Aydınlanma düşüncesi nasıl gelişti? Celal Şengör ve Ahmet Arslan Teke Tek Bilim'de değerlendirdi

  görünümler 1,583,574

Habertürk TV

Habertürk TV

Yıl önce

Aydınlanma nedir? Düşüncenin temelinde ne var, günümüze neler kazandırdı? Aydınlanmanın öncüleri kimler? Bilim ve aydınlanma arasındaki ilişki nedir? Aydınlanma düşüncesi nasıl gelişti? Aydınlanmanın iddiası ne? Aydınlanmaya göre ahlak nedir? Aydınlanma için aklın önemi ne? Aydınlanma nasıl bir toplum önerir? Aydınlanma dünyayı nasıl etkiledi? Aydınlanmada eğitim rolü nedir?
Teke Tek Bilim'de Fatih Altaylı sordu; Felsefe Profesörü Ahmet Arslan ve Akademisyen Prof. Dr. Celal Şengör yanıtladı.
Tarih: 2 Mayıs 2022
Teke Tek Bilim'de Prof. Celal Şengör ve Prof. Ahmet Arslan Fatih Altaylı'nın sorularına yanıt verdi. Programda tarihin ışığında Aydınlanma felsefesi ve günümüzdeki etkileri ele alındı.
İşte konuşmalardan öne çıkan ana başlıklar:
PROF. DR. AHMET ARSLAN: AYDINLANMA DÜNYAMIZA HEDİYE
Aydınlanma batı için aktüel bir şey değildir. Bizzat yaşamaktadır. Voltaire'nin söylediği hoşgörü, dine karşı eleştiriler bütün bunlar bir felsefeciden çok bir aydının sözleri gibi gelir. Bu gün artık hepimizin hayatında su gibi, hava gibi ayrılmaz parçası olmasıdır. Aydınlanmanın bize, Batı'ya hediye ettiği, ta 19. yüzyıldan itibaren dünyamıza hediye ettiği bir şey. Esas itibariyle entelektüel bir hareket.
PROF. DR. CELAL ŞENGÖR: BİLİM DEVRİMİ OLMASA AYDINLANMA GELMEZDİ
17. yüzyılda bilim devrimi olmasaydı, arkasından aydınlanma gelmezdi. Galile'nin arkasından Newton geliyor. Bu zaferi hazırlayan adam Descartes.
PROF. ARSLAN: Aydınlanmanın başlangıcı 17. yüzyıl. Bilimle ilişkisi var. Bilim aklın gücünü gösteriyor. Antik Yunan'da da bir aydınlanma var. Türk Rönenansı terimini de kullanabiliriz. Cumhuriyet için Türk hümanizmi terimini de kullanabiliriz. Bunlardan korkmayalım. Bunları kullanalım. Yunan dünyasında önce doğabilimcileri var. Yaklaşık 150 yıl. 5. yüzyılın ortalarına doğru Sofistlerle başlayan hareket var. Fizikçiler doğa, doğa yasası, değişme nedir? Daha sonra insan, toplum, din, ahlak, politika nedir tartışılıyor. Doğa üzerindeki ilgiden Sofistlerle birlikte insan, insani, kültür ve toplumsalla ilgilenir. Önce akıl kendini doğa araştırmalarında gösteriyor. Bilgi yeteneklerimizi kast ediyorum. Batı'da 17. yüzyıl bilim yüzyılıdır. Büyük doğa sistemlerinin yüzyılıdır. Şimdi deyim yerindeyse kendisini doğada, doğa biliminde çok başarılı bir şekilde kanıtlayan insan aklı, yeteneği yavaş yavaş kendine dönerek kendisini anlamaya, aydınlatma cesaretini göstermeye başlıyor. Yunan aydınlanmasından Batı aydınlanmasına. Descartes bilimsel gelişmelerin içinde bir adam. Descartes her şeyden şüphe ediyor. Kesin, apaçık, kendine yeter, hareket edeceğim temel doğru arayacağım diyor. "Düşünüyorum o halde varım" diyor. Bireysel insan haklı dayanacak bir nokta olarak yine kendisini biliyor. Hakikatlerin kaynağı. Bu noktadan sonra hareket noktası insan. İnsan kendi yetileri hakkındaki bilincinde dünyayı işaret edecektir. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman bu akıl kendine olan bütün güveniyle ortada. Kendine duyulan bu güven ilerlemeye olan inanç ortaya çıkıyor.
"DÜŞÜNÜYORUM O HALDE VARIM ÇOK ÖNEMLİ BİR SÖZ"
PROF. ŞENGÖR: Newton'un ölümü ile Ahmet Hoca'nın dediği 'insan aklı her şeye kadirdir'. Hume diyor ki, Kepler yörüngeleri ölçtü, biçti. Newton bunlara kanun buldu. Ama bu bütün kainata genelleRek değildir diyor. Descartes'in 'düşünüyorum öyleyse varım' çok önemli bir şey. Klasikçiler "Biz Tanrılara ihtiyaç duymadan bilebiliyoruz bazı şeyleri" diyor.
PROF. ARSLAN: Tales doğabilimcisi ama aynı zamanda kendi ülkelerinde kanun kuruyor. Yunan insanı çaresiz, yukarıdan yardım yok. Maden yok, tarım yok. Başka çareleri yok. Genel olarak Yunan dünyası zaten bir aydınlanma demek.
