Tido Kang - 행복했어

  görünümler 31,673

Tido Kang

Tido Kang

2 aylar önce

'너와 우연히 만나 함께했던 그 시간들. 나에게 모두 소중한 추억이 되었어. 길면 길고, 짧았다면 짧은 기간이었지만 너와 함께했던 시간은 행복했어. 고마워.' -고양이에게 소녀가

🎵Music
Tido Kang - 행복했어 (I was happy)


☞ Subcribe Tido Kang : bit.ly/2C0r4d7
☞ Another Channel : bit.ly/2PKVGEB

♪Channel | trshow.info
♪Instagram | tido_kang
♪Facebook | TidoKang/

♪ 악보 (Score) ♪ : bit.ly/2RsuOJE

♪ Spotify ♪ : spoti.fi/37oolWO
♪ Apple Music ♪ : apple.co/38n6wcb
♪ 멜론 (Melon) ♪ : bit.ly/2y4QNOC
♪ 벅스 (Bugs) ♪ : bit.ly/2y4GZ7z
♪ 지니 (Genie) ♪ : bit.ly/2Pm1GCF
♪ Sound Cloud ♪ : soundcloud.com/tido-kang

[Credit]
Music Composition : Tido Kang
Art : Erica Lim

Copyright ⓒ 2017 Tido Kang All Rights Reserved.

