мээрим Мир 5 gün önce
Lisa my love❤❤
치킨チキン炸鸡
치킨チキン炸鸡 5 gün önce
어떻게 YG까지 사랑하겠어, 블핑을 사랑하는 거지.
손고쿠
손고쿠 6 gün önce
리사가 입은 한복개이쁘다 남자도 한복 좀 이쁘게나왔음좋겠다 여자들 한복만 현대에맞게 디자인하더라
손고쿠
손고쿠 5 gün önce
@오지혜 언제봤다고 반말이세요?
오지혜
오지혜 5 gün önce
뭐래..빅스 도원경 무대 보셈
Laurent MECHOUK
Laurent MECHOUK 6 gün önce
Jisoo ❤
まりな
まりな 6 gün önce
どのジスさんも綺麗すぎる(๑˃̵ᴗ˂̵)
권기훈
권기훈 6 gün önce
그저 레게노
이수지
이수지 6 gün önce
썸네일보고 안들어온다고..?
e수진
e수진 7 gün önce
다좋은데 박자 왤케 빠르징
Mon
Mon 7 gün önce
크 제니 최고....
김태영
김태영 7 gün önce
편집앱 뭐 쓰시나요?
탱
7 gün önce
Vegas pro여~~
민트옥수수{화이팅}
민트옥수수{화이팅} 7 gün önce
언니가 들어오래요,,,,,, 들어오라고 날 가리켰어,,,,,
blink & army
blink & army 8 gün önce
Rosé is so beautiful
지츄
지츄 8 gün önce
썸내알 지수..진짜 찢었다ㅠㅠ 너무 이뻐ㅠㅠ 울 지츄가 짱이야 사랑해💕
Celia Giménez
Celia Giménez 8 gün önce
I LOVE IT
Nahir Esquivel
Nahir Esquivel 8 gün önce
It fascinated me .. 🤩😍
Oneida Andrade
Oneida Andrade 8 gün önce
Jisoo is so beautiful ❤😍🔥🥰🤩
Ema John
Ema John 8 gün önce
Wow magic!!!
승행설
승행설 8 gün önce
라이브 무대 의상 헤메 다 탑티어 유일무이 걸그룹... 비교불가다...
밍자자
밍자자 8 gün önce
썸넬 지수 미쳤다...
Unurzaya Altansukh
Unurzaya Altansukh 8 gün önce
hi
jm Lee
jm Lee 8 gün önce
*LONG LIVE THE QUEENS*
Cho ms
Cho ms 8 gün önce
지수 호피 겁나 잘어울림 찰떡ㅇㅈ??
Valerie Llega
Valerie Llega 8 gün önce
Yes, I admit that I clicked because Jisoo looks like she's telling me to in the thumbnail
ᄋᄅᄀᄂᄋ
ᄋᄅᄀᄂᄋ 8 gün önce
3분 언저리의 시간동안 보여줄수있는 멋짐이란 멋짐은 다 보여준 갓랙핑크..
빅히트사옥전등하나쯤은내돈이겠지
빅히트사옥전등하나쯤은내돈이겠지 9 gün önce
얘들아 딴거 다 모르겠고(사실 암) 첫부분에 리사가 블핑인유어 아뤼아 할때 얼굴 찡그리는거 다들 좀 봐줘 오늘 겨우 알았네
루시
루시 9 gün önce
이래서 YG 안 좋아할 수가 없다 진짜로.
M S
M S 9 gün önce
지수가 한국인이좋아하는 얼굴이라는데 난모르겠다,,
ミ쿄램
ミ쿄램 9 gün önce
지수가 먼저 나보고 들어오라고 꼬심 난 잘못없음'-'
1 BLINK
1 BLINK 9 gün önce
썸넬 너무 강력해
Sayguen S. Centurión
Sayguen S. Centurión 10 gün önce
JISOO MY BABY
Alyssia Fernandez
Alyssia Fernandez 10 gün önce
can Jisoo and Jennie please stop attacking me jesus
JY K
JY K 10 gün önce
진심 승리사건 대성 사건 탑 사건 양현석 사건 없었으면 더 잘됬을 걸그룹
Rose Min
Rose Min 10 gün önce
😍😍😍😍😍
Chanakan T.