"ÖZGÜRLÜKTEN KAYNAKLANMAYAN SEÇİM AHLAKİ DEĞİL"
PROF. ARSLAN: Adamın derdi politika. Site bozulmuş. Alıştığı geleneksel kavramlar üzerinden devam etmiyor. İç savaş var. Sofistler de ortaya güvenilir bir şey bırakmamış. Siteye ezeli, ebedi, evrensel, şüphe edilemeyecek hakikatler vereyim diyor. O hakikatler Tanrı. Adam yine akılcı. Ahlakla özgürlük arasındaki ilişki sadece Kant'la başlamıyor. Ahlakın dinden üstündür demeyelim ama kendine mahsus moral, yasalar olduğu fikri yine orada var. Sokrates ahlakı bir bilim olarak kurma projesinin sahibidir. Gelenek, görenek, atalar değil bir bilim ve hakikat olarak. Platon da bu projeyi devam ettirir. Değişmeyen mutlak hakikatlerin içinde ahlak da vardır. Estetik değerler de var. Esas itibariyle ahlak hakikatleri vardır. Diyaloglar'dan birinde tartışır. Bir adam babasını şikayet eder. Babası dinsiz diye. Tanrılar bir şeyi ahlakın temel değeri olan iyiyi, iyi olduğu için mi emreder? Yoksa Tanrılar ona emrettiği için mi? Kant'ın meselesi de odur. Ahlak dinden bağımsızdır. Ahlakın yasası başka, dinin işleyişi başkadır. Ama şu da vardır; ahlaksız bir din olmaz. Kant dindardır. Ama adam şunu fark ediyor, insanı insan yapan şey, moral alanını yaratan şey onun meşruiyetini veren şey sorumluluktur. Madem ki sen yapmak zorundasın, o zaman özgür olman gerekir. Özgürlükten kaynaklanmayan seçim zaten ahlaki seçim değildir.

YORUMLAR: 1 700
@haberturktv
@haberturktv Yıl önce
Habertürk TV TRshow hesabına “Abone” olarak, güncel haberleri ve tarafsız yorumları takip edebilirsiniz. Bağlantıya tıklayarak abone olabilirsiniz. ⬇ hbr.tk/QNhqSs
@skorpionkc1920
@skorpionkc1920 Yıl önce
Njjjjnnjjjjjjjjjjjjjnnjjnjjjjjjjjjjjjjjnjjjnjjjnjnnjjjjjjjjjjjnjjjjjnjjjjjjknjjjjnjjjjjjjnjjjjjjjjjnjjnjjjjjnjjjjjjnjjjjjnjjjjjjjjjjnjjjjjjinjjjjjjjjjjjjinjjjjjjjjjnjjjjnjjjjjjijnjjjjjjjjjnjjjjnjnnjjjjjjnjjnjjjjjjjjnjjjinjjjijjjjjjjjjjjjjjjnnjjjjjnjjjnjnjjjnnjjjjjjnnjjjjjjnjjnjjjnnjjjjjjjjjnnjjjjjjnjjjnjjjjjnjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjijjjjjjjnjjnjjjnnjjnjnjjjjnjjnjjnjnjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnjjninjjjnjjnjjjjinjnnjjjjjjkjjjjjjjjjjjnnjjjjjjjjjjnjjjiijjjnjjjjjjnjjjjjnjjjjjjjjnjjjjjjjjjjjjjjjjjjnjjjjjjjjnjjjjjjjjnjjjjjjjjnjjjnjjjjjjjjjjjijjjjnjjjjjnijnjjjjjjjnjjjkjjjjjjjnjjjjjjjjnjjjjjnnjjnjjjjjjjnjnnnjjjjnjjnjjnjjjjjjjnnjjjjnjnjjjnjjjnjjjjjjjjjjjjnjjjjnjjjjjnjjjjjjnnjjjjjjijjjjjjnjjjnjjjjjjnjnjjjjjjjjjjjjjjjjjjjijjjjjnjjjjjjjjjjjjjnjjjjnjjjjjjjjjjjjjjjjjjijjjnjjjjjjjnjjjnijjnnnnnijjjjjjjnjjjjjjnjjjjjjjjjjjjjnjjjnjjjjjjjjjjjjjjnnjjjjjjjjjjjjjjnjjjjjjijjjjjjnjjjjjnjjjjjjjjjijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnjjjjjjjjjjjjnjjjijjjjjjjnjjjjjnjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnjnjjjjjjjjjjjjjnjjjjjjjjjjjjjijnjjjjjjnnjjjjnijjjjjjjinjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnjjjjnjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnjjjjjjjjjjnjjjjjjjjjjjjjjijjjjjjjjnjjjjjjjjnjijjjjjjjjjjnjjjjjjjjnjjijjnjnjjnjnjjjjjjjjjjjjjjjnjjnjjjjjjjjjjjjjijjjjnijnjjnjjnjjjnjmjjjjjjjjjjjnijjjjjjjjnjjjjjjjjjnjijnjinijjjjjnijjjjjjjjnjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjijjnjjjjnjijnjjjnjjnjjijjjjjjjjjjjjjjjnjjjjjjjjjjjjjjnjjjjjjnjjjjjjjjjjkjjjjnjjjjjjjjjjjjmjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjijjjnjjjjjjnjjjjjijjjjjijijjnjnjjjjjjjjjjjjjnnjjjjjnkjjjjjnjjjkjjjjjjjijnjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnjjjnjjjjjjjjjjjnjnnjjjjnjjjjjjjjjjjjjnnjjjjjjjjjjjjjjjnnjjjjjjjnnjnjjjnjjjjkjjjjjnnnjjjinjjjjjjjjnjjkjnnnnjjjjjjjjjjjjjjjjjnjjjjjjjjnjnjnjmjjjjjjnijjjjnjjjjjjjjjnjinjnnjjjjnjnjjjjjjkjjjjijjjjjjjjjjjjjjjmjjnjjnjijijjnjjinjjjjnjnnjjjjjjjnnjjkjjjjnjnjjjjnnjnjjjjjjjnjnnmjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnnjijjjjjjjnjnjjjnjjjjjjjjjjnnjjjjjnjjjjjmjjjjjjnnjjjjijjjjjnjjjjnjjjjjjjjnjjjjjjjnjjjjjnnjjjnjnj
@ugubugu5153
@ugubugu5153 Yıl önce
Ğğ Ö
@TheFardip27
@TheFardip27 Yıl önce
Reklamları neden çıkartmadınız?