YORUMLAR: 218
월상
월상 2 aylar önce
'행복해'를 과거형으로 "행복했어" 라고 말하는 것 조차 너무 슬픔... 곧 졸업이라고 생각하니까 더 슬픈듯... 항상 친구들한테 "나 너무 행복해ㅐ!!!" 이러면서 다녔는데 졸업식날은 "너희랑 같이 다닌 학교 생활, 급식 먹고 도서관가서 놀던 그 시간, 같이 웃으면서 수업시간에 몰래 쪽지 돌리면서 놀고, 따로 만나서 놀고 했던 시간들이 전부 나한텐 너무 행복했어... 정말 고마워" 라고 말 하는 느낌임...
Tarek ben chrouda
Tarek ben chrouda Aylar önce
ضضضض⅓ضضضضض1ضضض1ضضضضض١ضضض٠ضضض1ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض⅓ض١ضضض⅓ضضضض٠⅓١1ضضضضضضضضص
월상
월상 Aylar önce
@조재홍 중3이랍니다...ㅎㅎㅎ
shorts 파일
shorts 파일 Aylar önce
공감이 된다 졸업하고 나이를 먹지만 친구는 잃는다는게 슬프다…내가 살아왔던 과정들을 되돌아보게되는 노래였다
music and you
music and you Aylar önce
Спасибо что поделились прекрасной музыкой 🥰🥰🥰
바빙
바빙 Aylar önce
글 잘 쓰시네요 울컥합니다
Alper Can
Alper Can 2 aylar önce
Please make a tutorial for this, I'm totally in love with it!!
연두부
연두부 2 aylar önce
이 곡을 통해 소녀의 메시지가 고양이에게 꼭 전해지길
Rinne Music
Rinne Music 2 aylar önce
너무나 아련하면서도 서글픈 멜로디... 행복이란 것이 무었일까 생각하게 해주는 음악인것 같아요~ 듣고 있으면 감정의 변화가 너무나 섬세하게 잘 느껴져서 너무 좋습니다 ㅠㅠ 좋은 음악 들려주셔서 감사드리고 즐거운 주말 되시길 바랄께요!!!! ㅎㅎ
Muizz Namlee
Muizz Namlee 2 aylar önce
I'm your fans from Malaysia , i Really like all your artwork. Almost every night i hear one of the compilation and remember all good memory that happen past , it's help me thanks to you , keep this up keep making outstanding artwork i will hear every music you release 😁😁
Alper Can
Alper Can 2 aylar önce
One of my favorites of your latest compositions!!
》별아Byeolah《
》별아Byeolah《 2 aylar önce
누군가를 기다리는 분위기 같네요 이번 곡도 잘 듣고 가겠습니다! 좋은 곡 제작해주셔서 감사합니당~
Copy Cat
Copy Cat 2 aylar önce
Your music is the cure and you are the healer, thank uu so muchhh
🔱YEANG🔱
🔱YEANG🔱 2 aylar önce
와 저희 아버지 암으로 돌아가시고.. 이거 들으면서 울었어요..ㅠㅠㅠ 그래도 아버지 생각때문에 더 집중이 잘되는것 같아요!.. 시도강님 감사합니다.. 앞으로도 좋은 음악 많이 만들어주세요!! 모두 화이팅!
담
9 gün önce
힘내세요
가우 이
가우 이 Aylar önce
아버지돌아가도 힘내세요!!!!!!ㅠㅠ
트냥이
트냥이 Aylar önce
아...ㅠㅠ힘내세요!
Tido Kang
Tido Kang 2 aylar önce
힘내세요! 응원합니다!
미르온
미르온 2 aylar önce
누구나 그리움이 있고 이별을 겪곤 하는데 위로를 받고 싶을 때 들으면 좋은 곡 같네요:) 후반에 몰아치는 곡을 좋아라 하는데, 이번 곡도 잘 듣겠습니다:D 늘 감사해요 시도님!
Damini
Damini 2 aylar önce