Chanakan T. 10 gün önce
Rose'🥰🥰🥰
Anand kumar Ravulapally
Anand kumar Ravulapally 10 gün önce
I want Blackpink to perform this dance in an award show, but mainly when bts attended that award show
PinkLove
PinkLove 10 gün önce
0:25 JISOO HAVE GOLDEN HAIR
Fahmida Jannath
Fahmida Jannath 10 gün önce
HATERS: JENNIE IS LAZY 🤭 JENNIE: LOOK AT YOU NOW LOOK AT ME 😎
erick manrique
erick manrique 10 gün önce
Saw the thumbnail and had to click
Kerrie Ki
Kerrie Ki 11 gün önce
Jisoo got thumbnail one like for that
연삭
연삭 11 gün önce
저 이상한 빨래잘못한거같은 앞머리염색이 예쁠 수 있다는 게 어이가 없음
Izzy •,
Izzy •, 11 gün önce
Smooth
Hieu Nguyen
Hieu Nguyen 11 gün önce
Black pink điều ngầu hết
블핑music
블핑music 11 gün önce
이런건 어케 만드나요
Denebola Regulus
Denebola Regulus 11 gün önce
왜 갑자기 제니옷에 나폴리가 붙었냐
kimJJI 123
kimJJI 123 11 gün önce
우와 썸네일 나비에느낌 난다 넘 이뻐
Md Ronok Khan
Md Ronok Khan 11 gün önce
Rose
SN Sneha
SN Sneha 12 gün önce
Please blackpink lovesick girl stage mix 😭
탱
12 gün önce
Now only 1 stage was performed.😭
wookkks
wookkks 12 gün önce
너무잘만드셨어영❤️❤️
Chris B.
Chris B. 12 gün önce
I really enjoyed the editing. Good job
탱
12 gün önce
Thank u!!
Lunar
Lunar 12 gün önce
the transition at 2:30 is amazing
ᄀᄆᄉ
ᄀᄆᄉ 12 gün önce
이거 처음들을때는 블랙핑크 노래중에 개별로였는데 중독성 미치네.. 이건 몇번들어봐야 노래의 참맛을 앎
궁예
궁예 10 gün önce
ㅇㅈ
Gine Molshoy
Gine Molshoy 12 gün önce
Lisa and jisoo so cute😚
Denny Lee
Denny Lee 12 gün önce
씨컵을 비웃으라니
senaas y
senaas y 12 gün önce
i saw gorgeous and pretty thumbnail of visual goddess jisoo 😍 and i clicked so now i ma watching this video 😊
LURKING LURKING
LURKING LURKING 13 gün önce
Simple fan. I see jisoo, i click.
수지
수지 13 gün önce
지수 썸넬부분 어디임??
j é
j é 13 gün önce
Jisoo
k
k 13 gün önce
썸네일 자비없다...... 역시 츄여신...
나만없어고양이
나만없어고양이 6 gün önce
지츄여신❤️
Cho ms
Cho ms 8 gün önce
뭘 아시네
KɪᴍBᴇᴇ유
KɪᴍBᴇᴇ유 13 gün önce
ª
CrAzY fOr MySeLf
CrAzY fOr MySeLf 13 gün önce
OK, SHOUTOUT TO THE EPERSON WHO MADE THIS VIDEO CUZ THOSE TRANSITIONS WERE BOOTIFUL
TieyQah _0303
TieyQah _0303 14 gün önce
If you like Blackpink say "HI" If you don't like them but still respect them say "hi" BUT.... If you hate them, RAISE YOUR STANDARDS😏
elachgar hassan
elachgar hassan 14 gün önce
I see jisoo i click
Germany No. 1
Germany No. 1 14 gün önce
Lisa wild!
Germany No. 1
Germany No. 1 14 gün önce
Jennie sexy!🤩🤩🤩
Izzati Charmender
Izzati Charmender 14 gün önce
👍👍
BAREERA PP
BAREERA PP 14 gün önce
Jisoo i want throw this video to the people face who say that she sucks in stage Love you jisooo ❤️
BAREERA PP
BAREERA PP 14 gün önce
Nice treat for my eyes
Zain# Sisters
Zain# Sisters 14 gün önce
Wow
Rocio Favilla
Rocio Favilla 15 gün önce
Lo linda q es jisoo me muero
Kate Angela
Kate Angela 16 gün önce
Y'all talk about other members too Jisoo is not the only member -,-
Itzy_Mizdy_ 579
Itzy_Mizdy_ 579 16 gün önce
MY JISSO😭😭💓💓🔥😭💓
1028 Nazhan
1028 Nazhan 16 gün önce
Jisoo is like the full package - She has the voice - She can rap - She can dance - She can make her own songs - She has the looks - Has great facial expressions - Can act - She’s kind - She’s sweet
lifefan
lifefan 12 gün önce
Make songs?