@peygamberaday8826
@peygamberaday8826 Yıl önce
la şu videoyu 1080p yükleyin 720p ne
@darling9416
@darling9416 Yıl önce
Yine Harika iş olmuş.Aydınlanma çağını anlatan Celal ve Ahmet hoca resmen bizi aydınlattı.Sağolun Fatih bey.Yaşasın bilim🙏♥️♥️♥️🧿🌺🧿
@ozkan7647
@ozkan7647 Yıl önce
Mutluluktan ağlayacağım resmen. Ahmet hocam ve Celal hocamizi tekrardan görüp dinleyebiliyoruz. Bu iki kişinin konuşması bir hazine. Normalde dersine giremeyecegim, ahbap olup sohbetini dinleyemeyecegim değerli bilim insanlarina ulaşmami sağladığı için Fatih beye çok teşekkür ederim.
@dasuniversum5875
@dasuniversum5875 Yıl önce
Merhaba Yeni yayin mi bu? cogu zaman eski yayinlari yüklüyolar
@muhammedaydn4268
@muhammedaydn4268 Yıl önce
@@dasuniversum5875 tabii ki hatta açıklamalarda kendileri yazmışlar 2 mayıs 2022 diye
@katilrhymes
@katilrhymes 4 aylar önce
mutluluktan agliycan mı vah vah kıyamam sanaaaa 😂
@erdalbatigun6928
@erdalbatigun6928 Yıl önce
Böyle bir program yaptığı için Fatih Altaylı'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Değerli hocalarımızı dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Sağlıklı ve huzurlu uzun ömürleri olsun. Bizleri kendilerinden mahrum bırakmasınlar.
@nurikocak319
@nurikocak319 7 aylar önce
👋👋👋 Işık geldiğinde karanlık yok olmak zorundadır,Işığımız olduğunuz için teşekkürler, emeklerinize sağlık,...
@eminet3711
@eminet3711 6 aylar önce
Hazine bulmuş kadar sevindim. Çok değerli bilgiler. Emeği geçen herkese teşekkürler. Dinlerken boyut değiştiriyorum.
@eegoceri
@eegoceri Yıl önce
Altaylı, ekibi ve HaberTürk Tv'ye sonsuz teşekkürler. Dilerim bu değerli hocalarımızı daha sık ve tekrar tekrar davet edersiniz.
@legendsson
@legendsson Yıl önce
Şu aralar ahmet hocanın kitaplarına sardım.Felsefe öğrenmek için türkçe de bundan daha iyi kaynak yok.%100 tavsiyemdir
@YARLIG
@YARLIG Yıl önce
şu felsefeyi anlayacak kadar kafa , zeka bende de olsa da okusam keşke ya
@m.leventbakar6465
@m.leventbakar6465 Yıl önce
@@starsmydestination4971 kıymalı pide 55 lira olan ülkede kitap 80 lira olur hocam :(
@bugrasarguzel8138
@bugrasarguzel8138 Yıl önce
@@starsmydestination4971 Şu yorumun alnı olsa da öpsem :(
@veyselaydn9223
@veyselaydn9223 Yıl önce
@@YARLIG felsefe bi anda anlaşılacak bi şey değil zaten kendini eğitmen lazım ilk önce felsefeye giriş kitaplarıyla başlamanı tavsiye edebilirim
@sezercorleone
@sezercorleone Yıl önce
@@starsmydestination4971 pdflerden okuyabilirsin
@elitizm
@elitizm Yıl önce
Celal Şengör bu ülkenin başına gelmiş en büyük adamlardan biridir. Çok kıymetli bir öğretmen.
@gftrt452
@gftrt452 Yıl önce
Kendi diskisini ve hayvan diskisi yiyen bir adam 🤮🤮🤮 ne değeri 1 gram kıymeti olamaz
@ssoo8215
@ssoo8215 Yıl önce
@@gftrt452 İnsanlar istediği şeyi yiyebilir bu sizi ilgilendirmez. (İnsan eti hariç)
@gulserenates6424
@gulserenates6424 Yıl önce
Ahmet Aslan Hocayı da saymalısınız.
@senayay
@senayay Yıl önce
Bu bölüm bizi en az 3 sene idare eder derken 3 hafta sonrasına da gün verdiler🤲🏻
@peaceattraction6739
@peaceattraction6739 Yıl önce
@Burak Tayyoş gidecek ve o günlere geri döneceğiz, çok az kaldı
@KeCeMeN35
@KeCeMeN35 Yıl önce
@Burak vay be şimdi gördüm...
@deadsec1236
@deadsec1236 Yıl önce
Dostum tam olarak hangi gün birgün belirlendimi
@nesrinasdfg5977
@nesrinasdfg5977 Yıl önce
Hangi günmüşş
@anlrna
@anlrna Yıl önce
Celal Şengör kadar bilimden ve öğrenmekten haz alan birini görmedim. Her konuda bilgisi var. Kimle oturtsan rahatlıkla konuşuyor. Liberal ve militarist olsa da gerçekten şu güçlü merak duygusu, bilme isteği, araştırma tutkusu takdire şayan.