Today was a bad day.,.. My breakup😣😟 i don't know why why with me i was so loyel to him it's wrong never love anyone man never it's only give too much pain........
Yoshino Grizzy:P
Yoshino Grizzy:P Aylar önce
We need the sheet of this such an EXECELLENT pieces
최산
최산 2 aylar önce
저의 할아버지가 이번 달에 돌아가셨습니다.... 할아버지의 죽음을 곁에서 마지막까지 보지 못했지만 저의 할아버지는 어쩌면 돌아가시고 장례를 드릴 때 수많은 사람들이 찾아와서 정말로 행복했을 것 같네요... 이 노래 들으면서 저의 할아버지가 꼭 지금은 아프지 않고 행복한 곳에서 편안하게 살고 있길 바라겠습니다.. 노래 정말 좋습니다! 감사합니다!!
담
9 gün önce
힘내세요!!
최산
최산 2 aylar önce
아 맞다 저 참고로 현재 중학생입니다..
하얀꽃
하얀꽃 2 aylar önce
최산님 마음이 많이 아프시겠어요. 저 역시도 외할아버지께서 제가 아주 어렸을적에 떠나셨어요. 저 역시도 외할아버지가 보고 싶네요. 제가 진짜 어렸을적에 할아버지의 얼굴이 있었어요. 근엄한 미소에 훨체어를 타시고 얼굴이 본 기억이 남아있어요. 사실 이게 진짜인지 저역시도 모르겠어요. 하도 오래된 일이어서 사람들은 제가 말하는 할아버지의 얼굴에 대해선 다들 아니라고 하지만 저는 제 자신을 믿고 할아버지의 얼굴을 잊지 읺을거에요. 솔직히 저도 이별이라는게 무섭더라고요. 근데도 다가오는게 이별이고.. 최산님 할아버지께서도 하늘에서 마음껏 응원하시고 지켜보고 계실거에요 저 역시도 외할아버지께서 저를 지켜봐주실테고요! 그러니깐 너무 슬퍼하지 마시고 기운내시길 바랄게요! 화이팅!!
퐁디PongDi
퐁디PongDi 2 aylar önce
어머나.....최산님!!힘내세요!! 저는 예전에 외할머니께서 돌아가셔서 지금은 얼굴도 몰라서 조금 힘들지만 저는 그나마 행복해요 최산님도 할아버지께서 안계셔도 열심히 사세요!!
nothing
nothing 2 aylar önce
구독자 150만명 축하드립니다. 전부터 시도강님의 영상을 봐왔었는데 항상 새롭고 아름다운 음악 잘 듣고 있습니다. 사회로 나가면 힘들어진다고들 하지만 학생인 지금부터도 힘들줄은 몰랐네요. 그래도 음악을 들을때면 마음이 치유되서, 조금은 괜찮은것 같습니다. 화이팅!
Dream Vibes
Dream Vibes 2 aylar önce
I hope everyone here reaches their dreams❤ I think many of us are going for similar dreams haha, keep at it everyone 🙌🔥🎤
이채율
이채율 Aylar önce
작곡 정말 잘하세요... 저도 작곡을 하려 하는데 생각보다 잘 안 만들어 져서 속상했는데 tidokang님 노래 들으니까 진짜 작곡이 이런거구나 싶어요.
쁜년 bad girl
쁜년 bad girl 2 aylar önce
마음이 따뜻해지는 곡이네요 오늘도 잘 듣고 가요!
Mob Plus
Mob Plus 2 aylar önce
Прекрасно!!! СПАСИБО за музыку!!! ТИДО КАНГ ты лучший!!! Эта музыка успокаивает...
날다
날다 2 aylar önce
"우리, 그때 그랬던거 기억나?" "기억나지. 그때 그렇게 재밌었는데." "헤헤... 또 그렇게 놀 수 있으면 좋겠다." "하면 되잖아. 왜 꼭 멀리 가는거처럼 말해?" "...멀리 가게 됬거든." "어?" "내일 가게 됬어. ...미리 말 못해줘서 미안해." "...안 갈 수는, 없는거지?" "응... 우리, 또 그렇게 놀 수 있을까?" "...응, 우리는 또 그렇게 놀 수 있을거야." "...고마워." "고맙기는..." "...이제 가야돼." "......" "행복했어."
YMH
YMH 2 aylar önce
잔잔하니 정말 부드럽게 느껴지는 곡이네여 Tido Kang님 최고
Mariela GR
Mariela GR Aylar önce