키키
키키 17 gün önce
썸네일 레전드
로즈로즈
로즈로즈 17 gün önce
썸네일 지수언냐가 날 불렀다 그래서 왔다
우아아아아
우아아아아 3 gün önce
너무 예쁨...
로라정
로라정 5 gün önce
헐 나도 썸네일 지수가 불러서 옴;;;
나만없어고양이
나만없어고양이 6 gün önce
지수 개이뻐ㅠㅠ
이지은
이지은 10 gün önce
손가락 돌리면서 이리로와 하고 홀리는거 같음
Jisoo’s Child
Jisoo’s Child 18 gün önce
Jisoo I love you! 🖤💗
Naina Mishra
Naina Mishra 18 gün önce
Who else came because of the thumb nail
정은
정은 19 gün önce
썸네일을 그렇게 해놓으니까 깜짝 놀라서 들어올 수밖에..
헤헤
헤헤 5 gün önce
타팬인데 너무 이뻐서 홀린듯이 옴요....
나만없어고양이
나만없어고양이 6 gün önce
지수여신...❤️❤️
엄마 나게임할래
엄마 나게임할래 19 gün önce
진짜 잘하셨다..!
엄마 나게임할래
엄마 나게임할래 19 gün önce
편집기뭐써요??
Jiasum Jey
Jiasum Jey 19 gün önce
NEW PLAGIARISM DETECTED FROM THE BLACKPINK (AS IF IT'S YOUR LAST) TO THE LATINO GROUP LA FACTORIA: trshow.info/watch/8P-TK7ysy0E/video.html
I am BLINK and ARMY
I am BLINK and ARMY 19 gün önce
Wawww
예슈화가젤조아
예슈화가젤조아 19 gün önce
블링크는 아니고 걍 블핑 맴버들 이름 다 아는정도인데 이노래듣고 블링크가 되었다
nobody
nobody 20 gün önce
썸넬 댕예쁘고 노래 좋고 무대 좋다 최고
SURESH BABU
SURESH BABU 20 gün önce
Amazing 😉
마이서옐
마이서옐 20 gün önce
블핑 언니들 바꿔쒀ㅠㅠ 옛날이 더 예쁜데ㅠㅠ 그래도 지금도 예쁘넹
Monica Ghenikely
Monica Ghenikely 20 gün önce
Hii l'am brazilian;-; mais alguém brasileira?? Quem é army blink br curte meu comentario
Çukur 4.Sezon 8.Bölüm Sneak Peek
1:01
Çukur
görünümler 2 Mn
Zehra - Ederin Olsun - (Official Video)
3:45
Poll Production
görünümler 93 B
BLACKPINK - 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) Stage Mix
03:29
트와이스(TWICE) - Feel Special 교차편집(stage mix)
03:29
BLACKPINK: How You Like That (The Tonight Show: At Home Edition)
03:22
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
görünümler 37 Mn
블랙핑크(BLACKPINK) - Forever Young 교차편집(Stage MIx)
03:53
Çukur 4.Sezon 8.Bölüm Sneak Peek
1:01
Çukur
görünümler 2 Mn
Zehra - Ederin Olsun - (Official Video)
3:45
Poll Production
görünümler 93 B
Weki Meki 위키미키 - COOL M/V
3:33
Weki Meki 위키미키
görünümler 12 Mn
Havva Öğüt - Kader Torbası #aşkprodüksiyon #yeniklip
4:50
Aşk Müzik'le Akustikli Günler
görünümler 145 B
Ece Mumay - Sade Kahve
2:51
netd müzik
görünümler 2,1 Mn
Melanie Martinez - The Bakery [Official Music Video]
2:41
melanie martinez
görünümler 18 Mn
Mabel Matiz - Toy
3:29
mabelmatiz
görünümler 3,5 Mn
Zara Larsson - WOW (Official Music Video)
3:01
ZaraLarssonMusicVEVO
görünümler 167 B