@nisanyanigenc6901
@nisanyanigenc6901 Yıl önce
Liberal???
@ubermensch966
@ubermensch966 Yıl önce
Liberal militarist 😂😂😂
@oguzyasemenozer5530
@oguzyasemenozer5530 3 aylar önce
Bu programlar hergeçen gün daha da değerli oluyorlar...
@mehmetakil6440
@mehmetakil6440 Yıl önce
İçimde ülkem adına bir umut oluşuyor. Celal Hoca ve Ahmet hocayı izlediğimde🙏...
@historicaljourney7011
@historicaljourney7011 Yıl önce
Türkiye'nin en büyük entelektüeli Celal Şengör hocam seni çok seviyoruz... Sen bu ülkenin gururusun... Senin gibi bir bilim insanına, bir entelektüele sahip olduğumuz için çok mutluyuz... Dilerim senin gibi binlercesi yetişir...
@fjfufdndjcudu
@fjfufdndjcudu Yıl önce
Celal hocayı kimseye yedirmeyiz. Hocam adam gibi adamdır.bu adam gibi zengin doğup buna ragmen bilime gönül vercek ve bu kadar basarılı bir isim olup bu kadar mütevazi olmasıda bizlerle bilgilerini paylasmasıda bizler icin büyük sans kıymetini bilelim.hocamız bir nimet anlayana.hocam eğer okuyorsan bilki seni seven sayısı cok fazla fakat bu gencler yorum atmıyor sağolun sizi cok seviyoruz deme kültürleride yok haliyle sayılarını bilemiyorsunuz , varlıgımızı bilin ekranlarda ve youtubeda sizleri daha sık görmek isteriz bizi bilime yönlendirdiniz gözünüzdeki o bilim askı bizi kamcıladı tesekkür ederiz selamlar sevgiler . Fatih altaylıdaya ayrıca tesekkürler davutpasanın gururu
@hydare
@hydare Yıl önce
Ben bu adamın yerinde olsam full pompa yaşardı my dear lord serveti kime vereceğini biliyor 😁
@oruchimarugodofknowledge9877
@oruchimarugodofknowledge9877 Yıl önce
@@hydare böyle düşünmen cahil olmandan kaynaklanıyor. Eğer böyle yaşarsan, yaşlandığında hayatına boşa harcadığın için özülürsün. Haz, burda da dediği gibi önemlidir, ama her şey değildir. Önemli olan anlamlı bir hayat yaşamak, ve 70 yaşına geldiğinde keşke şunu yapsaydım dememek.
@kohaii2642
@kohaii2642 Yıl önce
@@oruchimarugodofknowledge9877 Birine cahil deme niteliğini kim sana verdi Orochimaru?
@enesurhan2166
@enesurhan2166 Yıl önce
Fatih Altaylı'ya çok teşekkür ediyorum , senelerdir bu insanları bizlerle buluşturuyor.
@burakgoktepe4009
@burakgoktepe4009 Yıl önce
Ahmet hocayı o kadar özlemişim ki anlatamam..Ege üniversitesinde sanat tarihi öğrencisi olduğum vakitlerde İhsan Oktay anar hocayla ikisinin dersine gitmek için can atardım..ikisi de harikaydı keşke o günlere geri dönebilsem..
@GamerFatih
@GamerFatih Yıl önce
İkisine de mi girdin, OHAAAA
@burakgoktepe4009
@burakgoktepe4009 Yıl önce
@@GamerFatih evet
@baran2656
@baran2656 Yıl önce
Büyük hocalardan ders almışsın insan Ahmet hocayi gercekten dinlemeye doyamiyor.
@hford
@hford 10 aylar önce
ihsan oktay ders mi veriyormuş aaaaaaa
@umayaspandag
@umayaspandag 5 aylar önce
Fatih'in oturmuş sessiz sakin yüzünde ki tebessümle sakince dinlemesi ne kadar mutlu oluyor :)
@sinan6713
@sinan6713 Yıl önce
Ülkemiz için iki büyük nimet, çok özlemiştik, ömürleri uzun olsun...
@alpertastaban2574
@alpertastaban2574 Yıl önce
Ağzım açık dinliyorum, keşke herkes bu saygı değer şahsiyetlerden faydalanabilse...
@ksakes9592
@ksakes9592 Yıl önce
En sevdiğim ehlisünnet hocası Celal Şengör. Sizi seviyoruz, nur yüzlü hocam.
@ahmeteminavc4783
@ahmeteminavc4783 Yıl önce
Celal Bey Ateist'tir arkadaşım.
@omerfarukklc6118
@omerfarukklc6118 Yıl önce
Celal hoca efendi hazretleri diyeceksin aaa' teist nedemek
@hasangultekin9066
@hasangultekin9066 Yıl önce
@@ahmeteminavc4783 çok özür ama,aptalca müslüman olucama, bilinçli ateist olarak, yaşamak çok daha güzel.
@muhendisChe
@muhendisChe Yıl önce
Bilim ve Felsefe severler için daha güzel bir bayram hediyesi olamazdı, teşekkürler Habertürk.. Muhteşem 3' lü bir arada. Her biri kendi alanında Türkiye'nin en iyisi.