Hello! I want to tell you that I love your music, it is nice to listen and do homework, it brings me peace. I am from Latin America and I want you to know that I wish you the best in the world and that you can continue to fall in love with your music Postscript: sorry my English is lousy.
바닐라
바닐라 2 aylar önce
나에게 선뜻 와줘서 고마웠어 우리가 함께 있어서 즐거웠어 너와의 모든 순간이 행복했어
_수아
_수아 2 aylar önce
뭔가 친한친구가 내일 아침에 전학가서 늦은 저녁 노을이 지는 앞에서 마지막으로 대화하는 느낌... 정말 멋진 곡이에요ㅜㅜ
석궁Sukung
석궁Sukung 2 aylar önce
시도님 노래는 항상 제목과 노래가 찰떡이다 그렇기에 시도님 노래를 사랑한다
Relaxing blog
Relaxing blog 2 aylar önce
I always had dreams like this as a kid.. Thank you for your videos
ReLaxing Chill
ReLaxing Chill Aylar önce
When you give it a better look, times were never simpler. We just didn't see all the pain when we were smaller
강병희
강병희 2 aylar önce
좋은곡 잘 들었으니 좋아요 누르고 갑니다. ㅎㅎ
Rita C
Rita C 2 aylar önce
Oh my, this is so beautiful 🌹
Klowee
Klowee 2 aylar önce
Awww i love it :'
Dream Time
Dream Time 2 aylar önce
당신의 음악이 내 마음을 감동시켰습니다. 이번 곡은 애니메이션 형식으로 만드셨는데 내용이 감동적이고 음악 또한 애니메이션에 잘 어울립니다.그림 실력과 상상력 모두 대단하십니다.이런 아름다운 창작곡들 많이 만들어주셔서 더 없이 감사드립니다. 💖
리로 Studio
리로 Studio 2 aylar önce
항상 좋은 노래 감사해요~!저도 모르게 눈물이 나왔어요...항상 감사합니다!
김시현
김시현 6 gün önce
공부 시작전이나 하면서 항상 티도님 음악 들으니깐 기분도 좋아지고 음악이 참 아름답고 좋습니다
Nix
Nix Aylar önce
이렇게나 감성적이고 말로는 표현할수 없을만한 많은 감정을 느끼게 해주는걸 피아노 하나로 멋지게 만들어 주시는데 해외쪽에서도 엄청 유명해지셨으면 하는 바램이네요 진짜 계속 성장하세요 그 누구도 막지 않습니다 당신의 곡은 저의 감정을 바꿀정도로 나오는 곡마다 명곡입니다 시도님은 진짜 끝없이 성장 하셨으면 하는 개인적인 바램이 있습니다 아니 그건 시청자, 구독자 모두가 바라는게 아닐까요 항상 매일 행복한 하루 되시고 우릴 항상 음악으로 우리들의 감정을 더욱 잘 느끼게 만들어줘서 감사합니다 항상 응원합니다 화이팅!
소홍단감자
소홍단감자 2 aylar önce
"행복"이라는 것은 우리의 마음 깊숙이 숨어있는 것... 그렇다는 건 나도 행복하다는 것.
물망초
물망초 2 aylar önce
지난 행복했던 순간들을 잠시 주마등으로 흘려보내는듯한 느낌이 드는 곡이네요 감사합니다 ㅎ
Rain Sounds For Sleeping
Rain Sounds For Sleeping 2 aylar önce
your music is very good, i like it, thanks
빵김치
빵김치 2 aylar önce
너무 곡이 좋네요 항상 고생하십니다 화이팅!!
Eyan Shorts
Eyan Shorts 2 aylar önce
Congrats for 1,5m subs!!
Tido Kang
Tido Kang 2 aylar önce
thanks
산신령
산신령 2 aylar önce
진짜 브금너무 좋다ㅠ
윤원상
윤원상 2 aylar önce
정말 좋은 곡이네요. 감사합니다.
Relax & Meditation World
Relax & Meditation World 2 aylar önce
Thank you for Beautiful Memory Sharing🎵🎵🎵👍👍👍.....Sending Love & Blessings to Everyone All Around the World 💖💖💖
위아인
위아인 2 aylar önce
노래가 너무좋아요. 오늘도 감사합니다.
최지환
최지환 2 aylar önce
항상 좋은 곡 감사드립니다 :)
퐁디PongDi
퐁디PongDi 2 aylar önce
오늘노래도 좋아요!!!♡ 항상 응원하고 제가 할거없을때나 공부할때 들으면 좋아서 다른사람들도 좋아할거같아요! 앞으로도 힘내세요!! 혹시모르니까 건강이랑 잘 챙기세요!!
Dream Relaxing
Dream Relaxing 2 aylar önce
*The person who is reading this, I wish you a calm, successful, and healthy life forever*
Miguel Murcia
Miguel Murcia 2 aylar önce
godd music... very relax and peace
토비오아내
토비오아내 2 aylar önce
노래랑 제목이 너무 잘어울리네요 찰떡 ㅠ
달빛
달빛 Aylar önce
So beautiful~!
Jhasmine's Vlog
Jhasmine's Vlog 2 aylar önce
나는 필리핀에서 당신의 긴장을 풀어주는 음악을보고 있습니다.이 음악을 좋아합니다:)
Youtube_PeGo의 부계찡
Youtube_PeGo의 부계찡 12 gün önce
아 넘 좋다😍
FOTO FILM DESIGN MUSIK
FOTO FILM DESIGN MUSIK 2 aylar önce
👍💖Thank you very much , my friend 💖💖💖👍💖💖💖💖👍💖💖💖💖👍💖💖💖💖👍💖💖💖💖💖👍💖💖💖💖👍💖💖💖👍💖💖💖💖👍💖💖💖👍💖💖💖👍💖💖💖👍💖💖💖💖👍💖💖💖💖👍💖💖💖💖💖👍💖💖💖💖👍💖💖💖💖💖👍💖💖💖💖👍💖💖💖💖💖👍💖💖💖💖👍💖💖
Eyan Shorts
Eyan Shorts 2 aylar önce
BANGER!!❤❤❤
륨비인뎅
륨비인뎅 2 aylar önce
노래 너무 좋습니다 이런 노래 저만 좋나요? Tido Kang님 오늘 곡도 잘들었습니다 언젠간 누군가가 이런 예쁜 곡을 만들겠죠 이런 노래 정말 진짜 좋고 항상 감사합니다🙏 앞으로도 댓글 많이 달을게요! 나중에 볼 영상,좋아요,구독 했습니다 다시 한번 감사합니다 🙏
소린⭐️
소린⭐️ 2 aylar önce
..마음이 뭉클해 진다..🤍
김현민
김현민 2 aylar önce
어제 목이 아파서 코로나검사를 했고 오늘 아침 '음성'이라고 나왔을때의 느낌, 코로나 검사끝나고 의료진들께 늘 감사하다고 예기하고 싶었던 마음 , 여러 복잡한마음을 진정시켜주는 노래다
₍ᵔ•⍛•ᵔ₎
₍ᵔ•⍛•ᵔ₎ 2 aylar önce
노래가 굉장히 감미롭네요..
Nam Đức
Nam Đức 2 aylar önce
Wow, i love tido
고2 정시러
고2 정시러 2 aylar önce
이번 노래 너무 마음에 드네요...ㅠㅠ 사랑해요
Severus Snape
Severus Snape 2 aylar önce
"행복했어." "앞으로도 그럴 거지?" "그건 나도 잘 모르겠는 걸?"
김아무개
김아무개 2 aylar önce
난 솔직히 살면서 과거가 그립다는게 무슨 말인지, 무슨 의미인지 몰랐는데 살아가다 보니까, 초등학교 선생님 오랜만에 뵈러 가려고 초등학교 갔는데 텅빈 교실에 바람만 불고 있는게 순간 울컥해서 결국 만나지 못하고 뛰쳐나갔는데 그 선생님이 며칠 뒤에 다른 학교로 갔다는 말 듣고 아...ㅁ..이러면서 비속어쓰면서 얘들이랑 재밌게 넘겼는데 초등학생떄의 행복이 그때는 너무나도 바쁘고 힘들었는데 지금 생각하면 진짜 행복했던 추억이다. 이제 진짜 추억으로만 남아버렸으니까 아쉽네
달빛
달빛 2 aylar önce
구독자 150만명 축하드려용~!♡
공부할때 듣는 음악
공부할때 듣는 음악 2 aylar önce
와 진짜 노래 다 좋아서 한번도 안넘겼어요♡♡맨날 수학풀면서 들을게요!
Happy and Positive ☺️✨
Happy and Positive ☺️✨ 2 aylar önce
너무 아름다워! 🥺💖
Rosa Piri
Rosa Piri 2 aylar önce
🤝Beautiful Music💖
있는 치킨 맛
있는 치킨 맛 Aylar önce
시도님 노래가 정말 좋아요!
민또님팬