@sercanyass7880
@sercanyass7880 Yıl önce
Hayatımda izlediğim ve dinlediğim en güzel program ve ders oldu.Teşekkürler Fatih bey sayın Celal ve Ahmet hocalar keşke sizden ülkemizde 1000 kişi daha olsaydı o zaman herşey daha güzel olurdu
@esrefkayin
@esrefkayin Yıl önce
Fatih bey hocalarımızı dinlerken nasıl mutluysa bizde aynı şekilde mutlu oluyoruz. Toplumumuz da umarım bir gün bilimin ne kadar önemli bir unsur olduğunu kavrar. Bu güzel programlar için teşekkür ederiz.
@oguzhankacar4612
@oguzhankacar4612 Yıl önce
Celal hocanın gelmesine inanılmaz sevindim
@mabelpines8522
@mabelpines8522 Yıl önce
Ahmet Arslan ,İhsan Oktay Anar ,Taylan Altuğ , Doğan Özlem ve Solmaz Zelyüt... yıllar önce sizin öğrenciniz olmak gurur verici...katkınız inanılmaz iyi ki varsınız.
@gurkanshakespeare1564
@gurkanshakespeare1564 Yıl önce
Mükemmel bir program oldu, çalışma masamın başında önümde kağıdım ve kalemim notlarımı alarak izledim her dakikasını. Teşekkürler Celâl Şengör Hocam ve Ahmet Arslan Hocam. Ve teşekkürler sayın Altaylı...❤💯
@hakan351971
@hakan351971 Yıl önce
Ahmet Hoca her sohbetiyle inanılmaz ufuklar açıyor. Bir pencereden dünyaya yeniden bakıyorsunuz. Çok yaşayın hocalarım
@UmutBrasco86
@UmutBrasco86 Yıl önce
Hiç canım sıkılmadı İki değerli hocamızı izlerken. Teşekkürler sayın Altaylı
@ismailkilic6
@ismailkilic6 Yıl önce
Ağzınıza sağlık hocalarım, celal hocam Allah sana sağlık sıhhat versin, ilmini, merakını ve şevkini arttırsın
@MehmetCanCad
@MehmetCanCad Yıl önce
Eski programları defalarca kez izledik artık bunuda izleriz Celal hocam benim ❤️
@berrinyldrm509
@berrinyldrm509 Yıl önce
Celal Şengör mükemmel bir bilim insanı, iyi bir öğretmen ve yürüyen bir kütüphanedir. Kendisini dinlerken hiç sıkılmıyorum, o kadar mutlu oluyorum ki ekranlarda görünce, bilgi hazinesine hayranım. Keşke isminin önünde Prof. yazan herkes Celal Şengör gibi olabilse.
@gulsenalica9178
@gulsenalica9178 Yıl önce
Yürüyen kütüphane 👌
@emrullahataman1850
@emrullahataman1850 Yıl önce
Şahane bir program oldu. Iki hocamızında uzun ve sağlıklı ömürleri olması dileklerimle. Sağolun sayin Altaylı.
@atnclaz9748
@atnclaz9748 Yıl önce
Tek kelimeyle muhteşemsiniz. Ahmet hocamın ilk çağ felsefe tarihi çalışmalarının yeni baskıları için de ayrıca teşekkür ederim. Sayesinde harika bir tez çalışması yapıyorum. Var olun.
@azerbaycanlyam25
@azerbaycanlyam25 Yıl önce
Nerde söyledi daha internette yok yeni baskılar
@nusreterkardas2407
@nusreterkardas2407 Yıl önce
Madem tez çalışması yapıyorsun, martin Lutheri unutma.
@TNCYKR
@TNCYKR Yıl önce
Tek kelime ile harika; 2. Kez keyifle izliyorum. Her iki hoca da gurur kaynağımız. Gençlerin, hepimizin feyz alması gereken büyük değerler.
@mssworkz
@mssworkz Yıl önce
Celal ve Ahmet hocalarım, iyi ki varsınız. Yolunuz ışıkla dolsun.
@omerworkout1154
@omerworkout1154 Yıl önce
Bu programı bitmesin diye parçalara ayırıp kısım kısım izleyeceğim, keşke Celal hoca bu kadar yaşlanmadan başka yayınlarda yapsalardı o kadar yıl boşa gitti.
@cansay8792
@cansay8792 Yıl önce
Bu hocalar acaba ülkedeki insanların onları nekadar önemsediğinin farkındalarmı? akademik yapılardaki insanlardan bahsetmiyorum,halk olarak bayılıyoruz size sağolun varolun hocalar👏
@fatihgokhantevfikoglu
@fatihgokhantevfikoglu Yıl önce
Bu söyleşileri aydınlanmaya olan ahlaki görevimiz olarak addetmek gerekir. Teşekkürler, var olun! 🌛
@Eutropia0
@Eutropia0 Yıl önce
Gerçekten çok yararlı bir program olmuş. Öncelikle hocalarıma, Habertürk ekibine ve Fatih Bey’e teşekkürlerimi iletiyorum. Lütfen bizi yalnız bırakmayın ve aydınlatın
@orkunerbil7473
@orkunerbil7473 Yıl önce
Yine bilgiye açlığımızı dindirmeye çalıştığımız güzel bir program oldu, teşekkürler Fatih Bey.
@alikemalbulent5432
@alikemalbulent5432 5 aylar önce
Fatih abi iyi ki varsın! Boyle programları yaparak bu bilge kişileri bizlere sunduğun için sana ne kadar şükranlarımı sunsam azdır. Sana çok teşekkürlerimi sunuyorum.