민또님팬 2 aylar önce
위로되는 노래이네요.. 이런 잔잔하면서 저를 따뜻하게 감싸주는 노래가 전 참 좋더라구요ㅎㅎ
ᄉᄒ
ᄉᄒ 2 aylar önce
좋은노래 감사합니다 :)
레이나
레이나 2 aylar önce
노래가 좋아요!
Lisa
Lisa 2 aylar önce
와~ 정말 아름답고 평화롭다
Anya Klin
Anya Klin 2 aylar önce
아주 좋은 음악!
동후
동후 2 aylar önce
제가 가장 순수했던 과거의 시절,그때는 모든 것들이 당연하게 여겨질 때가 있었는데 부쩍 크고 지금이 되어보니 그때로 돌아갈 수 없다는 사실을 더이상 부인할 수가 없게 되었네요.되돌아갈 수 없는 순수했던 나의 어린 시절을 떠올리며 이 곡을 들어봅니다...
이승열
이승열 Aylar önce
와 인트로 증말좋다..
고냥이
고냥이 2 aylar önce
유튜브 음악계에서 긴장해야할 인물
비트게임bitgame
비트게임bitgame 2 aylar önce
헐;;;, 또 띵곡 만드싱 시도 강님;;; ㄷㄷ.... 존경합니다 센세!
겨울이
겨울이 2 aylar önce
너무 좋다....고마워용💙
주수리
주수리 2 aylar önce
쓸쓸한 마음이 위로 올라오네요 애니메이션 상 초반에 나오던 고양이의 죽음으로 인해 고양이와 행복했던 시간을 회상하는 노래 같습니다
윤정인
윤정인 2 aylar önce
노래 너모 좋아요..❤ 약간 무슨 슬픈 느낌이랄까... 눈물 쏟을것 같습니다ㅋㅋㅋㅋㅋ...ㅜㅜ 진짜로요..!
조재홍
조재홍 2 aylar önce
제목은 "행복했어" 이지만 우리의 인생은 '행복했어' 가 아닌 '더 행복할 거야!'라고 생각합니다.
갤러리
갤러리 2 aylar önce
오늘도 잘듣고 갑니다 감사합니다^^
m m
m m 2 aylar önce
행복했던 시간만큼, 아니 그보다 많이 앞으로도 행복하길..
김민준
김민준 2 aylar önce
와 1만? 2만 쯤에 부터 구독했던거 같은데 벌써 150만 가까이 되가시네 축하드립니다아~
Jeff
Jeff 2 aylar önce
Ah yes its so chill
감성충
감성충 2 aylar önce
아니 시도강님 구독자는 계속 느는데 왜 조회수는 안 터질까요..ㅠㅠ 시도강님 파이팅!
ㅇㅇ네
ㅇㅇ네 2 aylar önce
이연희
이연희 2 aylar önce
ㅠㅠㅠㅠ노래가 너무 제목이랑 딱 맞아서 더 슬프다ㅠㅠㅠ
가우 이
가우 이 2 aylar önce
저희 도 행복해요❤
라떼
라떼 2 aylar önce
왠지 모르게 누군가를 기다리는것같으면서도, 누군가를 떠나보내는 슬픈 노래같네요..요즘 그런거 많았는데 잘듣고 갑니다..!
Ddd Y_다
Ddd Y_다 2 aylar önce
어렸을적...행복했었죠 쿠쿡 지금이 행복하지않다해도 미래는 행복해질겁니다
Ddd Y_다
Ddd Y_다 2 aylar önce
@sbn_xc ...(도망)
sbn_xc
sbn_xc 2 aylar önce
다왕쟈아니이임!!...ㅎㅎ^^ 저 왔어용!! ♡♡
이리안_Lian_라임
이리안_Lian_라임 2 aylar önce
행복했다는 말은 수능이 끝난 고3이 본인의 미성년자일때 같이 학교를 다녔던 친구에게 하는 마지막 인사 일 수 있지만 하나의 끝은 또 다른 시작이니 앞으로 성인으로 나아가는 모든 발자국이 가볍고 아름다운 자취를 남길 수 있기를
-강서진의 운동일지-
-강서진의 운동일지- 2 aylar önce
이번브금도 넘 좋네요....
ToTheMoon Music
ToTheMoon Music 2 aylar önce
이 캐릭터 자주 등장하네요 !!!! 감상 잘 하겠습니다...
Tido Kang
Tido Kang 2 aylar önce
'너와 우연히 만나 함께했던 그 시간들. 나에게 모두 소중한 추억이 되었어. 길면 길고, 짧았다면 짧은 기간이었지만 너와 함께했던 시간은 행복했어 -고양이에게 소녀가-' 🎵Music Tido Kang - 행복했어 (I was happy) ♪ Spotify ♪ : spoti.fi/37oolWO ♪ Apple Music ♪ : apple.co/38n6wcb ♪ 멜론 (Melon) ♪ : bit.ly/2y4QNOC
제피로스
제피로스 2 aylar önce
소녀가 한 말이 아니라 고양이가 했어도 슬펐을거 같네요 ㅠ
가우 이
가우 이 2 aylar önce
화이팅 하세요 ㅎㅎ ❤❤❤❤
쁜년 bad girl
쁜년 bad girl 2 aylar önce
항상 열심히 아름다운 곡 만들어 주셔서 감사해요!좋아요 처음으로 빨리 달아보내요 ㅎㅎ
Yves Llobrera
Yves Llobrera 2 aylar önce
Is this on spotify?
Tido Kang
Tido Kang 2 aylar önce
yet
멍둥이
멍둥이 2 aylar önce
"항상 행복하고 항상 고마웠어.."
Renita Agustia Sari
Renita Agustia Sari 2 aylar önce
Kembali mengingat tentang memeluk kebahagiaan yang sederhana Kehadiranmu meramu fotosintesis di rimbun pepohonanku "is a love languange" Kenangan sedang mengunjungi halaman berbunga itu Aku bahagia menikmati manis ingatan itu Manisnya bukan permen atau kembang gula
박인영
박인영 2 aylar önce
와우 1등! 오늘도 좋은 노래 감사합니다! 앞부분만 들었는데도 행복감이 느껴지는 음악이네요!
Yoshino Grizzy:P
Yoshino Grizzy:P 2 aylar önce
Why so few views, this pieces is so sad that make me feel want to be that girl and live in her world with her cat
Hyunjoo nyang현주냥
Hyunjoo nyang현주냥 2 aylar önce
여전히 노래가 너무좋으시네요...그리고 아직도 시도강님 브금을 영상에서 사용해도 될까요?
츄버블
츄버블 2 aylar önce
어릴땐 모든것이 행복했어..! 지금은..행복할까?? 가끔힘들떄도 있지만 그래도 아직 행복한걸 ?? 아니!!항상 행복해 ㅎ..
가우 이
가우 이 2 aylar önce
저도 가끔힘들때 도 있지만 엄청 많이 행복한걸요❤
월상
월상 2 aylar önce
우리 모두 항상 행복해야 할 필요는 없어요. 누가 꼭 항상 행복해야 좋다고 한 건 아니에요 지금도 억지로 행복하다 하지말고 나중에 행복하다 말해도 되니까 지금은 쉬고 행복은 조금 미뤄놔요 행복은 도망 안 가고 항상 당신 곁에 있답니다😊
KMS
KMS 2 aylar önce
야옹아 우린 스쳐지나가는 인연이였지만, 소중한 시간을 보냈어. 그 때의 우리는 함께하는 것만으로도 행복했지... 다시는 너를 볼 수 없었을 땐 한편으로는 서운하고, 사실을 인정하기 싫었어. 하지만 이제는 다 괜찮아.😊 우리는 함께였다는 사실만으로도 찬란히 빛났고, 너와의 추억은 나에게 영원히 아름답게 간직될거야. 그래도.... 만약.... 우리가 다시 만날 수 있다면.... 마지막으로 봤을 때처럼 나에게 밝게 인사해줘...
Lilac Rainbow
Lilac Rainbow 2 aylar önce
It's feel like saying Special friends are few. And rare to find..
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 17. Bölüm Fragmanı
1:05
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
görünümler 869 B
Beautiful Piano Music & Best Sad Music & Sleep Music
1:00:12
Tido Kang - Star (4th Official Album)
1:08:06
Tido Kang
görünümler 1 Mn
MOTIVE - MASAL
3:05
Motive
görünümler 192 B
Zeynep Bastık & @Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi Akustik
2:56
MEG - ENKAZ 2
3:49
Meg Music Official
görünümler 162 B
KÂR
2:43
Motive - Topic
görünümler 124 B