@kaanmeister
@kaanmeister Yıl önce
Tvye bakarken denk geldi sonuna yetiştim. Neyse ki burada varmış hepsini izleyeceğim baştan. Celal Şengör ve Ahmet Arslan hocalarımız bu karanlığa bürünmüş ülkenin sönmeyen ışıkları. Bizi de aydınlattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Her gün tvye çıksalar her gün izlerim.
@Wrong_Way_Go_Back
@Wrong_Way_Go_Back Yıl önce
Fatih Bey emeklerinize sağlık. Çok kaliteli bilim adamlarımız var ve özellikle Celal Şengör kadar öğrenmeye aşık bir insan görmedim, sabahlara kadar konuşsa dinleriz. Keşke daha sık programlara çıksa. Uzun ömürleri olsun gerçek bilim hocalarımızın. 👍
@frch9469
@frch9469 Yıl önce
Celal şengör..bu adam türkçe konuşuyor arkadaşlar. Ne kadar şanslı olduğumuzun farkında mısınız? biz seni hakedicek ne yaptık hocam..
@kerberos641
@kerberos641 Yıl önce
Tapacak birilerini arama huyundan vazgeçin. Sevin yeter bokunu çıkartmayın
@harrisonj356
@harrisonj356 Yıl önce
@@kerberos641 yazık kafana
@atesates4277
@atesates4277 Aylar önce
Müthiş değerli insanlar...ilim ,bilim ...👏👏👏
@gokhans.1470
@gokhans.1470 Yıl önce
Celal Şengör ve Ahmet Arslan ile program… görünce sevinçten çığlık atıcaktım… çok teşekkür ederiz Fatih bey😍😍
@waltbinwhite2102
@waltbinwhite2102 Yıl önce
celal şengörü tekrardan ekranlara döndürülmesinde yardımcı olan kim varsa hepsinin ellerinden öpüyorum
@fundagulhan1484
@fundagulhan1484 Yıl önce
Muhteşem bir bayram hediyesi. En sevdiğim hocalardan 2 tanesi 👏🧿 ömürleri daim olsun. 🥰
@zoytamehmet9765
@zoytamehmet9765 Yıl önce
CAN sın :)
@mertay4845
@mertay4845 Yıl önce
Hocalarımızın ellerinden öpüyorum. Yine her zamanki gibi muhteşemlerdi. Sağ olun, var olun.
@CiftBilet
@CiftBilet Yıl önce
Hocam sizi çok özledik. Bütün ekip sağolun varolun. İyiki varsınız.
@zamarayildiz4020
@zamarayildiz4020 Yıl önce
Efendim her biriniz adeta sanat eseri gibisiniz hiç sıkılmadan dinledim...
@SU.6236
@SU.6236 Yıl önce
koca koca adamlar bir birlerine ne kadar saygılılar helal olsun şimdiki gençlik izleyip örnek alsın
@mahmctyilmaz
@mahmctyilmaz Yıl önce
Böyle bir programı bize 'kazandırdığınız' için teşekkür ederim.
@TheSostratus
@TheSostratus Yıl önce
Habertürk e ve Fatih Altaylı'ya çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük hizmet veriyorsunuz. Sosyoloji tahsili de yapmış bir mühendis olarak aldığım keyfi size anlatamam. :) Hocalarımıza da sevgiler saygılar.
@Blooppenheimer
@Blooppenheimer Yıl önce
antalyalı değilsin dii mi ?!?
@abdurahmanunal8270
@abdurahmanunal8270 Yıl önce
Sosyoloji mühendislik değildir bilim de degildir
@GamerFatih
@GamerFatih Yıl önce
@@abdurahmanunal8270 sosyal bilimdir
@TheSostratus
@TheSostratus Yıl önce
Ben İnşaat Yüksek Mühendisiyin , ayrıca sosyoloji ve felsefe de okudum ve bu alanda master yaptım. Yani 2 üniversite mezunuyum. Yazılanı dikkatli okuyun.. Ayrıca mühendislik nasıl bir fen bilimi ise sosyoloji de sosyal bilimdir.
@mustafacaglayan3059
@mustafacaglayan3059 Yıl önce
@@TheSostratus konuyla ne alakası var senin mühendis olmanın. mühendissin diye üst insan mı oldun
@nalanedaakyureksahin2800
@nalanedaakyureksahin2800 Yıl önce
Fatih bey, o kadar muhteşem bir program olmuş ki izlemeye doyamıyorum. Lütfen bu hocalarla daha sık program yapın. Celal Şengör hoca ile yapacağınız tek başına programları bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz.
@mecnuncanl517
@mecnuncanl517 Yıl önce
Zaman Celal Hocayı haklı çıkardığında umarım hala yaşıyor olur. Özlemimiz Celal Hocanın şahsına değil, kıymetli fikirleredir aslında. Fatih Altaylı' nın bu kıymetli insanları bizimle buluşturmasıda çeşme yaptırmak, cami yaptırmak kadar hayırlıdır. Varolun...
@zekiozdal9594
@zekiozdal9594 Yıl önce
Bu hocalarımızın ülke aydınlanmamıza çok büyük katkıları olacaktır. Bu programlar aracılığıyla. Özellikle yarı aydınlarımıza. 🙏🙏🙏
@alperenakoz250
@alperenakoz250 Yıl önce
Şu program her hafta olsa sıkılmadan izlerim. Çok değerli hocalar.
@onlinekurtu
@onlinekurtu Yıl önce
Celal Şengör bir çok programa katıldı farklı bilim insanları ile ancak bu adamın bir şey anlatma tarzı çok farklı, o anlattığı zaman insan dinleyebiliyor ve anlayabiliyor. Herhalde aynı zamanda bir öğretmen olmasından kaynaklı olacak ki anlatım yeteneği çok kuvvetli. Saygılar hocam çok teşekkür ederim herkes adına.
@zk6212
@zk6212 Yıl önce
5 yıldır görmediğim akrabam bayram ziyaretine geldi bugün teke tekte Celâl hocayı gördüğüm kadar sevinmedim valla, uzun zamandır teke teki açıyordum Celâl hocayı görmeyince değiştiriyordum.
@omerworkout1154
@omerworkout1154 Yıl önce
harbiden
@ercsncan34
@ercsncan34 Yıl önce
Allah seni mahşerde beraber haşretsin
@mahmutc5367
@mahmutc5367 Yıl önce
Harika bir program oldu. Devam etmesi dileğiyle hocalara teşekkür ederim.
@gayrimenkulinsaatder
@gayrimenkulinsaatder Yıl önce
SEviyoruz bu çılgın hocaları... Teşekkürler Fatih bey. Bu ülkeye büyük hizmet yapıyorsunuz
@furkanerdogan4769
@furkanerdogan4769 Yıl önce
Böyle kaliteli insanlar hep TV'lerde olmalı👏
@cengizeren7650
@cengizeren7650 9 aylar önce
Yaşadığımız büyük depremler sonrasında, artçı deprem tedirginliği ile uykusuz geçirdiğimiz bu günlerde, bilgili üstadların güzel anlatımı ile akıl ve bilime susadigimiz bu günlerde ilaç oldu, Kendini geliştirmek isteyen ve zamanı hayat mücadelesi ile geçtiginden dolayı okumaya fırsat bulamayan insanlar ,günümüzde maalesef çok az sayıda olan, bu gibi programlara hasretiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür günümüz Türkiyesi ne Yazılacak yorum çok ama detaya gerek yok bu programı izleyenler zaten biliyorsunuz.. Saygılar... Gaziantep li...
@evrenbayoglu5698
@evrenbayoglu5698 Yıl önce
Celal hocamıza kuantum fiziğini sıradan bir mühendise en iyi şekilde anlattığını düşündüğüm( yine de onlarca defa okumak zorunda kaldım) kitabı önermek isterim. ''köpeğinize kuantum fiziğini nasıl öğretirsiniz'' by chad orzel, aylak kitap, saygılarımla itü makina 88 :)
@erdalaknc4705
@erdalaknc4705 Yıl önce
Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ederiz 🙏🙏🙏
@kamilselahattinergin3323
@kamilselahattinergin3323 Yıl önce
Fatih Altaylı'ya, bu değerli bilgilerin bize ulaşmasını sağladığı için, teşekkürler ederiz. Aydın konukları daha da çeşitlendirilmesi ve bizimle buluşturması dileklerimiz ile ... 👍
@ENGOOOOO
@ENGOOOOO Yıl önce
Celal hocayı, cidden memleket olarak yıpratmışız... içim buruk bir şekilde kültürlendim.
@gulsenalica9178
@gulsenalica9178 Yıl önce
Kültürlendim😀
@canturas6907
@canturas6907 Yıl önce
Tekrar tekrar izleyip doyamıyorum.Allah uzun ömür versin bu hocalarımıza Fatih abiye de.
@user-wr2mp9ps4w
@user-wr2mp9ps4w Yıl önce
Celal hoca ve Ahmet hoca konuşuyor, ülke 3 saatliğine hayat buluyor.
@sezertaskin
@sezertaskin Yıl önce
Türkiye'deki cehaletin ne kadar büyük olduğunu ve geçen her günden sonra çok daha fazla büyüdüğünü hocalarım üstü kapalı şekilde söylüyorlar. Kurtuluş dinde,mitolojide,dogmatik düşüncede değil bilimde,felsefede,sorgulamada.
@fierplex779
@fierplex779 Yıl önce
Aynen öyle ağzına sağlık
@denizhalcoglu367
@denizhalcoglu367 Yıl önce
Eski bölümü açıp keyif yapayım derken yeni bölümü görmek... Gerçekten emeği geçen herkese teşekkürler 😁😁😁
@vidahazraty6382
@vidahazraty6382 Yıl önce
Sacma sapan diziler yerine her hafta bu insanlari çıkarsalardı belki su an her şey farklı olurdu.iyi ki varlar hocalarımız büyük bir keyifle dinliyorum 🙏👍👍🙏
@turco.3xe
@turco.3xe Yıl önce
Celal hocayı her hafta ekranlarda görmek isteriz
@evrenbarsgunes7747
@evrenbarsgunes7747 Yıl önce
Her hafta olmalı. Celal ve Ahmet hoca için bu milli bir sorumluluktur.
@fatihgurer2637
@fatihgurer2637 Yıl önce
Özlemiştik. İnsanın şu programı görünce ağzı sulanır mı arkadaş. Müthiş oldu. Dücane CÜNDİOĞLU ile de bir program bekliyoruz.
@omerius53
@omerius53 Yıl önce
Bu kadar mutlu olamazdım çok sağol fatih abi varolun hocalarım
@SASA-sv7ry
@SASA-sv7ry Yıl önce
Sayın Fatih Altaylı ve Teke Tek ekibine bize bu şansı sunduğu için teşekkürler.
@iyigunlerdostum3407
@iyigunlerdostum3407 Yıl önce
Celal şengör hocam senin yanında yaşamayı çok isterdim be hocam ❤
@berketutan163
@berketutan163 Yıl önce
Eski yayınları izle izleye celal abi ve fatih abiyi genç kalmış kafamda şimdi görünce çok üzüldüm yorgunlukları yüzlerine vurmuş keşke hep genç kalsalar...
@liberte3476
@liberte3476 Yıl önce
celal hocam esmerleşmiş fati ab sakal bırakmış canım başka bir şey yok
@postyoda1623
@postyoda1623 Yıl önce
Ah be sonunda aylardır beklenen program geldi. Devamını diliyoruz.
@emrecck
@emrecck Yıl önce
Celal hoca ve Ahmet hoca ❤️❤️❤️ Aydınlanma yolumuz olsun değerli dostlar.
@coeurdeslions2952
@coeurdeslions2952 11 aylar önce
Çok değerli insanlar
@serapdemir1775
@serapdemir1775 Yıl önce
Fatih bey çok teşekkür ederiz değerli hocalarımızın bizimle buluşturdunuz sayenizde ruhumuz besleniyor
@BarisPalabiyik
@BarisPalabiyik Yıl önce
Enfes bir programdı cidden. O kadar değerli ki, çöldeki vaha gibi ülkemizde ne yazık ki.
@furkankavut4078
@furkankavut4078 Yıl önce
Mevlana Celaleddin Şengöri'yi çok özlemiştim. Çok iyi bir söyleşi olmuş
@zoytamehmet9765
@zoytamehmet9765 Yıl önce
TÜRK İnsanını aydınlattığınız için sizler gibi Değerli şahsiyetlere çok Teşekkür ederim. Sizler gibi değerli aydın insanlar ve bu harikulade programlar olduğu ve bukadar çok izleyen ve aşağıda umut verici yorum yapan akıllı insanlar olduğu sürece de TÜRKİYE HEP LAİK Demokratik CUMHURİYET OLARAK İLEL EBET KALMAYA DEVAM EDECEKTİR NOKTA
@olcaydulundu4935
@olcaydulundu4935 Yıl önce
Fatih Altaylı ve Celal Şengör'ün birlikte yaş alışını bu program serisinde izlemek ayrı bir keyif veriyor bana.
@buseirmakdemir2927
@buseirmakdemir2927 Yıl önce
Sevgi, saygı, hürmetlerimle 🙏🏻💐
@insandenenmechul3171
@insandenenmechul3171 Yıl önce
Ahmet hocayı daha çok görmek istoyoruz celal hoca zaten efsane..mükemmel programlar emeklerinize sağlık kıymetli hocalarım
@damarmuhammet
@damarmuhammet Yıl önce
süpersin Fatih Abi! işte ihtiyacımız olan şifanın kaynağı bilim...
@ahmetduran945
@ahmetduran945 Yıl önce
Acinacak haldeyiz galiba,ulkenin bilim adamida,gazeteciside konusurken mayin tarlasinda yurur gibi dikkatli ,aman yanlis bir yere basmayalim kaygisiyla gecti bu guzel sohbet. Tesekkurler
@napim6752
@napim6752 Yıl önce
Celal hocam gibi ehli sünnet hocaları takip etmek boynumuzun borcudur.
@dalek5596
@dalek5596 Yıl önce
Mutluluk göz yaşları. Tekrar hoş geldiniz hocam.
@arzubasman3810
@arzubasman3810 4 aylar önce
Bunları izleyip, hayran olup sonra da "boğa burcu günlükleri" gibi sayfaların gönderilerini begenmek de insanın tutarsizligina güzel bir örneklemedir. O yüzden Ahmet ASLAN'IN hayal ettiği kadar anlaşıldığı fikrine katılamıyorum. Hocam "İnsanın tutarlı olduğu nerde görülmüş?" der ya hep 😊
@tansu77
@tansu77 Yıl önce
Fatih Altayli’yi biraz populist bulmama ragmen, felsefeye programlarinda sık sık yer vermesini cok onemli ve degerli buluyorum. Cunku toplum olarak bizim muasir medeniyet seviyesine ulasmamizi saglayacak olan yegane ogretiler bilim, felsefe ve sanattir. Bence bunlarin icinde en onemlisi de felsefedir.
@esatpehlivanogullar6710
@esatpehlivanogullar6710 Yıl önce
çok değerli adamlar ve karşılık vermeden faydalanabiliyoruz.
@medbilim2428
@medbilim2428 Yıl önce
Ya sizi yerim yaa. Ne kadar önemlisiniz Türkiye ve bilim için. Devam…
@Dionysos583
@Dionysos583 Yıl önce
iyi ki varsınız değerli hocalar ve Altaylı
@lightspectrum1990
@lightspectrum1990 Yıl önce
Fatih Altaylı’ya ve Habertürk’e helal olsun. Süper bir programdı. Celal hocayı izlemeyelim uzun zaman olmuştu; ilaç gibi geldi. Ahmet Hocamız da efsane.
@sevketyurtsever7579
@sevketyurtsever7579 Yıl önce
Fatih altaylı da bir müddet ne yazık ki sustu. Ülkenin bu kadar geri gitmesinde bir payı vardır. Ama af ediyoruz.
Gönül Dağı 117. Bölüm Fragmanı @trt1
00:52
Gönül Dağı
görünümler 1,1 Mn
Felsefeye Göre Tanrı İnancı
37:00
HT Bilim Tarih Felsefe
görünümler 436 B
Aristoteles Ve Platon Arasındaki Fikir Ayrılıkları
47:03
HT Bilim Tarih Felsefe
görünümler 74 B
Teke Tek Özel - 8 Ekim 2017  (Bilimin Tarihi)
3:07:30
Habertürk TV
görünümler 2,9 Mn